Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhii României
Calendar Creştin Ortodox
Calendar Creştin Ortodox
Sfinţi Români
Sfânta Scriptură sau BIBLIA
Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă
Newsletter
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

IANUARIE (31 zile)

 

Calendar CreŞtin-OrtodoX 2006

 

 

I a n u a r i e – G e r a r

(31 de zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 D    () Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare. (Anul Nou)

Duminica dinaintea Botezului Domnului; Ap. II Timotei 4, 5-8; al Praznicului: Coloseni 2, 8-12; Ev. Marcu 1, 1-8; a Praznicului: Luca 2, 20-21; 4-52); glas 3, voscr. 6

  2 L     Înainteprăznuirea Botezului Domnului. Sf.Silvestru, Episcopul Romei; Sf.Serafim de Sarov

  3 M   Sf.Prooroc Maleahi; Sf.Mucenic Gordie

  4 M   Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuv.Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei. (Harţi)

  5 J     Sf.Mucenici Teopempt şi Teona; Cuv.Sinclitichia. (Ajunul Bobotezei – Post)

  6 V    () Botezul Domnului – Dumnezeiasca Arătare (Boboteaza). (Harţi)

  7 S     ) Soborul Sf.Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

  8 D    Cuvioşii Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv.Domnica

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 4, voscr. 7

  9 L     Sf.Mucenic Polieuct; Cuv.Eustratie

10 M   Sf.Grigorie, Episcopul Nisei; Cuv.Dometian; ) Sf.Cuvios Antipa de la Calapodeşti

11 M   Cuv.Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv.Vitalie

12 J     Sf.Muceniţe Tatiana diaconiţa şi Eutasia

13 V    Sf.Mucenici Ermil şi Stratonic; Cuv.Iacob din Nisibe

14 S     Cuvioşii Părinţi ucişi în Sinai şi Rait. Odovania Praznicului Botezului Domnului

15 D    Cuvioşii Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Coloseni 3, 4-11; Ev. Luca 17, 12-19; glas 5, voscr. 8

16 L     Închinarea cinstitului lanţ al Sf.Apostol Petru; Sf.Mucenic Pevsip şi cei împreună cu el

17 M   ) Cuviosul Antonie cel Mare

18 M   Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei

19 J     Cuvioşii: Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf.Muceniţă Eufrasia

20 V    Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf.Mucenici Vas şi Eusebiu

21 S     Cuv.Maxim Mărturisitorul; Sf.Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila

22 D    Sf.Apostol Timotei; Sf.Mucenic Cuv.Anastasie Persul

Duminica a 31-a după Rusalii (a Orbului din Ierihon); Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43; glas 6, voscr. 9

23 L     Sf.Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei şi Sf.Mucenic Agatanghel

24 M   Cuv.Xenia; Sf.Mucenici: Vavila, Timotei şi Agapie

25 M   ) Sf.Grigorie Teologul; †) Sf.Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv.Publie

26 J     Cuv.Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan

27 V    Aducerea moaştelor Sf.Ioan Gură de Aur; Sf.Marciana împărăteasa

28 S     Cuvioşii: Efrem Sirul, Paladie şi Iacob

29 D    Aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. 1 Timotei IV, 9-15; Ev. Luca 19, 1-10; glas 7, voscr. 10

30 L     ) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf.Sfinţit Mucenic Ipolit, Episcopul Romei

31 M   Sfinţii Doctori, făcători de minuni şi fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf.Mucenic Victorin


F e b r u a r i e – F ă u r a r

(28 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 M   Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului. Sf.Mucenici: Trifon, Perpetua şi Felicitas

  2 J     () Întâmpinarea Domnului; Sf.Mucenici Iordan şi Gavriil

  3 V    Sfântul şi Dreptul Simeon; Sf.Proorociţă Ana

  4 S     Cuv.Isidor Pelusiotul; Sf.Sfinţit Mucenic Avramie

  5 D    Sf.Muceniţe Agata şi Teodula

Duminica a 17-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni 6, 16-7, 1; Ev. Matei 15, 21-28; glas 8, voscr. 11

  6 L     Sf.Vucol, Episcopul Smirnei; Sf.Mucenici: Iulian, Fausta şi Maxim; Cuv.Varsanufie cel Mare

  7 M   Sf.Partenie, Episcopul Lampsacului; Cuv.Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia

  8 M   Sf.Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf.Prooroc Zaharia; Sf.Muceniţe surori Marta şi Maria

  9 J     Sf.Mucenic Nichifor; Sf.Mucenic Episcopi Marcel şi Pangratie. Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului

10 V    Sf.Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf.Muceniţe Enata şi Valentina

11 S     Sf.Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf.Teodora împărăteasa

12 D    Sf.Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mucenic Hristea

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 1, voscr. 1. (Începutul Triodului)

13 L     Cuv.Martinian; Sf.Apostoli şi Mucenici Acvila şi Priscila, soţia lui

14 M   Cuvioşii: Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf.Filimon, Episcopul Gazei

15 M   Sf.Apostol Onisim; Sf.Mucenic Maior; Cuv.Eusebiu. (Harţi)

16 J     Sf.Sfinţit Mucenic Pamfil; Sf.Mucenici: Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv.Flavian

17 V    Sf.Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf.Mariamna. (Harţi)

18 S     Sf.Leon, Episcopul Romei; Cuv.Agapit, Episcopul cetăţii Sinadei

19 D    Sf.Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa Apfia; Cuv.Mărturisitori Evghenie şi Macarie

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32; glas 2, voscr. 2

20 L     Sfinţii: Leon, Episcopul Cataniei şi Agaton, Episcopul Romei; Cuv.Visarion

21 M   Cuv.Timotei; Sf.Eustatie, Episcopul Antiohiei

22 M   Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia; Cuvioşii: Atanasie, Talasie şi Limneu

23 J     Sf.Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Cuv.Gorgonia

24 V    ) Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan

25 S     Sf.Tarasie, Arhiep.Constantinopolului; Sf.Mucenici Alexandru şi Ipatie. (Sâmbăta morţilor – Moşii de iarnă)

26 D    Sf.Porfirie, Arhiep.Gazei; Sf.Muceniţă Fotini; Sf.Teodor

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşatei Judecăţi); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 3, voscr. 3

27 L     Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Talaleu. (Dezlegare la peşte)

28 M   † Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv.Vasile Mărturisitorul. (Dezlegare la peşte)


M a r t i e – M ă r ţ i ş o r

(31 zile – ziua are 12 ore, noaptea are12 ore)

  1 M   Cuv.Muceniţă Evdochia; Cuv.Domnina şi Sf.Muceniţă Antonina; Sf.Marcel şi Anton. (Harţi: Dezle-gare la lapte, brânză, ouă şi peşte. Zi aliturgică)

  2 J     Sf.Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei; Sf.Mucenici Isihie şi Nestor. (Dezlegare la peşte)

  3 V    Sf.Mucenici: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc. (Harţi: Dezlegare la lapte, brânză, ouă şi peşte. Zi ali-turgică)

  4 S     Cuv.Gherasim de la Iordan; Sf.Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui. (Dezlegare la peşte)

  5 D    Sf.Sfinţit Mucenic Conon din Isauria; Sf.Mucenic Conon Grădinarul şi Sf.Muceniţă Iraida. (Dezlega-re la peşte. Lăsatul secului pentru Postul Mare)

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Ev. Matei 6, 14-21; glas 4, voscr. 4

  6 L     Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea; Sf.Eufrosin. (Începutul Postului Mare. Zi aliturgică)

  7 M   Sf.Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatodor şi Elpidie. (Zi ali-turgică)

  8 M   Cuv.Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei

  9 J     Sfinţii 40 Mucenici din Sevastia; Sf.Mucenic Urpasian

10 V    Sf.Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii

11 S     Sf.Sofronie, Patriarhul Ierusalimului. (Pomenirea morţilor. Sâmbăta Sfântului Teodor)

12 D    Cuv.Teofan Mărturisitorul; Sf.Grigorie Dialogul; Sf.Simeon Noul Teolog

Duminica 1 din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei 11, 24-26; 32- 40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 5, voscr. 5

13 L     Aducerea moaştelor Sf.Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

14 M   Cuv.Benedict; Sf.Mucenic Alexandru din Pidna

15 M   Sf.Mucenici: Agapie, Plisie şi Timolau şi cei împreună cu dânşii

16 J     Sf.Mucenici: Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Anin

17 V    Cuv.Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf.Mucenic Marin

18 S     Sf.Chiril, Patriarhul Ierusalimului; Sf.Mucenic Trofim. (Pomenirea morţilor)

19 D    Sf.Mucenici: Hrisant, Daria şi Ilaria

Duminica a 2-a din Post (a Sf.Grigorie Palama); Ap. Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; al Sfântului: Evrei 7, 26-28; 8,1-2; Ev. Marcu 2, 1-12 (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); a Sfântului: Ioan 10, 9-16; glas 6, voscr. 6

20 L     Cuv.Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf.Sava cel Sfinţit; Cuv.Nichita Mărturisitorul

21 M   Cuv.Iacob, Episcopul şi Mărturisitorul; Sf.Toma şi Serapion

22 M   Sf.Cuv.Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sf.Drosida, fiica împăratului Traian

23 J     Cuv.Mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui

24 V    Înainteprăznuirea Bunei Vestiri. Cuv.Zaharia; Sf.Artemon episcopul

25 S     () Buna Vestire. (Pomenirea morţilor. Dezlegare la peşte)

26 D    Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf.Mucenici Montanus preotul şi soţia sa, Maxima. Odovania Praznicului Bunei Vestiri

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1; glas 7, voscr. 7

27 L     Sf.Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf.Prooroc Anania; Sf.Mucenici Filit şi Lidia

28 M   Cuv.Ilarion cel Nou şi Cuv.Ştefan, făcătorul de minuni

29 M   Cuv.Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sf.Mucenic Chiril diaconul

30 J     Cuv.Ioan Scărarul; Sf.Prooroc Ioad; Sf.Euvula, mama Sf.Pantelimon

31 V    Sf.Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf.Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei şi Sf. Mucenic Veniamin diaconul


A p r i l i e – P r i e r

(30 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

  1 S     Cuv.Maria Egipteanca; Cuv.Macarie Mărturisitorul. (Pomenirea morţilor)

  2 D    Cuv.Tit, făcătorul de minuni; Sf.Mucenici Amfian şi Edesie

Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Sfântului: Efeseni  5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32; a Sfântului: Matei 4, 25; 5, 1-12; glas 8, voscr. 8

  3 L     Cuv.Nichita Mărturisitorul; Sf.Mucenic Elpidifor

  4 M   Cuvioşii: Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon

  5 M   Sf.Mucenici: Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion şi Nichifor. (Denie – Canonul cel Mare)

  6 J     Sf.Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sf.Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Platonida

  7 V    Sf.Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf.Mucenici Caliopie şi Achilina. (Denie – Acatistul Născătoarei de Dumnezeu)

  8 S     Sf.Apostoli: Irodion, Agav şi Ruf. (Pomenirea morţilor)

  9 D    Sf.Mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuv.Vadim arhimandritul

Duminica a 5-a din Post (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 1, voscr. 9

10 L     Sf.Mucenici: Terentie, Pompie, Maxim şi Macarie; Sf.Dima

11 M   ) Sf.Ierarh Calinic de la Cernica; Sf.Sfinţit Mucenic Antipa; Cuv.Trifina

12 M   ) Sf.Mucenic Sava de la Buzău; Cuv.Vasile Mărturisitorul; Sf.Antuza

13 J     Sfinţii Mucenici: Artemon, Cvintilian şi Dada

14 V    Sf.Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Sf.Muceniţă Tomaida

15 S     Sf.Apostoli: Aristarh, Pud şi Trofim. (Pomenirea morţilor. Sâmbăta lui Lazăr)

16 D    () Intrarea Domnului în Ierusalim. (Denie. Dezlegare la peşte)

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor); Toate ale Praznicului: Ap. Filipeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, 1-18

17 L     Sf.Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv.Acachie, Episcopul Melitinei. (Denie)

18 M   Cuv.Ioan, ucenicul Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Cosma episcopul. (Denie)

19 M   Cuv.Ioan de la Lavra Veche; Sf.Sfinţit Mucenic Pafnutie. (Denie)

20 J     () Sf.Teotim, Episcopul Tomisului; Cuv.Teodor Trihina. (Denia celor 12 Evanghelii)

21 V    Sf.Sfinţit Mucenic Ianuarie episcopul; Sf.Muceniţă Alexandra împărăteasa. (Denia Prohodului Domnului. Zi aliturgică)

22 S     Cuv.Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sf.Apostol Natanail

23 D    () Învierea Domnului (Sfintele Paşti); ) Sf.Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă. (Slujba Sfântului se săvârşeşte luni, a doua zi de Paşti)

Duminica Sfintei Învieri. Toate ale Praznicului: Ap. Fapte 1, 1-8; Ev. Ioan 1, 1-17

24 L     () Sfintele Paşti; ) Sf.Ierarhi Mărturisitori: Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sf. Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureş; Sf.Pasicrat şi Valentin; Cuv.Elisabeta

25 M   () Sfintele Paşti; Sf.Apostol şi Evanghelist Marcu; ) Sf.Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

26 M   Sf.Sfinţit Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sf.Glafira. (Harţi)

27 J     Sf.Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului

28 V    ) Izvorul Tămăduirii; Sf.Apostoli Iason şi Sosipatru. (Harţi)

29 S     Sfinţii 9 Mucenici din Cizic; Cuv.Memnon Mărturisitorul

30 D    Sf.Apostol Iacob, fratele Sf.Apostol Ioan, fiii lui Zevedeu

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas 1, voscr. 1


M a i – F l o r a r

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 L     Sf.Prooroc Ieremia; Cuvioşii Nucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie

  2 M   Aducerea moaştelor Sf.Atanasie cel Mare

  3 M   Sf.Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf.Mucenici Diodor şi Rodopian

  4 J     Sf.Muceniţă Pelaghia; Cuv.Valerian

  5 V    Sf.Mare Muceniţă Irina; Sf.Mucenici: Neofit, Gaie şi Gaian

  6 S     Sfântul şi Dreptul Iov; Cuvioşii: Mamant, Pahomie şi Ilarion

  7 D    Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf.Mucenici Acachie şi Codrat

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

  8 L     Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan; Cuv.Arsenie cel Mare

  9 M   Aducerea la Bari a moaştelor Sf.Ierarh Nicolae; Sf.Prooroc Isaia; Sf.Mucenic Hristofor

10 M   Sf.Apostol Simon Zilotul; Cuvioşii: Isihie Mărturisitorul şi Lavrentie

11 J     Sf.Sfinţit Mucenic Mochie; Sfinţii Metodie şi Chiril, apostolii slavilor

12 V    † Sf.Mucenic Ioan Valahul; Sf.Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf.Gherman, Patriarhul Constanti-nopolului

13 S     Sf.Muceniţă Glicheria; Cuv.Serghie Mărturisitorul

14 D    Sf.Mucenic Isidor din Hios; Sf.Sfinţit Mucenic Terapont

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15; glas 3, voscr. 5

15 L     Cuv.Pahomie cel Mare; Sf.Ahile, Episcopul Larisei

16 M   Cuv.Teodor cel Sfinţit; Sf.Mucenici: Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherna

17 M   Sf.Apostol Andronic; Sf.Iunia; Cuv.Nectarie şi Teofan

18 J     Sf.Mucenici: Petru, Dionisie şi Teodot; Sf.Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea

19 V    Sf.Sfinţit Mucenic Patrichie; Sf.Muceniţă Chiriachi; Cuv.Memnon

20 S     Sf.Mucenic Talaleu; Cuv.Talasie; Cuv.Marcu Pustnicul

21 D    ) Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, întocmai cu Apostolii

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte 11, 19-30;  Ev. Ioan 4, 5-42; glas 4, voscr. 7

22 L     Sf.Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf.Muceniţă Sofia, doctoriţa; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic

23 M   Cuv.Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf.Maria lui Cleopa

24 M   Cuv.Simeon; Sf.Mucenic Serapion; Sf.Muceniţă Marciana

25 J     A treia aflare a Capului Sf.Ioan Botezătorul; Sf.Mucenic Celestin

26 V    Sf.Apostoli Carp şi Alfeu dintre cei 70; Sf.Mucenici Averchie şi Elena

27 S     Sf.Mucenic Iuliu Veteranul; Sf.Sfinţiţi Mucenic Terapont şi Eladie; Sf.Mucenic Alipie

28 D    Cuv.Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sf.Sfinţit Mucenic Eutihie

Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

29 L     Sf.Muceniţă Teodosia fecioara; Sf.Mucenici Olivian şi Alexandru

30 M   Cuvioşii: Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf.Mucenic Natalie

31 M   Sf.Mucenic Ermie; Sfinţiţii Mucenici Eusebie şi Haralambie. Odovania Praznicului Învierii Domnului


I u n i e – C i r e ş a r

(30 zile – ziua are 15 ore, noaptea are 9 ore)

  1 J     () Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor); Sf.Mucenic Justin Martirul şi Filosoful; Sf.Mucenic Hariton

  2 V    †) Sf.Mare Mucenic  Ioan cel Nou de la Suceava; Sf.Nichifor, Patriarhul Constantinopolului

  3 S     Sf.Mucenici Luchilian cu soţia şi cei 4 copii: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf.Muceniţă Paula fecioara

  4 D    †) Sf.Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf.Mitrofan, Patriarhul Constantino-polului

Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev. Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

  5 L     Sf.Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf.Mucenici: Marchian, Nicandru şi Leonid

  6 M   Cuvioşii Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf.Mucenic Ghelasie

  7 M   Sf.Sfinţit Mucenic Teodot; Sf.Muceniţă Zenaida; Cuv.Sebastiana; Cuv.Antim

  8 J     Sf.Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf.Mare Mucenic Teodor Stratilat

  9 V    Sf.Chiril al Alexandriei; Sf.Muceniţe: Tecla, Mariamni, Marta şi Maria. Odovania Praznicului Înăl-ţării Domnului

10 S     Sf.Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei; Sf.Mucenici: Alexandru şi Antonina (Pomenirea Mor-ţilor – Moşii de vară)

11 D    () Pogorârea Sfântului Duh; Sf.Apostoli Vartolomeu şi Varnava

Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor). Toate ale Praznicului: Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

12 L     () Sfânta Treime; Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul

13 M   Sf.Muceniţă Achilina; Cuv.Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru

14 M   Sf.Prooroc Elisei; Sf.Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Cuv.Iulita. (Harţi)

15 J     Sf.Prooroc Amos; Sf.Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin

16 V    Sf.Tihon, Episcopul Amatundei şi Sf.Sfinţit Mucenic Marcu episcopul. (Harţi)

17 S     Sf.Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail. Odovania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh

18 D    Sf.Mucenici: Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv.Erasm. (Lăsatul secului pentru Postul Sf.Apostoli Petru şi Pavel)

Duminica 1 după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. 1

19 L     Sf.Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv.Paisie cel Mare (Începutul Postului Sf.Apostoli Petru şi Pavel)

20 M   Sf.Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Cuv.Calist, Patriarhul Constantinopolului

21 M   Sf.Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie

22 J     † Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf.Sfinţit Mucenic Eusebie; Sf. Mucenici: Zenon, Zina şi Galaction

23 V    Sf.Muceniţă Agripina; Sf.Mucenic Aristocleu preotul

24 S     ) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele - Drăgaica); †) Sf.Niceta de Remesiana; Aduce-rea moaştelor Sf.Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava

25 D    Sf.Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie

Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); glas 1, voscr. 2

26 L     Cuv.David din Tesalonic; Sf.Ioan, Episcopul Gotiei

27 M   Cuv.Samson, primitorul de străini; Sf.Mucenic Anect; Sf.Ioana Mironosiţa

28 M   Aducerea moaştelor Sf.Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf.Mucenic Papia

29 J     () Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

30 V    Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf.Ierarh Ghelasie de la Râmeţ


I u l i e – C u p t o r

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 S     †) Sf.Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf.Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

  2 D    Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, 1-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr. 3

  3 L     Sf.Mucenic Iachint; Sf.Anatolie, Patriarhul Constantinopolului

  4 M   Sf.Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv.Marta

  5 M   Cuv.Atanasie de la Aton; Cuv.Lampadie; Cuv.Mucenic Ciprian

  6 J     Cuv.Sisoe cel Mare; Sf.Muceniţă Lucia; Sf.Arhip şi Filimon

  7 V    Sf.Mare Muceniţă Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie

  8 S     Sf.Mare Mucenic Procopie; Sf.Mucenici Epictet şi Astion

  9 D    Sf.Sfinţiţi Mucenici: Pangratie şi Chiril; Sf.Mucenici Andrei şi Prov

Duminica a 4-a după Rusalii; Ap. Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4

10 L     Sf.45 Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf.Mucenici: Apolonie, Vianor şi Siluan

11 M   Sf.Mare Muceniţă Eufimia; Sf.Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv.Leon din Mandra

12 M   Sf.Mucenici Proclu şi Ilarie; Sf.Veronica

13 J     Soborul Sf.Arhanghel Gavriil; Cuv.Ştefan Savaitul; Cuv.Sara

14 V    Sf.Apostol Achila; Sf.Mucenici Just şi Iraclie; Cuv.Nicodim Aghioritul

15 S     Sf.Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv.Iosif, Arhiep.Tesalonicului; Cuv.Vladimir, Luminătorul Rusiei

16 D    Sf.Sfinţit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf.Mucenici Avudim şi Faust

Duminica a 5-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic); Ap. Romani 10, 1-10 şi Tit 3, 8-15; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei) şi Ioan 17, 1-13 (Rugă-ciunea lui Iisus); glas 4, voscr. 5

17 L     Sf.Mare Muceniţă Marina; Sf.Ierarh Eufrasie

18 M   ) Sf.Mucenic Emilian de la Durostor; Sf.Mucenici: Iachint, Pavel şi Valentina

19 M   Cuv.Macrina, sora Sf.Vasile cel Mare; Cuv.Die; Cuv.Serafim de Sarov

20 J     ) Sfântul Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul

21 V    Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf.Prooroc Iezechiel

22 S     Sf.Mironosiţă întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv.Muceniţă Marcelia

23 D    Aducerea moaştelor Sf.Sfinţit Mucenic Foca; Sf.Mucenici Trofim şi Teofil

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Caper-naum); glas 5, voscr. 6

24 L     Sf.Muceniţă Hristina; Sf.Mucenic Ermoghen

25 M   Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia

26 M   Sf.Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf.Muceniţă Parascheva din Roma

27 J     Sf.Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv.Antuza

28 V    Sf.Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena

29 S     Sf.Mucenici: Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf.Muceniţă Teodota cu fiii săi

30 D    Sf.Apostoli: Sil, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf.Muceniţă Iulita

Duminica a 7-a după Rusalii; Ap. Romani 15, 1-7; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); glas 6, voscr. 7

31 L     Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci. Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sf.Iosif din Arimateea. (Lăsa-tul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)


A u g u s t – G u s t a r

(31 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

  1 M   Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei. (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

  2 M   Aducerea moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhid.Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare

  3 J     Cuvioşii Isachie, Dalmat şi Faust; Sf.Salomeea Mironosiţa

  4 V    Sfinţii 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv.Muceniţă Evdochia

  5 S     Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. †) Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ

  6 D    () Schimbarea la Faţă a Domnului. (Dezlegare la peşte)

Duminica a 8-a după Rusalii. Toate ale Praznicului: Ap. 2 Petru 1, 10-19; Ev. Matei 17, 1-9

  7 L     †) Cuvioasa Teodora de la Sihla; Sf.Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Constantinopolului

  8 M   Sf.Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sf.Miron, Episcopul Cretei

  9 M   Sf.Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos

10 J     Sf.Mucenici: Lavrentie diaconul, Xist şi Ipolit

11 V    †) Sf.Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf.Mare Mucenic Evplu arhidiaconul

12 S     Sf.Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton

13 D    Mutarea moaştelor Cuv.Maxim Mărturisitorul. Odovania Praznicului Schimbării la Faţă

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34 (Umblarea pe mare – potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

14 L     Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Sf.Prooroc Miheia

15 M   () Adormirea Maicii Domnului

16 M   Sf.Mahramă a Domnului; †) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache

17 J     Sf.Sfinţit Mucenic Miron; Sf.Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs

18 V    Sf.Mucenici: Flor, Lavru, Polien şi Leon

19 S     Sf.Mucenici: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla

20 D    Sf.Prooroc Samuel; Sf.Mucenici: Sever şi Iliodor

Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunaticului); glas 1, voscr. 10

21 L     Sf.Apostol Tadeu; Sf.Mucenic Vasa; Sf.Mucenici: Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaco-nul şi Venust

22 M   Sf.Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or

23 M   †) Sf.Mucenic Lup. Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului

24 J     Sf.Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf.Mucenic Tation

25 V    Aducerea moaştelor Sf.Apostol Bartolomeu; Sf.Apostol Tit

26 S     Sf.Mucenici: Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic

27 D    Cuv.Pimen; Sf.Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35 (Pilda datornicului nemi-lostiv); glas 2, voscr. 11

28 L     Cuv.Moise Etiopianul; Sf.Mucenic Diomid; Sf.Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel

29 M   () Tăierea Capului Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv.Teodora. (Post)

30 M   Sf.Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului

31 J     Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului


S e p t e m b r i e – R ă p c i u n e

(30 zile – ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore)

  1 V    Cuv.Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv.Marta. Începutul anului bisericesc

  2 S     Sf.Mucenic Mamant; Sf.Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

  3 D    Sf.Sfinţit Mucenic Antim, Episcpul Nicomidiei; Cuv.Teoctist

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26 (Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

  4 L     Sf.Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf.Prooroc Moise

  5 M   Sf.Prooroc Zaharia, tatăl Sf.Ioan Botezătorul

  6 M   Pomenirea minunii Sf.Arhanghel Mihail în Colose; Sf.Mucenic Macarie

  7 J     Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Sf.Mucenic Sozont

  8 V    () Naşterea Maicii Domnului

  9 S     Sfinţii şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf.Cuvios Onufrie de la Vorona; Sf.Mucenic Severian; Cuv. Teofan Mărturisitorul

10 D    Sf.Muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 4, voscr. 2

11 L     Cuv.Teodora din Alexandria; Cuv.Eufrosin

12 M   Sf.Mucenici: Autonom, Macedonie şi Teodul. Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului

13 M   Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci. Sf.Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul; †) Cuviosul Ioan de la Prislop

14 J     () Înălţarea Sfintei Cruci. (Post)

15 V    †) Sf.Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf.Mare Mucenic Nichita Romanul

16 S     Sf.Mare Muceniţă Eufimia; Sf.Muceniţă Meletina

17 D    Sf.Muceniţă Sofia şi fiicele sale: Pistis, Agapis şi Elpis

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38; 9, 1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 5, voscr. 3

18 L     Sf.Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf.Mucenici Ariadna şi Castor

19 M   Sf.Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont

20 M   Sf.Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii: Agapie şi Teopist

21 J     Sf.Apostol Codrat; Sf.Prooroc Iona. Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci

22 V    Sf.Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf.Sfinţit Mucenic Foca; Sf.Mucenic Isaac şi Sf.Martin

23 S     ) Zămislirea Sf.Prooroc Ioan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia

24 D    Sfânta Mare Muceniţă întocmai cu Apostolii Tecla; Cuv.Coprie

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11 (Pescuirea minunată); glas 6, voscr. 4

25 L     Cuv.Eufrosina; Cuv.Pafnutie Egipteanul; Sf.Serghie de la Radonej

26 M   Mutarea Sf.Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf.Muceniţă Hira

27 M   †) Sf.Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sf.Mucenici Calistrat şi Epiharia

28 J     Cuv.Hariton Mărturisitorul; Sf.Prooroc Varuh; Sf.Mucenic Pimen

29 V    Cuv.Chiriac Sihastrul; Sf.Mucenici: Gudelia, Trifon şi Petronia

30 S     Sf.Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sf.Mucenici Ripsimia şi Gaiani


O c t o m b r i e – B r u m ă r e l

(31 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 D    Acoperământul Maicii Domnului; Sf.Apostol Anania; Cuv.Roman Melodul

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor); glas 7, voscr. 5

  2 L     Sf.Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf.Muceniţă Justina; Cuv.Teofil

  3 M   Sf.Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf.Mucenic Teoctist

  4 M   Sf.Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sf.Mucenici: Domnina, Audact şi Calistena

  5 J     Sf.Muceniţe Haritina şi Mamelta

  6 V    Sf.Apostol Toma; Sf.Muceniţă Erotiida

  7 S     Sf.Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf.Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie

  8 D    Cuv.Pelaghia; Sf.Taisia

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 8, voscr. 6

  9 L     Sf.Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia

10 M   Sf.Mucenic Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul

11 M   Sf.Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuv.Teofan Mărturisitorul; Sf.Muceniţe Zenaida şi Filonila

12 J     Sf.Mucenici: Prov, Tarah şi Andronic; Cuv.Cosma, Episcopul Maiumei

13 V    Sf.Mucenici: Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica

14 S     †) Sf.Cuvioasă Parascheva; Sf.Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan

15 D    Sfinţitul şi Cuviosul Mucenic Luchian; Cuvioşii Savin şi Vars episcopii

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20; al Sfinţilor Părinţi: Tit 3, 8-15; Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); a Sfinţilor Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 1, voscr. 7

16 L     Sf.Mucenic Longhin Sutaşul; Sf.Mucenici: Leontie, Dometie şi Terentie

17 M   Sf.Prooroc Osea; Cuv.Mucenic Andrei Criteanul

18 M   Sf.Apostol şi Evanghelist Luca; Sf.Mucenic Marin cel Bătrân; Cuv.Iulian

19 J     Sf.Prooroc Ioil; Sf.Mucenici: Uar, Felix preotul şi Eusebiu diaconul

20 V    Sf.Mare Mucenic Artemie; Cuv.Matroana

21 S     ) Cuvioşii Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Sf.Mucenic Oprea; Sf.Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv.Ilarion cel Mare

22 D    Sf.Ierarh şi întocmai cu Apostolii Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizaţilor din ţinu-tul Gherghesenilor); glas 2, voscr. 8

23 L     Sf.Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf.Ignatie, Patriarhul Constantinopolului

24 M   Sf.Mare Mucenic Areta; Sf.Mucenici Sevastiana şi Valentin

25 M   Sf.Mucenici Marcian şi Martirie; Sf.Mucenic Valerian; Sf.Tavita

26 J     ) Sf.Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir

27 V    †) Cuviosul Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf.Mucenic Nestor

28 S     Sf.Mucenici: Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf.Firmilian episcopul

29 D    Cuv.Mare Muceniţă Anastasia Romana; Cuv.Avraamie

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair); glas 3, voscr. 9

30 L     Sf.Mucenici: Zenovie episcopul şi sora sa Zenovia; Sf.Apostol Cleopa

31 M   Sf.Apostoli: Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis


N o i e m b r i e – B r u m a r

(30 zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 M   Sf.Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian

  2 J     Sf.Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie

  3 V    Sf.Mucenici: Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul

  4 S     Cuv.Ioanichie cel Mare; Sf.Mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul. (Pomenirea morţilor)

  5 D    Sf.Mucenici Galaction şi Pistimia; Sf.Mucenici: Timotei, Teofil şi Teotim

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); glas 4, voscr. 10

  6 L     Sf.Pavel Mărturisitorul, Patr.Constantinopolului; Cuv.Luca

  7 M   Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv.Lazăr

  8 M   ) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

  9 J     Sf.Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf.Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul

10 V    Sf.Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf.Mucenic Orest

11 S     Sf.Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie; Sf.Muceniţă Ştefanida; Cuv.Teodor Studitul

12 D    Sf.Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv.Nil Pustnicul

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda Samarineanului milostiv); glas 5, voscr. 11

13 L     ) Sf.Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv.Damaschin

14 M   Sf.Apostol Filip; Sf.Grigorie Palama. (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)

15 M   †) Sf.Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf.Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv. (Începutul Postului Crăciunului)

16 J     Sf.Apostol şi Evanghelist Matei

17 V    Sf.Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei; Cuv.Lazăr Zugravul şi Zaharia

18 S     Sf.Mare Mucenic Platon; Sf.Mucenici Romano şi Zaheu diaconul

19 D    Sf.Prooroc Avdie; Sf.Sfinţit Mucenic Varlaam

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţa-rina); glas 6, voscr. 1

20 L     Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului. †) Sf.Grigorie Decapolitul; Sf.Mucenic Dasie; Sf.Ierarh Proclu

21 M   () Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. (Dezlegare la peşte)

22 M   Sf.Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf.Muceniţă Cecilia

23 J     †) Cuviosul Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf.Ierarh Amfilohie

24 V    Sf.Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sf.Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei

25 S     Sf.Mare Muceniţă Ecaterina; Sf.Mare Mucenic Mercurie. Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului. (Dezlegare la peşte)

26 D    Cuvioşii: Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul. (Dezlegare la peşte)

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat - păzirea po-runcilor); glas 7, voscr. 2

27 L     Sf.Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie

28 M   Cuv.Mucenic Ştefan cel Nou; Sf.Mucenic Irinarh

29 M   Sf.Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerin

30 J     ) Sf.Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf.Frumenţie, Episcopul Indiei. (Dez-legare la peşte)


D e c e m b r i e – U n d r e a

(31 zile – ziua are 9 ore, noaptea are 15 ore)

  1 V    Sf.Prooroc Naum; Cuv.Filaret Milostivul. Ziua Naţională

  2 S     Sf.Prooroc Avacum; Sf.Muceniţă Miropa; Sf.Ierarh Solomon, Arhiep.Efesului. (Dezlegare la peşte)

  3 D    Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sf.Prooroc Sofonie; Sf.Sfinţit Mucenic Teodor, Arhie-piscopul Alexandriei. (Dezlegare la peşte)

Duminica a 16-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 6, 1-10; Ev. Matei 25, 14-30 (Pilda talanţilor); glas 8, voscr. 3

  4 L     Sf.Mare Muceniţă Varvara; Cuv.Ioan Damaschin. (Dezlegare la peşte)

  5 M   Sf.Sava cel Sfinţit; Sf.Mucenic Anastasie; Cuv.Nectarie. (Dezlegare la peşte)

  6 M   ) Sf.Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei. (Dezlegare la peşte)

  7 J     †) Sf.Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf.Ambrozie, Episcopul Mediolanului. (Dezlegare la peşte)

  8 V    Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Sf.Apostoli: Cezar, Tihic şi Onisifor

  9 S     Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf.Ana; Sf.Proorociţă Ana. (Dezlegare la peşte)

10 D    Sf.Mucenici: Mina, Ermoghen şi Eugraf. (Dezlegare la peşte)

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 1, voscr. 4

11 L     Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou Stâlpnicul; Sf.Mucenic Varsava

12 M   Sf.Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sf.Mucenic Sinet; Sf.Ierarh Alexandru. (Dezlegare la peşte)

13 M   † Sf.Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf.Mari Mucenici: Eustratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf.Muceniţă Lucia fecioara

14 J     Sf.Mucenici: Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie

15 V    Sf.Sfinţit Mucenic Elefterie; Sf.Muceniţe Antia şi Suzana

16 S     Sf.Prooroc Agheu; Sf.Mucenic Marin; Sf.Teofana împărăteasa. (Dezlegare la peşte)

17 D    Sf.Prooroc Daniel şi Sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail. (Dezlegare la peşte)

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda ce-lor poftiţi la cină); glas 2, voscr. 5

18 L     †) Cuviosul Daniil Sihastrul; Sf.Mucenici Sebastian şi Zoe; Cuv. Modest

19 M   Sf.Mucenic Bonifatie; Cuv.Grichentie; Sf.Mucenic Trifon; Cuv.Aglaia

20 M   Înainteprăznuirea Naşterii Domnului. Sf.Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul

21 J     Sf.Muceniţă Iuliana; Sf.Mucenic Temistocle

22 V    † Sf.Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf.Mare Muceniţă Anastasia; Sf.Mucenici Hrisogon şi Teodota. (Zi aliturgică)

23 S     Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Cuv.Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei

24 D    Sf.Cuv.Muceniţă Eugenia. (Ajunul Crăciunului)

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 3, voscr. 6

25 L     () Naşterea Domnului – Crăciunul

26 M   () Soborul Maicii Domnului; † Cuviosul Nicodim de la Tismana

27 M   ) Sf.Apostol, Întâiul Mucenic  şi Arhidiacon Ştefan. (Harţi)

28 J     Sfinţii 20.000 Mucenici arşi în Nicomidia

29 V    Sfinţii 14.000 prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv.Marcel. (Harţi)

30 S     Sf.Muceniţă Anisia; Cuv.Teodora din Cezareea; Cuv.Leon arhimandritul.

31 D    Cuv.Melania Romana; Sf.Mucenic Hermes. Odovania Praznicului Naşterii Domnului

Duminica după Naşterea Domnului; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 4, voscr. 7


Rânduieli Bisericeşti

 

Zile de post şi posturi

-         Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi

-         Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)

-         Tăierea capului Sf.Ioan Botezătorul (29 august)

-         Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)

-         Postul Sfintelor Paşti (6 martie - 22 aprilie)

-         Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (19 – 28 iunie)

-         Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)

-         Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

Zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie- Zile aliturgice

-         Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti (1 şi 3 martie)

-         Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (6 şi 7 martie)

-         Vineri în Săptămâna Patimilor (21 aprilie)

-         Vineri înainte de Naşterea Domnului (22 decembrie)

Nu se fac nunţi

-         În toate zilele de post de peste an

-         În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora

-         În săptămâna lăsatului sec de carne (27 februarie – 5 martie)

-         În Postul Sfintelor Paşti (6 martie – 22 aprilie)

-         În Săptămâna Luminată (23 – 29 aprilie)

-         În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (19 – 28 iunie)

-         În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)

-         În Postul Naşterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie)

-         În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

Sărbători bisericeşti naţionale

-         Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (1 iunie)

-         Sf.Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României (30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

-         1 şi 2 ianuarie

-         1 şi 2 mai

-         23 şi 24 aprilie (prima şi a doua zi de Paşti)

-         1 decembrie (Ziua Naţională)

-         25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun)

 

 

 

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

27-31 august

27 L     Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordovei.

28 M   Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mucenic Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

29 M   (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora.  (Post). 

30 J     Sf. Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului.

31 V    Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului.

1-2 septembrie

  1 S     † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv. Marta.  (Începutul anului bisericesc).

  2 D    Sf. Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Duminica a 14-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 1, 21-24 şi 2, 1-4; Ev. Matei 22, 1-14 (Pilda nunţii fiului de împărat); glas 5, voscr. 3

Untitled Document
Noutăţi

30 iulie 2007
Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veşnice

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!