Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Miron Cristea
Patriarhii României
Patriarhul Miron Cristea
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Miron Cristea
Catedrala Mântuirii Neamului - primul demers
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Activitatea pastoral misionară

 • s-a făcut unificarea bisericească din noul stat român unitar
 • s-a organizat Biserica noastră ca Patriarhie
 • s-a votat statutul de organizare şi funcţionare la Bisericii Ortodoxe Române din 1925
 • a reapărut revista "Biserica Ortodoxă Română" (1921)
 • a iniţiat apariţia revistei "Apostolul", organ de publicitate al Arhiepiscopiei Bucureştilor (1924)
 • s-a îngrijit de traducerea şi tipărirea Bibliei sinodale din1936 (în traducerea preoţilor profesori Gala Galaction, Vasile Radu şi mitropolitul Nicodim), precum şi a unor ediţii din Noul Testament
 • a sprijinit tipărirea de cărţi teologice în Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
 • a înfiinţat Seminarul teologic "Miron Patriarhul" din Câmpulung (1922) pentru orfanii de război şi Academia de muzică relogioasă din Bucureşti (1927)
 • a sprijinit o serie de tineri teologi la studii peste hotare
 • s-a ridicat actualul palat patriarhal şi a fost repictată catedrala patriarhală
 • a ctitorit schitul de lemn de la Topliţa.

A contribuit la întărirea legăturilor cu alte Biserici creştine, prin vizitele sale la Locurile Sfinte (1927), Anglia (1936), Polonia (1938) sau prin delegaţiile străine pe care le-a primit.

A sprijinit participarea teologilor ortodocşi români la congrese şi întâlniri ecumeniste peste hotare sau convocarea unor asemenea întâlniri în ţară (Conferinţa regională a Alianţei mondiale pentru înfrăţirea popoarelor prin Biserică, la Bucureşti în 1933, fiind ales preşedinte de onoare, Conferinţa romano-anglicană de la Bucureşti din 1935 ş.a.).

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

24-30 Iunie

25 L Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie.

26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Gotiei.

27 M Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa.

28 J Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Papia.

29 V (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. (Dezlegare la peşte).

30 S † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.

Iulie

1 D †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demo-nizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

Untitled Document
Noutăţi
Mesajul PFPP Teoctist
adresat copiilor cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 07
Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!