Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhii României
Calendar Creştin Ortodox
Calendar Creştin Ortodox
Sfinţi Români
Sfânta Scriptură sau BIBLIA
Învăţătură de credinţă creştină ortodoxă
Newsletter
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

IANUARIE (31 zile)

 

Ianuarie – Gerar

(31 de zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 L     () Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului; Sfântul Vasile cel Mare.  (Anul Nou).

  2 M   Înainteprăznuirea Botezului Domnului.  Sf. Silvestru, Episcopul Romei; Sf. Serafim de Sarov.

  3 M   Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Gordie.  (Harţi).

  4 J     Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Kucumia Sicheliei.

  5 V    Sf. Mucenici Teopempt şi Teona; Cuv.  Sinclitichia.  (Ajunul Bobotezei–Post).

  6 S     () Botezul Domnului – Dumnezeiasca Arătare.  (Boboteaza).

  7 D    ) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. 

Duminica după Botezul Domnului; Ap. Efeseni 4, 7-13; Ev. Matei 4, 12-17 (Începutul propovăduirii Domnului); glas 5 voscr. 8

  8 L     Cuvioşii Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv. Domnica.

  9 M   Sf. Mucenic Polieuct; Cuv. Eustratie. 

10 M   Sf. Grigorie, Episcopul Nisei; Cuv. Dometian ) Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti

11 J     Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie. 

12 V    Sf. Muceniţe Tatiana Diaconiţa şi  Eutasia. 

13 S     Sf. Mc.  Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe.

14 D    Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait.  Odovania Praznicului Botezului Domnului.

Duminica a 29-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Coloseni 3, 4-11 Ev. Luca 17, 12-19; glas 6, voscr. 9

15 L     Cuvioşii Pavel Tabeul şi Ioan Colibaşul.          

16 M   Închinarea cinstitului Lanţ al Sf. Ap. Petru; Sf. Mucenici Pevsip şi cei împreună cu el. 

17 M   ) Cuviosul Antonie cel Mare. 

18 J     ) Sfinţii Atanasie şi Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei.

19 V    Cuvioşii: Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. Muceniţă Eufrasia. 

20 S     Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Vas şi Eusebiu.  

21 D    Cuviosul Maxim Mărturisitorul; Sf. Mucenici: Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila.    

Duminica a 32-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap.  I. Timotei  4, 9-15 Ev. Luca 19, 1-10; glas 7; voscr. 10

22 L     Sf. Apostol Timotei; Sf. Mc. Cuv. Anastasie Persul. 

23 M   Sf. Sfinţit Mucenic Clement al Ancirei şi Sf. Mucenic Agatanghel. 

24 M   Cuv. Xenia; Sf. Mucenici: Vavila, Timotei şi Agapie.  

25 J     ) Sf. Grigorie Teologul ; ) Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului; Cuv. Publie.

26 V    Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan.            

27 S     Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa. 

28 D    Cuvioşii: Efrem Sirul, Paladie şi Iacob. 

Duminica a 33-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului); Ap. II Timotei, 3, 10-15; Ev. Luca 18, 10-14; glas 8, voscr. 11.  (Începutul Triodului)

29 L     Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul.

30 M   ) Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mucenic                    Ipolit, Episcopul Romei. 

31 M   Sfinţii Doctori, fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Victorin.  (Harţi).


 

Februarie – Făurar

(28 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 J     Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului.  Sf. Mucenici: Trifon, Perpetua şi Felicitas.

  2 V    () Întâmpinarea Domnului; Sf. Mucenici Iordan şi Gavriil.  (Harţi).

  3 S     Sfântul şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana.

  4 D    Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mucenic Avramie.

Duminica a 34-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni 6, 12-20; Ev. Luca 15, 11-32 glas l, voscr. l

  5 L     Sf. Muceniţe Agata şi Teodula.

  6 M   Sf. Vucol, Episcopul Smirnei; Sf. Mucenici: Iulian, Fausta şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare.

  7 M   Sf. Partenie, Episcopul Lampsacului; Cuv. Luca; Sfinţii 1003 Mucenici din Nicomidia.

  8 J     Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Muceniţe surori Marta şi Maria.

  9 V    Sf. Mucenic Nichifor; Sf. Mucenici Episcopi Marcel şi Pangratie.  Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului.

10 S     Sf. Sfinţit Mucenic Haralambie; Sf. Muceniţe Enata şi Valentina.  (Sâmbăta Morţilor-Moşii de iarnă).

11 D    Sf. Sfinţit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa.

Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei judecăţi); Ap. I Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Ev. Matei 25, 31-46; glas 2, voscr. 2

12 L     Sf. Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mucenic Hristea.

13 M   Cuv. Martinian; Sf. Apostoli şi Mucenici Acvila şi Priscila, soţia lui.

14 M   Cuvioşii: Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, episcopul Gazei.  (Harţi-Dezlegare la lapte, brân-ză, şi ouă şi peşte.  Zi aliturgică).

15 J     Sf. Apostol Onisim; Sf. Mucenic Maior; Cuv. Eusebiu. 

16 V    Sf. Sfinţit Mucenic Pamfil; Sf. Mucenici: Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian.  (Harţi-Dezlegare la            lapte, brânză, ouă şi peşte.  Zi aliturgică).

17 S     Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron; Sf. Mariamna. 

18 D    Sf. Leon, Episcopul Romei; Cuv. Agapit, Episcopul cetăţii Sinadei.  (Lăsatul secului pentru Postul Mare).

Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai), Ap. Romani  13, 11-14; 14, 1-4; Ev.  Matei 6, 14-21; glas 3, voscr. 3

19 L     Sf. Apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa Apfia; Cuv. Mărturisitori Evghenie şi Macarie.  (Începtul Postu-lui Mare.  Zi aliturgică).

20 M   Sfinţii: Leon, Episcopul Cataniei şi Agaton, Episcopul Romei; Cuv. Visarion.  (Zi aliturgică).

21 M   Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, episcopul Antiohiei.

22 J     Aflarea moaştelor Sfinţilor Mucenici din Evghenia; Cuvioşii: Atanasie, Talasie şi Limneu.

23 V    Sf. Sfinţit Mucenic Policarp, Episcopul Smirnei; Cuv. Gorgonia.

24 S     ) Întâia şi a doua aflare a Capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan.  (Pomenirea morţilor–Sâmbăta Sf. Teodor).

25 D    Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mucenici Alexandru şi Ipatie. 

Duminica 1 din Post (a Ortodoxiei ); Ap. Evrei 11, 24-26; 32-40; Ev. Ioan 1, 43-51; glas 4, voscr. 4

26 L     Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Muceniţă Fotini; Sf. Teodor.

27 M   Cuvioşii Mărturisitori Procopie şi Talaleu. 

28 M   Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărturisitorul. 


 

Martie – Mărţişor

(31 zile – ziua are 12 ore, noaptea are12 ore)

  1 J     Cuv. Muceniţă Evdochia; Cuv. Domnina şi Sf. Muceniţă Antonina; Sf. Marcel şi Anton. 

  2 V    Sf. Sfinţit Mucenic Teodot, Episcopul Cirenei; Sf. Mucenici Isihie şi Nestor. 

  3 S     Sf. Mucenici: Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc.  (Pomenirea morţilor).

  4 D    Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui.

Duminica a 2-a din Post (a Sf. Grigorie Palama); Ap. Evrei  l, 10-14, 2, l-3; al  Sfântului: Evrei 7, 26-28 ; 8, 1-2; Ev. Marcu 2, l-12 (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); a Sfântului: Ioan 10, 9-16, glas 5, voscr. 5

  5 L     Sf. Sfinţit Mucenic Conon din Isauria; Sf. Mucenic Conon Grădinarul şi Sf. Muceniţă Iraida. 

  6 M   Sfinţii 42 Mucenici din Amoreea; Sf. Eufrosin. 

  7 M   Sf. Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatodor şi Elpidie. 

  8 J     Cuv. Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei.

  9 V    Sfinţii 40 Mucenici din Sevastia; Sf. Mucenic Urpasian.

10 S     Sf. Mucenici: Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii.  (Pomenirea morţilor).

11 D    Sf. Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mucenici Trofim şi Talu.

Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Ap. Evrei 4, 14-16; şi  5, 1-5; Ev. Marcu 8, 34-38 şi 9, 1; glas 6,

voscr. 6

12 L     Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Grigorie Dialogul; Sf. Simeon Noul Teolog.

13 M   Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului.

14 M   Cuv. Benedict; Sf. Mucenic Alexandru din Pidna.

15 J     Sf. Mucenici: Agapie, Plisie şi Timolau şi cei împreună cu dânşii.

16 V    Sf. Mucenici: Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Anin.

17 S     Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mucenic Marin.  (Pomenirea morţilor).  

18 D    Sf. Chiril, Patriarhul Ierusalimului; Sf. Mucenic Trofim.  

Duminica a 4-a din Post (a Sfântului  Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Sfântului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Sfântului: Matei 4, 25 şi 5, 1-12 (Predica de pe munte-Fericirile); glas 7, voscr. 7

19 L     Sf. Mucenici: Hrisant, Daria şi Ilaria.

20 M   Cuv. Mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava cel Sfinţit; Cuv. Nichita Mărturisitorul.

21 M   Cuv. Iacob, Episcopul şi Mărturisitorul; Sfinţii Toma şi Serapion.  (Denie.  Canonul cel Mare).

22 J     Sf. Cuv. Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian.

23 V    Cuv. Mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui.  (Denie.  Acatistul Născătoarei de Dumnezeu).

24 S     Înainteprăznuirea Bunei Vestiri.  Cuv. Zaharia; Sf. Artemon, episcopul.  (Pomenirea morţilor).

25 D    () Buna Vestire.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 5-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei 9, 11-14; al Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Ev. Marcu 10, 32-45; a Cuvioasei: Luca 7, 36-50; glas 8, voscr. 8

26 L     Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mucenici Montanus preotul şi soţia sa, MaximaOdovania Praznicului Bunei Vestiri. 

27 M   Sf. Muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mucenici Filit şi Lidia.

28 M   Cuv. Ilarion cel Nou şi Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni.

29 J     Cuv. Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diaconul.

30 V    Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula, mama Sf. Pantelimon.

31 S     Sf. Sfinţit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sf. Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei şi Sf.  Mucenic Veniamin diaconul.  (Pomenirea morţilor-Sâmbăta lui Lazăr).


 

Aprilie – Prier

(30 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

  1 D    () Intrarea Domnului în Ierusalim.  (Denie.  Dezlegare la peşte).

Duminica a 6-a din Post (a Floriilor).  Toate ale Praznicului; Ap. Filpeni 4, 4-9; Ev. Ioan 12, l-18

  2 L     Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mucenici Amfian şi Edesie.  (Denie).

  3 M   Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Mucenic Elpidifor.  (Denie).

  4 M   Cuvioşii: Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon.  (Denie).

  5 J     Sf. Mucenici: Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion şi Nichifor.  (Denia celor 12 Evanghelii).

  6 V    Sf. Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sf. Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Platonida.

            (Denia Prohodului Domnului.  Zi aliturgică).

  7 S     Sf. Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sf. Mucenici Caliopie şi Achilina. 

  8 D    () Învierea Domnului.  (Sfintele Paşti).  

Duminica Sfintei Învieri.  Toate ale Praznicului; Ap. Fapte l, l-8, Ev. Ioan l, 1-17

  9 L     () Sfintele Paşti; Sf. Mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuv. Vadim arhimandritul.

10 M   () Sfintele Paşti; Sf. Mucenici: Terentie, Pompie, Maxim şi Macarie; Sf. Dima.

11 M   ) Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mucenic Antipa; Cuv. Trifina.  (Harţi).

12 J     †) Sf. Mucenic Sava de la Buzău; Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza.

13 V    †)  Izvorul Tămăduirii; Sfinţii Mucenici: Artemon, Cvintilian şi Dada.  (Harţi).  

14 S     Sf. Martin Mărturisitorul, episcopul Romei; Sf. Muceniţă Tomaida.

15 D    Sf. Apostoli: Aristarh, Pud şi Trofim.

Duminica a 2-a după Paşti (a Sfântului Apostol Toma); Ap. Fapte 5, 12-20; Ev. Ioan 20, 19-31; glas l, voscr. l

16 L     Sfintele Muceniţe fecioare: Agapia, Irina şi  Hionia.

17 M   Sf. Sfinţit Mucenic Simeon, Episcopul Persidei; Cuv. Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Sf. Mc.  Adrian. 

18 M   Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma episcopul. 

19 J     Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfinţit Mucenic Pafnutie. 

20 V    †) Sf. Teotim, Episcopul Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu.

21 S     Sf. Sfinţit Mucenic Ianuarie episcopul; Sf. Muceniţă Alexandra împărăteasa. 

22 D    Cuv. Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail.

Duminica a 3-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte 6, 1-7; Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscr. 4

23 L     ) Sf. Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruinţă. 

24 M   †) Sf. Ierarhi Mărturisitori: Ilie Iorest şi Sava, Mitropoliţii Transilvaniei; Sf.  Ierarh Iosif Mărtu-risitorul din Maramureş; Sf. Pasicrat şi Valentin; Cuv. Elisabeta.

25 M   Sf. Apostol şi Evanghelist Marcu; ) Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului.

26 J     Sf. Sfinţit Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sf. Glafira. 

27 V    Sf. Sfinţit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh şi Marcu. 

28 S     Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru. 

29 D    Sfinţii 9 Mucenici din Cizic; Cuv. Memnon Mărturisitorul.

Duminica a 4-a după Paşti (a Slăbănogului); Ap. Fapte 9, 32-42; Ev. Ioan 5, 1-15, glas 3, voscr. 5

30 L     Sf. Apostol Iacob, fratele Sf. Ap. Ioan  Evanghelistul, fiii lui Zevedeu.

 

 

 

 

 

 

Mai – Florar

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 M   Sf. Prooroc Ieremia; Cuvioşii Mucenici: Eftimie, Ignatie şi Acachie.

  2 M   Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare.

  3 J     Sf. Mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf. Mucenici Diodor şi Rodopian.

  4 V    Sf. Muceniţă Pelaghia; Cuv. Valerian.

  5 S     Sf. Mare Muceniţă Irina; Sf. Mucenici: Neofit, Gaie şi Gaian.

  6 D    Sfântul şi Dreptul Iov; Cuvioşii: Mamant, Pahomie şi Ilarion.

Duminica a 5-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte 11, 19-30; Ev.  Ioan 4, 5-42, glas 4, voscr. 7

  7 L     Arătarea Semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. Mucenici Acachie şi Codrat.

  8 M   Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare.

  9 M   Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor.

10 J     Sf. Apostol Simon Zilotul; Cuvioşii: Isihie Mărturisitorul şi Lavrentie.

11 V    Sf. Sfinţit Mucenic Mochie; Sfinţii Metodie şi Chiril, apostolii slavilor.

12 S     † Sf. Mucenic Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sf. Gherman, Patriarhul Constanti-nopolului.

13 D    Sf. Muceniţă Glicheria; Cuv. Serghie Mărturisitorul.

Duminica a 6-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte 16, 16-34; Ev. Ioan 9, 1-38; glas 5, voscr. 8

14 L     Sf. Mc.  Isidor din Hios; Sf. Sfinţit Mucenic Terapont.

15 M   Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ahile, Episcopul Larisei.

16 M   Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mucenici: Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherna.  Odovania Praznicului Învierii Domnului.

17 J     () Înălţarea Domnului.  (Ziua Eroilor);  Sf. Apostol Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan.

18 V    Sf. Mucenici: Teodot, Petru şi Dionisie; Sf. Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea.

19 S     Sf. Sfinţit Mucenic Patrichie; Sf. Muceniţă Chiriachi; Cuv. Memnon.

20 D    Sf. Mucenic Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul.

Duminica a 7-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte 20, 16-18; 28-36; Ev.  Ioan 17, l-13; (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 10

21 L     ) Sfinţii Mari Împăraţi Constantin şi mama sa Elena, întocmai cu apostolii.

22 M   Sf. Mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf. Muceniţă Sofia, doctoriţa; Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic.

23 M   Cuv. Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa.

24 J     Cuv. Simeon; Sf. Mucenic Serapion; Sf. Muceniţă Marciana.

25 V    A treia aflare a Capului Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mucenic Celestin.  Odovania Praznicului Înălţării             Domnului.

26 S     Sf. Apostoli Carp şi Alfeu dintre cei 70; Sf. Mucenici Averchie şi Elena.  (Pomenirea Morţilor-Moşii de vară).

27 D     () Pogorârea Sfântului Duh.  (Rusaliile); Sf. Mc. Iuliu Veteranul

Duminica a 8-a după Paşti (a Rusaliilor).  Toate ale praznicului; Ap. Fapte 2, 1-11; Ev. Ioan 7, 37-53; 8, 12

28 L     ()  Sfânta Treime; Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie; Sf. Muceniţă Eliconida. 

29 M   Sf. Muceniţă Teodosia Fecioara; Sf. Mucenici Olivian şi Alexandru.

30 M   Cuvioşii: Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie.  (Harţi).

31 J     Sf. Mucenic Ermie; Sfinţii Mucenici Eusebie şi Haralambie. 

 

 

 

 

Iunie – Cireşar

(30 zile – ziua are 15 ore, noaptea are 9 ore)

  1 V    Sf. Mc Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mucenici: Hariton, Firm şi Valerian.  (Harţi).

  2 S     †  Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor, Patriarhul Constantinopolului.  Odo-vania Praznicului Pogorârii Sfântului Duh.

  3 D    Sf. Mucenici Luchilian cu soţia şi cei 4 copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Muceniţă Paula Fecioara.  (Lăsatul secului pentru Postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel).

Duminica 1 după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor ); Ap. Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Ev. Matei 10, 32-35; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscr. l

  4 L     †) Sf. Mucenici: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patriarhul Constantino-polului.  (Începutul Postului Sf. Apostoli Petru şi Pavel).

  5 M   Sf. Sfinţit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sf. Mucenici: Marchian, Nicandru şi Leonid.

  6 M   Cuvioşii Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie.

  7 J     Sf. Sfinţit Mucenic Teodot; Sf. Muceniţă Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim.

  8 V    Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. Mare Mucenic Teodor Stratilat.

  9 S     Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Muceniţe: Tecla, Mariamni, Marta şi Maria.

10 D    Sf. Sfinţit Mucenic Timotei, Episcopul Prusei şi Alexandru; Sf. Muceniţă Antonina. 

Duminica a 2-a după Rusalii (Duminica Sfinţilor Români); Ap. Romani 2, 10-16; Ev. Matei 4, 18-23 (Chemarea primilor Apostoli); glas l, voscr. 2

11 L     Sf. Apostoli Vartolomeu şi Varnava.

12 M   Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul.

13 M   Sf. Mc. Achilina; Cuv. Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru.

14 J     Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patriarhul Constantinopolului. 

15 V    Sf. Prooroc Amos; Sf. Mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin.

16 S     Sf. Tihon, Episcopul Amatundei şi Sf. Sfinţit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei.

17 D    Sf. Mucenici: Manuil, Savel şi Ismail.

Duminica a 3-a după Rusalii; Ap. Romani 5, l-10; Ev. Matei 6, 22-33 (Despre grijile vieţii); glas 2, voscr. 3

18 L     Sf. Mucenici: Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm. 

19 M   Sf. Apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare.

20 M   Sf. Sfinţit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Cuv. Calist, Patriarhul Constantinopolului.

21 J     Sf. Mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie.

22 V    Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mucenici: Zenon, Zina şi Galaction.

23 S     Sf. Muceniţă Agripina; Sf. Mucenic Aristocleu preotul.

24 D    ) Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.  (Sânzienele-Drăgaica); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aduce-rea moaştelor Sf. Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 4-a după Rusalii; Ap.  Romani 6, 18-23; Ev. Matei 8, 5-13 (Vindecarea slugii sutaşului); glas 3, voscr. 4.

25 L     Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie.

26 M   Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Gotiei.

27 M   Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa.

28 J     Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Papia.

29 V    () Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.  (Dezlegare la peşte).

30 S     Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.


 

Iulie – Cuptor

(31 zile – ziua are 14 ore, noaptea are 10 ore)

  1 D    †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demo-nizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

  2  L    Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sfântul Voievod Ştefan cel Mare.

  3 M   Sf. Mucenic Iachint; Sf. Anatolie, Patriarhul Constantinopolului.

  4 M   Sf. Andrei, Arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta.

  5 J     Cuv. Atanasie de la Aton; Cuv. Lampadie; Cuv. Mucenic Ciprian.

  6 V    Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Muceniţă Lucia; Sf. Arhip şi Filimon.

  7 S     Sf. Mare Muceniţă Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie.

  8 D    Sf. Mare Mucenic Procopie; Sf. Mucenici Epictet şi Astion.

Duminica a 6-a după Rusalii; Ap. Romani 12, 6-14; Ev. Matei 9, 1-8 (Vindecarea slăbănogului din Ca-pernaum); glas 5, voscr. 6

  9 L     Sf. Sfinţiţi Mucenici Pangratie şi Chiril; Sf. Mucenici Andrei şi Prov.

10 M   Sf. 45 Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sf. Mucenici: Apolonie, Vianor şi Siluan.

11 M   Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra.

12 J     Sf. Mucenici Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica.

13 V    Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara.

14 S     Sf. Apostol Achila; Sf. Mucenici Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul.

15 D    Sf. Mucenici Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Cuv. Vladimir, Luminătorul Rusiei.

Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic); Ap. Romani 15, 1-7; al Sfinţilor: Tit 3, 8-15; Ev. Matei 9, 27-35 (Vindecarea a doi orbi şi a unui mut în Capernaum); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscr. 7

16 L     Sf. Sfinţit Mucenic Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mucenici Avudin şi Faust.

17 M   Sf. Mare Muceniţă Marina; Sf. Ierarh Eufrasie.

18 M   ) Sf. Mucenic Emilian de la Durostor; Sf. Mucenici: Iachint, Pavel şi Valentina.

19 J     Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die; Cuv. Serafim de Sarov.

20 V    ) Sf. Măritul Prooroc Ilie Tesviteanul.

21 S     Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel.

22 D    Sf. Mironosiţă întocmai cu Apostolii Maria Magdalena; Cuv. Muceniţă Marcelia.

Duminica a 8-a după Rusalii; Ap. I Corinteni  1, 10-17; Ev. Matei 14, 14-22 (Înmulţirea pâinilor); glas 7, voscr. 8

23 L     Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mucenic Foca; Sf. Mucenici Trofim şi Teofil.

24 M   Sf. Muceniţă Hristina; Sf. Mucenic Ermoghen.

25 M   Adormirea Sfintei Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia.

26 J     Sf. Sfinţit Mucenic Ermolae; Sf. Muceniţă Paraschevi  din Roma.

27 V    Sf. Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza.

28 S     Sf. Apostoli şi diaconi: Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena.

29 D    Sf. Mucenici: Calinic, Veniamin şi  Mamant; Sf. Muceniţă Teodota cu fiii săi.

Duminica a 9-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 3, 9-17; Ev. Matei 14, 22-34; (Umblarea  pe mare-Potolirea furtunii); glas 8, voscr. 9

30 L     Sf. Apostoli: Sil, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf. Muceniţă Iulita; Sf. Sfinţit Mc. Valentin, Episcopul Umbriei.

31 M   Înainteprăznuirea scoaterii Sfintei Cruci.  Sfântul şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea.  (Lăsa-tul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului).


 

August – Gustar

(31 zile – ziua are 13 ore, noaptea are 11 ore)

  1 M   Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinţii 7 Mucenici Macabei.  (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului).

  2 J     Aducerea moaştelor Sfântului întâiului Mucenic şi Arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare.

  3 V    Cuvioşii Isachie, Dalmat şi Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa.

  4 S     Sfinţii 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Muceniţă Evdochia.

  5 D    Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului.  †) Cuviosul Ioan Iacob de la Neamţ.

Duminica a 10-a după Rusalii; Ap. I Corinteni, 4, 9-16; Ev. Matei 17, 14-23 (Vindecarea lunatecului); glas 1, voscr. 10

  6 L     () Schimbarea la Faţă a Domnului.  (Dezlegare la peşte).

  7 M   †) Cuvioasa Teodora de la Sihla; Sf. Sfinţit Mucenic Narcis, Patriarhul Constantinopolului.

  8 M   Sf. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului; Sf. Miron, episcopul Cretei.

  9 J     Sf. Apostol Matia; Sfinţii 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin. 

10 V    Sf. Mucenici: Lavrentie diaconul, Xist şi Ipolit.

11 S     †) Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sf. Mare Mucenic Evplu arhidiaconul.

12 D    Sf. Mucenici: Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton.

Duminica a 11-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35; (Pilda datornicului nemi-lostiv); glas 2, voscr. 11

13 L     Mutarea moaştelor Cuv. Maxim Mărturisitorul.  Odovania Praznicului Schimbării la Faţă.

14 M   Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului.  Sf. Prooroc Miheia.

15 M   () Adormirea Maicii Domnului.  (Dezlegare la peşte).

16 J     Sf. Mahramă a Domnului; †) Sfinţii Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache.

17 V    Sf. Sfinţit Mucenic Miron; Sf. Mucenici: Straton, Ciprian şi Tirs.

18 S     Sfinţii Mucenici: Flor, Lavru, Polien şi Leon.

19 D    Sf. Mucenici: Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla.

Duminica a 12-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26; (Tânărul bogat); glas 3, voscr. 1

20 L     Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mucenici: Sever şi Iliodor.

21 M   Sf. Apostol Tadeu; Sf. Muceniţa Vasa; Sf. Mucenici: Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaco-nul şi Venust.

22 M   Sf. Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or.

23 J     †) Sf. Mucenic Lup.  Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

24 V    Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Mucenic Tation.

25 S     Aducerea moaştelor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit.

26 D    Sf. Mucenici: Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic.

Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor cei răi); glas 4, voscr. 2

27 L     Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordovei.

28 M   Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mucenic Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

29 M   () Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora.  (Post)

30 J     Sf. Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului.

31 V    Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului.


 

Septembrie – Răpciune

(30 zile – ziua are 12 ore, noaptea are 12 ore)

  1 S     Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv. Marta.  (Începutul anului bisericesc).

  2 D    Sf. Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Duminica a 14-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 1, 21-24 şi 2, 1-4; Ev. Matei 22, 1-14 (Pilda nunţii fiului de împărat); glas 5, voscr. 3

  3 L     Sf. Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist.

  4 M   Sf. Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf. Prooroc Moise.

  5 M   Sf. Prooroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban.

  6 J     Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc.  Macarie.

  7 V    Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului.  Sf. Mc Sozont.

  8 S     () Naşterea Maicii Domnului.

  9 D    Sfinţii şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona; Sf. Mucenic Severian; Cuv.  Teofan Mărturisitorul.

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 6, voscr. 4

10 L     Sf. Muceniţe: Minodora, Mitrodora şi Nimfodora.

11 M   Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin.

12 M   Sf. Mucenici: Autonom, Macedonie şi Teodul.  Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului.

13 J     Înainteprăznuirea Înălţării Sfintei Cruci.  Sf. Sfinţit Mucenic Corneliu Sutaşul; †) Cuviosul Ioan de la Prislop.

14 V    () Înălţarea Sfintei Cruci.  (Post).

15 S     ) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. Mare Mucenic Nichita Romanul.

16 D    Sf. Mare Muceniţă Eufimia; Sf. Muceniţă Meletina.

Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci; Ap. Galateni 2, 16-20; Ev. Marcu 8, 34-38 şi 9, 1 (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); glas 7, voscr 5.

17 L     Sf. Muceniţă Sofia şi fiicele sale: Pistis, Agapis şi Elpis.

18 M   Sf. Eumenie, Episcopul Gortinei; Sf. Mucenici Ariadna şi Castor.

19 M   Sf. Mucenici: Trofim, Savatie şi Dorimedont.

20 J     Sf. Mare Mucenic Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei doi fii: Agapie şi Teopist.

21 V    Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona.  Odovania Praznicului Înălţării Sfintei Cruci.

22 S     Sf. Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf. Sfinţit Mucenic Foca; Sf. Mucenic Isaac şi Sf. Martin.

23 D    ) Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia.

Duminica a 18-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 9, 6-11; Ev. Luca 5, 1-11; (Pescuirea minunată); glas 8, voscr. 6

24 L     Sf.  Mare Muceniţă, întocmai cu Apostolii, Tecla; Cuv. Coprie.  

25 M   Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Serghie de la Radonej.

26 M   Mutarea Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan; Sf. Muceniţă Hira.

27 J     †) Sf. Ierarh Martir Antim Ivireanul; Sf. Mucenici Calistrat şi Epiharia.

28 V    Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mucenic Pimen.

29 S     Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mucenici: Gudelia, Trifon şi Petronia.

30 D    Sf. Sfinţit Mucenic Grigorie Luminătorul, Episcopul Armeniei; Sf. Mucenici Ripsimia şi Gaiani.

Duminica a 19-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 11, 31-33 ; 12, 1-9; Ev. Luca 6, 31-36 (Predica de pe mun-te-iubirea vrăjmaşilor); glas 1, voscr. 7


 

Octombrie – Brumărel

(31 zile – ziua are 11 ore, noaptea are 13 ore)

  1 L     Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul.

  2 M   Sf. Sfinţit Mucenic Ciprian; Sf. Muceniţă Justina; Cuv. Teofil.

  3 M   Sf. Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. Mucenic Teoctist.

  4 J     Sf. Sfinţit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sf. Mucenici: Domnina, Audact şi Calistena.

  5 V    Sf. Muceniţe Haritina şi Mamelta.

  6 S     Sf. Apostol Toma.

  7 D    Sf. Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sf. Mucenici: Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie.

Duminica a 20-a după Rusalii; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Luca 7, 11-16 (Învierea fiului văduvei din Nain); glas 2, voscr. 8

  8 L     Cuv. Pelaghia; Sf. Taisia.

  9 M   Sf. Apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia.

10 M   Sf. Mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul.

11 J     Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Muceniţe Zenaida şi Filonila.

12 V    Sf. Mucenici: Prov, Tarah şi Andronic; Cuv. Cosma, Episcopul Maiumei.

13 S     Sf. Mucenici: Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica.

14 D    †) Sf. Cuvioasă Parascheva; Sf. Mucenici: Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan.

Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic); Ap. Galateni 2, 16-20, al Sf. Părinţi: Tit 3, 8-15;Ev. Luca 8, 5-15 (Pilda Semănătorului); a Sf. Părinţi: Ioan 17, 1-13  (Rugăciunea lui  Iisus); glas 3, voscr. 9

15 L     Sf.  şi Cuviosul Mucenic Luchian; Cuvioşii Savin şi Vars episcopii.

16 M   Sf. Mucenic Longhin Sutaşul; Sf. Mucenici: Leontie, Dometie şi Terentie.

17 M   Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mucenic Andrei Criteanul.

18 J     Sf. Apostol şi Evanghelist Luca; Sf. Mucenic Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian.

19 V    Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mucenici: Uar, Felix preotul şi Eusebiu diaconul.

20 S     Sf. Mare Mucenic Artemie; Cuv. Matroana.

21 D    ) Cuvioşii Mărturisitori: Visarion, Sofronie şi Sf. Mucenic Oprea; Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare.

Duminica a 23-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 4-10; Ev. Luca 8, 26-39 (Vindecarea demonizaţilor din ţinu-tul Gherghesenilor); glas 4, voscr. 10

22 L     Sf. Ierarh şi întocmai cu Apostolii, Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes.

23 M   Sf. Sfinţit Mucenic şi Apostol Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patriarhul Constantinopolului.

24 M   Sf. Mare Mucenic Areta; Sf. Mucenici Sevastiana şi Valentin.

25 J     Sf. Mucenici Marcian şi Martirie; Sf. Mucenic Valerian; Sf. Tavita.

26 V    ) Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

27 S     †) Cuviosul Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mucenic Nestor.

28 D    Sf. Mucenici: Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Firmilian episcopul.

Duminica a 24-a după Rusalii; Ap. Efeseni 2, 14-22; Ev. Luca 8, 41-56 (Învierea fiicei lui Iair); glas 5, voscr. 11

29 L     Cuv. Mare Muceniţă Anastasia Romana; Cuv. Avramie.

30 M   Sf. Mucenici: Zenovie episcopul şi sora sa Zenovia; Sf. Ap. Cleopa.

31 M   Sf. Apostoli: Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis.


 

Noiembrie – Brumar

 (30 zile – ziua are 10 ore, noaptea are 14 ore)

  1 J     Sf. Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

  2 V    Sf. Mucenici: Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie.

  3 S     Sf. Mucenici: Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul.  (Pomenirea morţilor).

  4 D    Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul. 

Duminica a 22-a după Rusalii; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Luca 16, 19-31 (Bogatul nemilostiv); glas 6, voscr.  1

  5 L     Sf. Mucenici Galaction şi Epistimi; Sfinţii Silvan şi Grigorie arhiepiscopul.

  6 M   Sf. Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cuv. Luca.

  7 M   Sfinţii 33 Mucenici din Melitina; Cuv. Lazăr.

  8 J     ) Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil.

  9 V    Sf. Mucenici: Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf.  Ierarh Nectarie Taumaturgul.

10 S     Sf. Apostoli: Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mucenic Orest.

11 D    Sf. Mucenici: Mina, Victor şi Vichentie; Sf. Muceniţă Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul.

Duminica a 25-a după Rusalii; Ap. Efeseni 4, 1-7; Ev. Luca 10, 25-37 (Pilda Samarineanului milostiv); glas 7, voscr.  2

12 L     Sf. Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul.

13 M   ) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv. Damaschin.  (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului).

14 M   Sf. Apostol Filip; Sf. Grigorie Palama.  (Începutul Postului Crăciunului).

15 J     †) Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ; Sf. Mucenici şi Mărturisitori: Gurie, Samona şi Aviv. 

16 V    Sf. Apostol şi Evanghelist Matei.

17 S     Sf. Grigorie Taumaturgul; Cuv. Lazăr Zugravul şi Zaharia.

18 D    Sf. Mare Mucenic Platon; Sf. Mucenici Romano şi Zaheu diaconul.

Duminica a 26-a după Rusalii; Ap. Efeseni 5, 8-19; Ev. Luca 12, 16-21 (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); glas 8, voscr.  3

19 L     Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mucenic Varlaam.

20M    Înainteprăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului†) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mucenic Dasie; Sf.  Proclu.

21 M   () Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.  (Dezlegare la peşte).

22 J     Sf. Apostoli: Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Muceniţă Cecilia.

23 V    †) Cuv.  Antonie de la Iezerul, Vâlcea; Sf. Ierarh Amfilohie.

24 S     Sf. Sfinţit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sf. Sfinţit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei.  (Dez-legare la peşte).

25 D    Sf. Mare Muceniţă Ecaterina; Sf. Mare Mucenic Mercurie.  Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 30-a după Rusalii; Ap. Coloseni 3, 12-16; Ev. Luca 18, 18-27 (Dregătorul bogat – păzirea po-runcilor); glas 1, voscr.  4

26 L     Cuvioşii: Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul. 

27 M   Sf. Mare Mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie.

28 M   Cuv. Mucenic Ştefan cel Nou; Sf. Mucenic Irinarh.

29 J     Sf. Mucenici: Paramon, Filumen şi Valerian.

30 V    †) Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf. Frumenţie. 


 

Decembrie – Undrea

(31 zile – ziua are 9 ore, noaptea are 15 ore)

  1 S     Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul.  (Dezlegare la peşte).  

  2 D    Sf. Prooroc Avacum; Sf. Muceniţă Miropa; Sf. Ierarh Solomon, Arhiep. Efesului.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 31-a după Rusalii; Ap. I Timotei 1, 15-17; Ev. Luca 18, 35-43 (Vindecarea orbului din Ieri-hon); glas 2, voscr. 5

  3 L   Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofonie; Sf. Sfinţit Mucenic Teodor, Arhiepis-copul Alexandriei.

  4 M   Sf. Mare Muceniţă Varvara; Cuv. Ioan Damaschin.  (Dezlegare la peşte).

  5 M   Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Mucenic Anastasie; Cuv. Nectarie.

  6 J     ) Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.  (Dezlegare la peşte).

  7 V    †) Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Episcopul Mediolanului.   

  8 S     Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Sf. Apostoli: Cezar, Tihic şi Onisifor.  (Dezlegare la peşte).

  9 D    Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 27-a după Rusalii; Ap. Efeseni 6, 10-17; Ev. Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 3, voscr.  6

10 L     Sf. Mucenici: Mina, Ermoghen şi Eugraf.

11 M   Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou Stâlpnicul.

12 M   Sf. Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei; Sf. Mucenic Sinet; Sf. Ierarh Alexandru.

13 J     Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sf. Mari Mucenici: Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Muceniţă Lucia fecioara.  (Dezlegare la peşte).

14 V    Sf. Mucenici: Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie.

15 S     Sf. Sfinţit Mucenic Elefterie; Sf. Muceniţe Antia şi Suzana.  (Dezlegare la peşte).

16 D    Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mucenic Marin; Sf. Teofana împărăteasa.  (Dezlegare la peşte).

Duminica a 28-a după Rusalii (a Sfinţilor Strămoşi); Ap. Coloseni 1, 12-18; Ev. Luca 14, 16-24 (Pilda celor poftiţi la cină); glas 4, voscr.  7

17 L     Sf. Prooroc Daniel şi sfinţii trei tineri: Anania, Azaria şi Misail. 

18 M   †) Cuviosul Daniil Sihastrul; Sf. Mucenici Sebastian şi Zoe; Cuv.  Modest.

19 M   Sf. Mucenic Bonifatie; Cuv. Grichentie; Sf. Mucenic Trifon; Cuv. Aglaia.

20 J     Înainteprăznuirea Naşterii Domnului.  Sf. Sfinţit Mucenic Ignatie Teoforul.

21 V    Sf. Muceniţă Iuliana; Sf. Mucenic Temistocle.

22 S     Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sf. Mare Muceniţă Anastasia.

23 D    Sfinţii 10 Mucenici din Creta; Cuv. Pavel şi Naum.

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sfinţilor Părinţi după trup ai Domnului); Ap. Evrei 11, 9-10; 32-40; Ev. Matei 1, 1-25 (Genealogia Mântuitorului); glas 5, voscr.  8

24 L     Cuv. Muceniţă Eugenia.  (Ajunul Crăciunului).

25 M   () Naşterea Domnului.  (Crăciunul).

26 M   () Soborul Maicii Domnului; Cuv. Nicodim de la Tismana(Harţi).

27 J     ) Sf. Ap. Întâiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan. 

28 V    Sfinţii 20. 000 Mucenici arşi în Nicomidia.  (Harţi).

29 S     Sfinţii 14. 000 prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel. 

30 D    Sf. Muceniţă Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon, arhimandritul.

Duminica după Naşterea Domnului; Ap. Galateni 1, 11-19; Ev. Matei 2, 13-23 (Fuga în Egipt); glas 6, voscr.  9

31 L     Cuv. Melania Romana; Sf. Mucenic Hermes.  Odovania Praznicului Naşterii Domnului.

 

 

 

Rânduieli Bisericeşti în anul 2007

 

Zile de post şi posturi

 • Miercurile şi vinerile de peste an, afară de cele cu dezlegare, însemnate cu harţi
 • Ajunul Bobotezei (5 ianuarie)
 • Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul (29 august)
 • Înălţarea Sfintei Cruci (14 septembrie)
 • Postul Sfintelor Paşti (19 februarie – 7 aprilie)
 • Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4 – 28 iunie)
 • Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)
 • Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)

 

Zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie- Zile aliturgice

 • Miercuri şi vineri în săptămâna dinaintea Postului Sfintelor Paşti (14 şi 16 februarie)
 • Luni şi marţi în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 şi 20 februarie)
 • Vineri în Săptămâna Patimilor (6 aprilie)

 

Nu se fac nunţi

 • În toate zilele de post de peste an
 • În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora
 • În săptămâna lăsatului sec de carne (11 – 17 februarie)
 • În Postul Sfintelor Paşti (19 februarie – 7 aprilie)
 • În Săptămâna Luminată (8 – 14 aprilie)
 • În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (4 – 28 iunie)
 • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)
 • În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
 • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

 

Sărbători bisericeşti naţionale

 • Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (17 mai)
 • Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat – Ocrotitorul României (30 noiembrie)

 

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează

 • 1 şi 2 ianuarie
 • 1 mai
 • 8 şi 9 aprilie (prima şi a doua zi de Paşti)
 • 1 decembrie (Ziua Naţională)
 • 25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun)

 

Nu se fac nunţi în anul 2008

 • În toate zilele de post de peste an
 • În zilele praznicelor împărăteşti şi în ajunul acestora
 • În săptămâna lăsatului sec de carne (2 – 8 martie)
 • În Postul Sfintelor Paşti (10 martie – 26 aprilie)
 • În Săptămâna Luminată (27 aprilie – 3 mai)
 • În Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (23 – 28 iunie)
 • În Postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august)
 • În Postul Naşterii Domnului (14 noiembrie – 24 decembrie)
 • În perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie – 6 ianuarie)

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

20-26 august

20 L     Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mucenici: Sever şi Iliodor.

21 M   Sf. Apostol Tadeu; Sf. Muceniţa Vasa; Sf. Mucenici: Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaco-nul şi Venust.

22 M   Sf. Mucenici: Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or.

23 J     †) Sf. Mucenic Lup.  Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului.

24 V    Sf. Sfinţit Mucenic Eutihie; Sf. Mucenic Tation.

25 S     Aducerea moaştelor Sf. Apostol Bartolomeu; Sf. Apostol Tit.

26 D    Sf. Mucenici: Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic.

Duminica a 13-a după Rusalii; Ap. I Corinteni 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44 (Pilda lucrătorilor cei răi); glas 4, voscr. 2

 

Untitled Document
Noutăţi

30 iulie 2007
Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veşnice

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!