Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Iustin Moisescu
Patriarhii României
Patriarhul Iustin Moisescu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Iustin Moisescu
 
 
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Despre Patriarhul Iustin Moisescu

Literatura:

Reportaje asupra alegerilor sale succesive la Sibiu, Iaşi şi Bucureşti, în: BOR, an. LXXIV, 1956, nr. 3-4, p. 215-264; BOR, an. LXXV, 1957, nr. 1-2, p. 39-81; MMS, an. XXXIII, 1957, nr. 1-2, p. 3-59; BOR, an. XCV, 1977, nr. 7-8, p. 584-668; GB, an. XXXVI, 1977, nr.6, p. 493-596.

Numerele omagiale ale revistelor bisericeşti din martie 1980, cu prilejul împlinirii a 70 de ani de viaţă, din care menţionăm studiile:

  • Dr. Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului, Patru trepte în cei 60 de ani de patriarhat ortodox român, vol. "Alte file de calendar de inimă românească", Sibiu 1988, p. 44-69 (cuvântare ţinută în Sala Sinodală din Palatul Patriarhal din Bucureşti în ziua de 29 septembrie 1985)
  • Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, La 70 de ani de viaţă ai Prea Fericitului Patriarh Iustin, în BOR, an. XCVIII, 1980, nr. 3-4, p. 339-363
  • Pr. Prof. Dumitru Radu, Prea Fericitul Patriarh Iustin în teologia românească, în Ibidem, p. 364-383
  • Pr. Scarlat Porcescu, Coordonate ale arhipăstoriei Prea Fericitului Patriarh Iustin în scaunul Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, în Ibidem, p. 384-403
  • Pr. Dumitru Soare, Contribuţia Prea Fericitului Patriarh Iustin la dezvoltarea relaţiilor ecumenice ale Bisericii Ortodoxe Române, în Ibidem, p. 404-432
  • Preot Al. Armand Munteanu, Bibliografia Prea Fericitului Părinte Patriarh Justin, în MO, an. XXXII, 1980,nr. 3-6, p. 389-401 (alte articole în acelaşi număr, p. 265-388)
  • Alte articole omagiale în MMS, an. LVI, 1980, nr. 3-5, p. 224-327
  • A se vedea şi revistele bisericeşti din martie 1985, cu articole omagiale scrise cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă: BOR, an. CIII, 1985, nr. 3-4, p. 216-323; MO, an. XXXVII, 1985, nr.3-4,p. 161-181
  • Necrolog, în BOR, an. CIV, 1986, nr. 7-8,p. 12-72.

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

24-30 Iunie

25 L Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie.

26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Gotiei.

27 M Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa.

28 J Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Papia.

29 V (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. (Dezlegare la peşte).

30 S † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.

Iulie

1 D †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demo-nizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

Untitled Document
Noutăţi
Mesajul PFPP Teoctist
adresat copiilor cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 07
Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!