Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Iustin Moisescu
Patriarhii României
Patriarhul Iustin Moisescu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Iustin Moisescu
 
 
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Activitatea publicistică şi editorială

Ca profesor de teologie a publicat mai multe lucrări de specialitate:

 • Sfânta Scriptură şi interpretarea ei, în opera Sf. Ioan Hrisostom, în "Candela", an. L-LII, 1939-1941, p. 116-238 (şi extras, Cernăuţi, 1942, 120p.)
 • Originalitatea parabolelor Mântuitorului, în "Candela", an. LV-LVI, 1944-1945, p. 60-107 (şi extras, Rm. Vâlcea, 1945, 50 p.)
 • Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, în "Candela", an. LVII, 1946, p. 45-262 (şi extras, Iaşi, 1946, 227 p.)
 • Ierarhia bisericească în epoca apostolică. Anexă: Texte biblice si patristice despre pace şi muncă, Craiova, 1955, 80 p.
 • Simbolica lui Hristu Andrutsos, traducere din greceşte, Craiova, 1955, 349 p.
 • Sfântul Pavel şi viaţa celor mai de seamă comunităţi creştine din epoca apostolică, în ST, an. III, 1951, nr. 7-8, p. 398-416
 • Temeiurile lucrării Bisericii pentru apărarea păcii, în ST, an. V, 1953, nr. 3-4, p. 247-268.

Ca ierarh a publicat numeroase articole, pastorale, cuvântări, dări de seamă, mai ales în revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei".

În afară de revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", care a apărut 20 de ani sub directa sa îndrumare, Centrul mitropolitan Iaşi a editat şi alte lucrări, între care:

 • volumul Monumente istorice-bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei (1974)
 • Psaltirea în versuri a lui Dosoftei, ediţie critică (1975)
 • monografiile: Catedrala Mitropolitană din Iaşi (1977), Mănăstirea Cetăţuia (1977)
 • broşuri-albume de popularizare a mănăstirilor din Moldova
 • cărţi de rugăciuni etc.

În calitate de patriarh, a acordat o atenţie deosebită activităţii editoriale:

 • a iniţiat marea colecţie intitulată Părinţi şi scriitori bisericeşti, proiectată în 90 de volume, precum şi colecţia Arta creştină în România, în 6 volume
 • s-a tipărit o nouă ediţie sinodală a Sf. Scripturi (1982)
 • o nouă ediţie a Noului Testament (1979)
 • manuale pentru învăţământul teologic superior şi pentru seminariile teologice, teze de doctorat, cărţi de cult
 • şi-au continuat apariţia revistele centrale bisericeşti şi cele mitropolitane, ca şi buletinele, comunităţilor ortodoxe române de peste hotare.

Prin bogata sa activitate cărturărească, ecumenică şi pastorală, patriarhul Iustin îşi înscrie numele în rândul ierarhilor de mare prestigiu ai întregii Ortodoxii.

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

24-30 Iunie

25 L Sf. Mare Muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie.

26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Episcopul Gotiei.

27 M Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa.

28 J Aducerea moaştelor Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mucenic Papia.

29 V (†) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. (Dezlegare la peşte).

30 S † Soborul Sfinţilor 12 Apostoli; †) Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ.

Iulie

1 D †) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian.

Duminica a 5-a după Rusalii; Ap. Romani 10, 1-10; Ev. Matei 8, 28-34; 9, 1 (Vindecarea celor doi demo-nizaţi din ţinutul Gadarei); glas 4, voscr. 5

Untitled Document
Noutăţi
Mesajul PFPP Teoctist
adresat copiilor cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 07
Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!