Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Distincţii si decoraţii
Relaţiile cu Bisericile Ortodoxe surori
Activitatea ecumenică
Activitatea socială
Galerie foto
Linkuri utile

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Vizitele efectuate în străinătate

Vizite efectuate în străinătate de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist:

 

29 martie - 3 aprilie 1950 - P.S. Episcop Teoctist Botoşăneanul, Vicar-patriarhal, a fost delegat de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, la Pariarhia Moscovei, pentru a primi din partea Sanctităţii Sale Patriarhul Alexei I,  ingrediente necesare pregătirii şi sfinţirii de către membrii Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului şi Marelui Mir, în Joia Mare;

15 - 27 iulie 1951 - P.S. Episcop Teoctist Botoşăneanul, Vicar-patriarhal şi Rector al Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti, a făcut parte din delegaţia oficială  de ierarhi a B.O.R., condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită la Patriarhia Moscovei, la invitaţia Sanctităţii Sale Patriarhul Alexei I, la consfătuirea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe din Antiohia, Rusia, Georgia, România şi Bulgaria, unde s-a discutat problema apărării păcii în lume;

10 mai 1953 - P.S. Episcop Teoctist Botoşăneanul, Vicar-patriarhal şi Rector al Institutului Teologic de grad Universitar din Bucureşti, a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, la festivităţile prilejuite de redobândirea rangului de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Bulgare şi întronizarea noului patriarh, în persoana S. S. Chiril;

1-12 iunie 1957 - P.S. Episcop Teoctist Botoşăneanul, Vicar-patriarhal, a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită la Biserica Ortodoxă Sârbă, la invitaţia S. Sale Vichentie, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe;

12-26 iulie 1963 - Participarea P.S. Episcop Teoctist al Aradului, ca delegat al Sf. Sinod al B.O.R., la Conferinţa Mondială a Comisiei Credinţă şi Constituţie, desfăşurată la Montreal, cu temele: Biserica în planul lui Dumnezeu; Scriptura, Tradiţia şi tradiţii; Lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos şi ministeriul Bisericii Sale; Cultul şi unitatea Bisericii; Toţi în acelaşi loc: metoda dezvoltării împreună. În luna aprilie din acelaşi an, Congresul Episcopiei Ortodoxe Române din America îl alesese pe P.S. Sa în postul vacant de episcop de Detroit. P. S. Episcop Teoctist a rămas în Canada în aşteptarea vizei din partea autorităţilor americane, până în luna septembrie, timp în care a vizitat parohii şi credincioşi români şi a sfinţit biserica românească din Parohia Timins;

29 sept. - 6 oct.1966 - P.S. Episcop Teoctist al Aradului a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită la Biserica Ortodoxă din Armenia, la invitaţia S. Sale Vasken I, Patriarh Catolicos al tuturor armenilor;

20-29 iunie 1968 - P.S. Episcop Teoctist al Aradului a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită la Biserica Romano-Catolică din Austria, la invitaţia Card. Dr. Francisc König, Arhiepiscopul Vienei; cu această ocazie, P.S. Episcop Teoctist a slujit la Parohia ortodoxă română din capitala Austriei;

7-20 oct. 1970 - P.S. Episcop Teoctist al Aradului a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită în Republica Federală Germania, la invitaţia Card. Dr. Julius Dopfner, Arhiepiscop de Munchen şi Primat al Bisericii Romano-Catolice din Germania, a Ex. Sale Episcop Dr. Herman Dietzfelbinger, Preşedintele Conferinţei Bisericii Evanghelice şi a Ex. Sale Episcop Dr. Josef Brinkhues al Bisericii Vechi - Catolice;

2 - 5 iulie. 1971 - P.S. Episcop Teoctist al Aradului a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită la Biserica Ortodoxă a Bulgariei, cu ocazia întronizării noului patriarh, S. Sa Maxim;

13 - 19 sept. 1971 - P.S. Episcop Teoctist al Aradului a condus delegaţia ecumenică din România, formată din ierarhi ai B.O.R., însoţiţi de Dl. prof. Herman Binder, Vicarul Episcopiei Evanghelice Luterane din Sibiu şi de pastorul Paul Szedressy, reprezentantul Bisericii Sinodală Prezbiteriană din România, în vizită în Finlanda, la invitaţia Î.P.S. Arhiepiscop Paavali al Careliei şi al întregii Finlande şi a Ex. Sale Marti Simojoki, Arhiepiscop al Bisericii Luterane;

8 - 15 iulie 1974 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R., în vizită la Patriarhia Ecumenică din Constantinopol, la invitaţia S. Sale Patriarhul Dimitrios;

21-30 ian. 1975 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei a condus delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. la instalarea Graţiei Sale, Dr. Donald Coggan, noul Primat al Bisericii Anglicane;

7 febr. 1975 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei a condus delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. la instalarea Î.P.S. Arhiepiscop Teofil Ionescu al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române pentru Europa Centrală şi Occidentală şi a P.S. Episcop Lucian, ca Episcop Vicar al Arhiepiscopiei; 

20-30 mai 1975 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R., condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian, în vizită la Locurile Sfinte, la invitaţia P.F. Benedict I, Patriarhul Ierusalimului;

7-19 febr. 1976 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei, a condus delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R., în vizită la Biserica Ortodoxă Siriană a Răsăritului (India), la invitaţia S.S. Patriarh Catolicos Mar Beselios Marthoma Mathews I;

6-7 febr. 1976 - escală la Roma, delegaţia B.O.R. fiind primită la Secretariatul Conciliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, de către Em. Sa Arhiepiscop Torella, Vicepreşedintele Secretariatului;

3 iunie - 2 iulie 1976 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Olteniei a condus  delegaţia oficială a B.O.R. în vizită la comunităţile româneşti din SUA şi Canada;

10 - 13 aprilie 1978 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia oficială a B.O.R. la reuniunea ecumenică organizată de C.E.C. şi C.C.E.E., la Chantilly, Franţa, cu tema "Ca toţi să fie una, pentru ca lumea să creadă,"( Ioan 17,21);

25 - 29 mai 1978 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus  delegaţia oficială a B.O.R. în vizită la Patriarhia Moscovei, la invitaţia S. Sale Pimen al Moscovei şi a toată Rusia, cu ocazia aniversării a 60 de ani de la reînfiinţarea Patriarhiei Moscovei;

10 mai - 1 iunie 1978 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia oficială a B.O.R. în vizită la comunităţile româneşti din SUA şi Canada, la invitaţia Î.P.S. Arhiepiscop Victorin Ursache;

25 apr. - 15 mai 1979 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a  făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R., condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la comunităţile româneşti din SUA şi Canada, cu ocazia festivităţilor  de împlinire a 50 de ani de la întemeierea Episcopiei Misionare Ortodoxe Române în America şi Canada;

3 -11 iunie 1979 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a fost oaspetele Fundaţiei Pro Oriente din Viena, la invitaţia Card. Franz König, Arhiepiscopul Vienei şi a Ex. Sale Alfred Stirnemann, Preşedintele Fundaţiei. Cu această ocazie, Î.P.S. Mitropolit Teoctist a susţinut conferinţa "Opera Sfântului Vasile cel Mare în evlavia credincioşilor ortodocşi români", şi a primit diploma de membru onorific al Fundaţiei Pro Oriente;

11 - 20 iunie 1979 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a vizitat, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, unele parohii româneşti din Germania, iar la întoarcerea la Bucureşti, a făcut o escală la Paris, unde s-a întâlnit cu P.S. Lucian, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Europa Centrală şi Occidentală;

23 -27 sept. 1980 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a  participat, din încredinţarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, la invitaţia S.S. Patriarhul Maxim al Bulgariei, la lucrările Parlamentului Mondial pentru Pace, întrunit la Sofia, Bulgaria;

6 - 13 oct. 1980 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a  făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R., condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Patriarhia Moscovei, la invitaţia S. Sale Patriarhul Pimen al Moscovei şi a toată Rusia;

6 - 9 mai 1981 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus  delegaţia oficială a B.O.R. la întrunirea Comitetului Consultativ al C.E.C., de la Carry-le Ruet, Franţa;

14-20 oct. 1981 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Biserica Luterană a Suediei, la invitaţia Excelenţei Sale Olof Sundby, Arhiepiscop de Uppsala;

20 - 25 oct. 1981 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Organizaţiile Bisericeşti Internaţionale din Geneva, la invitaţia Ex. Sale Philip Potter, Secretar General al C.M.B., Ex. Sale Past. Glen Williams, Secretar General al C.E.C., şi a Ex. Sale Carl Mau, Secretar General al Federaţiei Mondiale Luterane;

1 -7 oct. 1981 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Biserica Ortodoxă din Serbia, la invitaţia S.S. Patriarh Gherman;

29 apr. - 2 mai  1982 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia B.O.R. la întrunirea sesiunii anuale a Comitetului Consultativ al C.E.C., Penteli, Atena, Grecia;

3 - 12 sept.  1982 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia oficială a B.O.R. la întrunirea celei de a doua Conferinţe Panortodoxe Presinodale pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod, Chambessy, Geneva, Elveţia;

18-21 oct. 1982 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Biserica Reformată din Ungaria, la invitaţia Episcopului Tibor Bartha;

29 oct. - 3 nov. 1982 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Biserica Ortodoxă a Bulgariei, la invitaţia S. Sale Patriarhul Maxim;

13 - 17 aprilie 1983 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia B.O.R. la sesiunea Prezidiului şi Comitetului Consultativ al C.E.C., Oxford, Marea Britanie;

27 mai - 3 iunie 1983 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia oficială a B.O.R. în vizită la Biserica Ortodoxă a Bulgariei, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la restabilirii Patriarhiei Bulgariei şi a 900 de ani de la înfiinţarea Mănăstirii Bacikovo, la invitaţia S. Sale Patriarhul Maxim;

23 - 27 sept. 1983 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia oficială a B.O.R. în vizită la Biserica Armeană, la invitaţia S. Sale Vasken I, Patriarh Catolicos al tuturor armenilor;

2 - 6 mai 1984 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia  B.O.R. la sesiunea Prezidiului şi Comitetului Consultativ al C.E.C., Les Avants, Elveţia;

6 mai 1984 - Participarea Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei la momentele comemorative de la Baden-Baden, prilejuite de împlinirea a 100 de ani de la trecerea la cele veşnice a Prinţului Dimitrie Sturdza, Domnitorul Moldovei, ctitorul capelei române din acest oraş;

24 - 29 mai 1984 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a făcut parte din delegaţia oficială de ierarhi a B.O.R. condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin, în vizită la Biserica Ortodoxă a Greciei, la invitaţia P.F. Sale Serafim, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada;

octombrie 1984 - Participarea Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei la cea de a III-a întâlnire ecumenică europeană   a C.E.C. - C.C.E.E.  de la Riva del Garda, Italia, cu tema "A mărturisi împreună Crezul speranţei noastre";

27 aprilie 1985 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia oficială a B.O.R. la sesiunea Prezidiului şi Comitetului Consultativ al C.E.C., Sofia, Bulgaria;

28 aprilie 1985 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a vizitat Parohia Ortodoxă Română de la Sofia;

2 - 9 iulie 1985 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia B.O.R. la  cea de a VI-a Adunare Generală a Conferinţei Creştine pentru Pace, Praga, Cehoslovacia, cu tema "Dumnezeu ne cheamă, alegeţi viaţa - ceasul este târziu";

9 - 11 mai 1986 - Î.P.S. Mitropolit Teoctist al Moldovei şi Sucevei a condus delegaţia B.O.R. la întrunirea membrilor asociaţi ai Academiei Ortodoxe din Creta, Chania, Grecia;

14-20 mai 1987- Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Patriarhia Ecumenică, la invitaţia S. Sale Dimitrios, Patriarhul Ecumenic, (escală la Belgrad, întrevedere cu S. Sa Gherman, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe);

19 iun.-1 iul. 1987 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată Bisericii Romano-Catolice din Austria, la invitaţia Card.  Franz Konig şi a Arhiepiscopului Hermann Groer al Vienei;

26 sept.-3 oct. 1987 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată Bisericii Luterane a Suediei, la invitaţia Exc. Sale Bertil Werk-Stroem, Arhiepicop de Uppsala şi Primat al Bisericii Luterane a Suediei;

14-16 iunie 1988 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Patriarhia Moscovei, la invitaţia S. Sale Pimen, cu ocazia împlinirii unui mileniu de la creştinarea Rusiei;

22-29 sept. 1988 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Patriarhia Ecumenică, la invitaţia S. Sale Dimitrios, Patriarhul Ecumenic, la festivităţile prilejuite de împlinirea a 900 de ani de la întemeierea Mănăstirii Sf. Ioan Teologul  din insula Patmos;

4-18 ian. 1989 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată Bisericii Siriene din India, la invitaţia Baselius Mar Thoma Mathews I, Catolicos al Orientului şi Primat al Bisericii Siriene din India. În timpul escalei efectuate la Roma, Prea Fericirea Sa a avut o întrevedere cu S. Sa, Papa Ioan Paul al II-lea;

8 oct. 1991 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Constantinopol, la funeraliile Patriarhului Ecumenic Dimitrios I;

2 nov. 1991 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Constantinopol, la întronizarea noului        Patriarh Ecumenic, S. Sa Bartolomeu;

13-15 martie 1992  - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Patriarhia Ecumenică, la invitaţia S. Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la Duminica Ortodoxie;

17-20 sept. 1993     - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Biserica Ortodoxă Bulgară, la invitaţia S. Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei;

29 aug.-1 sept. 1994 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la invitaţia S. Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la festivităţile de aniversare a 150 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie din Halki;

16-18 oct. 1994 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Ungaria, prilej cu care a avut întâlniri cu conducători religioşi din Gyula şi Budapesta;

15-20 iunie 1995 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Biserica Ortodoxă Sârbă, la invitaţia S. Sale Pavle, Patriarhul Serbiei, şi la comunităţile româneşti din Serbia;

24-25 sept. 1995 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Patriarhia Ecumenică, la invitaţia S. Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la manifestările prilejuite de împlinirea a 1900 de ani de la scrierea Apocalipsei, insula Patmos;

7-15 mai 1996 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Biserica Ortodoxă a Ciprului, la invitaţia P. F. Hrisostom, Arhiepiscopul Ciprului;

7-11 nov. 1996 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată Bisericii Armene, la invitaţia Sanctităţii Sale Karekin I, Patriarh Suprem şi Catolicos al tuturor armenilor;

20-28 sept.1997 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Simpozionul Religie, Ştiinţă, Mediu - Marea Neagră în criză,organizat de Consiliul Europei şi Patriarhia Ecumenică, în croazieră de la Constanţa, Tulcea, Varna, Istanbul şi Tesalonic;

13 aprilie  1998 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Atena, la funeraliile P. F. Serafim al Atenei şi al întregii Elade;

9 mai 1998 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Atena, la întronizarea noului Întâistătător al Bisericii Ortodoxe a Greciei în persoana P.F. Hristodoulos al Atenei şi al întregii Elade;

26-30 sept. 1998 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Patriarhia Ecumenică, la invitaţia S. Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, cu prilejul săvârşirii  slujbei de resfinţire a bisericii cu hramul "Sfânta Parascheva" din Constantinopol, biserică rezidită din temelie, la anul 1692, de Binecredinciosul Domn martir român Sfântul Constantin Brâncoveanu;

30 sept. - 1 oct. 1998 - Participarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Sinodul Panortodox de la Sofia, menit să propună soluţii pentru aplanarea tensiunilor existente în Biserica Ortodoxă Bulgară prin schisma din Sfântul Sinod;

21 febr. 1999 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist la Gyula, Ungaria, cu ocazia hirotonirii întru arhiereu şi a instalării a P. Cuv. Arhim. Sofronie Drincec, ca episcop al românilor din Ungaria;

5-10 nov. 1999 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Venezuela, cu prilejul sfinţirii noii biserici a Parohiei Ortodoxe Române din Caracas;

3-12 ian. 2000 - Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la manifestările jubiliare din Ţara Sfântă, prilejuite de împlinirea a 2000 de ani de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, care au reunit Întâistătători şi reprezentanţi ai întregii Biserici Ortodoxe; cu această ocazie, a fost transmis lumii un Mesaj solemn al Întâistătătorilor;

17-20 iunie 2000 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist efectuată la Biserica Ortodoxă Bulgară, la invitaţia S. Sale Maxim, Patriarhul Bulgariei, cu prilejul sfinţirii bisericii Sf. Treime a Parohiei Ortodoxe Române din Sofia;

18-21 aug. 2000 - Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la invitaţia S. Sale Alexei II, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, cu prilejul sfinţirii catedralei "Hristos Mântuitorul" din Moscova;

4-9 nov. 2000 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Polonia, la invitaţia Eminenţei Sale, Cardinalului Iosif Glemp, Primatul Bisericii Romano-catolice şi a Prea Fericitului Părinte Sava, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe a Poloniei, prilej cu care Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist i s-a decernat titlul de Doctor honoris causa al Universităţii Catolice din Lublin;

23-27 dec. 2000 - Participarea unei delegaţii a Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist  la Sinaxa Întâistătătorilor şi reprezentanţilor Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume, la Constantinopol şi Niceea, cu prilejul sărbătorii celor două milenii de la Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos;

20-23 sept. 2001 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Armenia, la invitaţia S. Sale Karekin II, Patriarh Suprem şi Catolicos al tuturor armenilor;

11-17 iulie 2002 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist în Canada, cu ocazia hirotonirii întru arhiereu şi a instalării a P. Cuv. Arhim. Nicolae Condrea, ca Arhiepiscop al românilor ortodocşi din America şi Canada;

7-14 oct 2002 - Vizita oficială a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, la Vatican şi în Italia, la invitaţia Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea;

8-14 mai 2003 - Vizita Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române în Germania, la invitaţia Î.P.S. Serafim, Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord şi a Bisericilor Romano-catolică şi Evanghelică din această ţară, cu prilejul hirotonirii întru arhiereu şi a instalării a P. Cuv. Arhim. Sofian Pătrunjel, ca episcop vicar al Mitropoliei;

18-24 mai 2004 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, la invitaţia S. Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, la Constantinopol şi Cezareea Capadociei;

11-15 mai 2006 - Vizita oficială a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, în Germania, cu prilejul Sfinţirii Catedralei Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord;

3-5 iulie 2006 - La invitaţia Sanctităţii Sale Alexei al II-lea, Patriarhul Moscovei şi a toată Rusia, Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist, însoţit de o delegaţie a Bisericii Ortodoxe Române, a participat la Întrunirea Mondială a Liderilor Religioşi de la Moscova, organizată de Consiliul Interreligios al Federaţiei Ruse şi Consiliul Interreligios al Comunităţii Statelor Independente.

Pr. Valentin Fătu

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

18-24 Iunie

18 L     Sf. Mucenici: Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm. 

19 M   Sf. Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare.

20 M   Sf. Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Cuv. Calist, Patriarhul Constantinopolului.

21 J     Sf. Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie.

22 V    † Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenici: Zenon, Zina şi Galaction.

23 S     Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Mucenic Aristocleu preotul.

24 D    †) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.  (Sânzienele-Drăgaica); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aduce-rea moaştelor Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 4-a după Rusalii; Ap.  Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4.

Untitled Document
Noutăţi
Mesajul PFPP Teoctist
adresat copiilor cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 07
Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!