Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Miron Cristea
Patriarhii României
Patriarhul Miron Cristea
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Miron Cristea
Catedrala Mântuirii Neamului - primul demers
 
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Despre Patriarhul Miron Cristea

 • Gheorghe Vasilescu, Patriarhul Miron Cristea - Un luptător pentru unitatea neamului, Glasul Bisericii, Revista oficiala a Sfintei Mitropolii a Munteniei si Dobrogei, anul LIV, nr. 5-8, mai-august 1998, p. 127-130
 • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. "Alte file de calendar de inimă românească", Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
 • Romulus Cândea, Patriarhul Miron Cristea, în "Candela", an. XXXVI, 1925, nr 3-7, p. 73-95 ( şi extras, 23 p.)
 • Ion Rusu Abrudeanu, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. Omul şi faptele, I, Bucureşti, 1929, 480 p.
 • Vasile Netea, Înalt Prea Sfinţia Sa Patriarhul României Dr. Miron Cristea. La împlinirea vârstei de 70 de ani (1868-1938), Tg. Mureş, 1938, 36 p.
 • Închinare Înalt Prea Sfinţitului Patriarh Dr. Miron Cristea, în BOR, an LVI, 1938, nr. 11-12, p. 609-712 (şi extras);
 • Ioachim Crăciun, Cel dintâi patriarh al României Miron Cristea. Cuvântare..., Cluj, 1939, 14 p.
 • N Iorga, Patriarhul Miron, în vol. Oameni cari au fost, IV, Bucureşti, 1939, p. 301-302 şi 305-306
 • Moartea şi îngroparea patriarhului Miron, în BOR, an LVII, 1939, nr.3-4, p. 129-272+XVI ilustr. (şi extras)
 • Gheroghe Cotoşman, Contribuţii la istoria vieţii româneşti din Transilvania la finea veacului al XIX-lea
 • Însemnări inedite ale prea Fericitului Patriarh Miron, în "Anuarul Academiei Teologice din Caransebeş, 1939-1940", p. 1-84 (şi extras)
 • Ovidiu Bârlea, Istoria folcloristicii româneşti, Bucureşti, 1974, p. 418-419
 • Iordan Datcu şi S.C.Storescu, Dicţionarul folcloriştilor, Bucureşti, 1979, p. 153-154
 • Mircea Păcurariu Istoria Bisericii Ortodoxe Române, III, Bucureşti, 1981, p. 412-414 (ed. II, Bucureşti, 1994, p. 427-429)
 • Dr. Antonie Plămpădeală, Pagini dintr-o arhivă inedită. Documente literare ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de ..., Bucureşti, 1984, XLVII+345 p. (îndeosebi studiul introductiv)
 • Dr. Antonie Plămădeală, Românii din Transilvania sub teroarea regimului dualist austo-ungar (1867-1918). După documente, acte şi corespondenţă rămase de la Elie Miron Cristea, Sibiu, 1986, 546 p.
 • Dr. Antonie Plămădeală, Contribuţii istorice privind perioada 1918-1939. Ilie Miron Cristea - documente, însemnări şi corespondenţe, Sibiu, 1987, 484 p.
 • Ilie Şandru şi Valentin Borda, Un nume peste istorie-patriarhul Elie Miron Cristea, Târgu Mureş, 1998, 293
 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

24-30 Iunie

25 L Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie.

26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Gotiei.

27 M Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa.

28 J Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Papia.

29 V (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. (Dezlegare la peşte).

30 S † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.

Iulie

1 D †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demo-nizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

Untitled Document
Noutăţi
Mesajul PFPP Teoctist
adresat copiilor cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 07
Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!