Mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist
adresat copiilor cu prilejul
Zilei Internaţionale a Copilului – 1 Iunie 2007

„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ” (Ieşire 20, 12)

Dragi copii,

Dintre multele zile consacrate de Comunitatea Internaţională unor domenii sau fenomene, Ziua Internaţională a Copilului – 1 Iunie are poate nuanţa cea mai gingaşă şi o deosebită semnificaţie de sensibilitate sufletească. Ea a intrat în conştiinţa tuturor oamenilor prin aceea că le aminteşte că mai toţi sunt sau vor deveni părinţi, iar pentru marea parte din copiii lumii că ei se bucură de grija şi căldura sufletească a celor mari, încât toţi percep această zi ca pe o sărbătoare. Ea vrea să ne aducă aminte, dacă mai era nevoie, de faptul că firea plăpândă a copiilor, inocenţa, drăgălăşenia lor, lipsa posibilităţilor de a-şi purta de grijă, îi pune în situaţia de totală dependenţă de cei mari – părinţi, bunici, fraţi, rudenii, comunitatea în care se află, şcoala, Biserica - care, toţi, cu sensibilitate şi dragoste, trebuie să vegheze la creşterea lor, la dezvoltarea lor, la formarea lor pentru viaţă, grijind să le asigure tot ce le trebuie pentru împlinirea lor ca oameni folositori lor şi societăţii în viitor.
Cu acest prilej avem datoria morală să îndreptăm un gând de dragoste şi să manifestăm o atitudine de grijă sporită faţă de cei ce acum se deschid spre viaţă şi au nevoie de sprijinul celor mari.

Este ştiut că dragostea părinţilor faţă de copii rezolvă în mare parte aspectele legate de creşterea şi educarea lor, chiar dacă întâmpină unele greutăţi. Din păcate, însă, sunt şi situaţii când în unele familii există dezinteres, nepăsare sau chiar comportamente necorespunzătoare cu statutul de părinte.

Iată de ce, apreciind sacrificiul celor ce-şi înţeleg menirea, trebuie să apelăm şi la ceilalţi să-şi împlinească misiunea, dar şi la semenii noştri, la nivel comunitar, încât să putem suplini dezinteresul unora faţă sau lipsurile inerente ale multor copii. Şi, adresându-ne, deopotrivă, părinţilor şi altor factori cu responsabilitate socială, precum şi copiilor, chemăm cu acest prilej ca toţi cei implicaţi să facă în aşa fel ca vârsta copilăriei să fie o vârstă a fericirii omului, o permanentă sărbătoare a copilăriei şi prilej de bucurie pentru toţi.

Împreună să veghem ca să putem oferi celor mici clipe fericite de joacă şi momente sărbătoreşti trăite alături de cei dragi. Să facem ca ei să simtă dragostea cu care sunt înconjuraţi în familie, în şcoală, în Biserică, în societate, să nu simtă lipsurile, să nu fie trişti, să fie sănătoşi şi mereu bine-dispuşi!

Într-o asemenea atmosferă de bucurie şi împlinire să luăm aminte, însă, şi la semeni de ai noştri mai mici, de la noi sau mai de departe care, poate, nu au parte de căldura sufletească, pentru ca şi pe aceştia să-i mângâiem cu prietenia noastră, cu ajutorul nostru, cu joaca copiilor noştri, cu dragostea, zâmbetul şi bucuria lor şi cu puţinul din bunurile ce prisosec, pentru a simţi şi ei că nu sunt uitaţi, că nu sunt ai nimănui, încât să poată fi părtaşi la bucuria acestei sărbători şi să simtă o rază de lumină în viaţa lor.

Iar voi, dragi copii, cinstiţi-vă părinţii şi educatorii prin ascultare şi sârguinţă în însuşirea învăţăturilor şi sfaturilor bune primite la grădiniţă, în şcoală, la biserică şi de la toţi cei ce vă doresc binele, după îndemnul poruncii a V-a din Decalog: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”!


Mulţumiţi lui Dumnezeu prin rugăciuni pentru darurile sădite în sufletele şi în minţile voastre şi căutaţi să sporiţi talantul primit!

Întâmpinaţi cu bucuria vârstei şi cu elanul specific ei, această sărbătoare dedicată vouă care este şi a noastră, a tuturor celor ce trebuie să vă purtăm de grijă şi să ne bucurăm alături de voi de bucuria voastră!

Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă ocrotească să vă dăruiască sănătate, să vă lumineze mintea, şi să sporească bucuria voastră înaintând cu vârsta, să aveţi parte de toate binefacerile Lui!

28 Mai 2007 - Praznicul Sfintei Treimi,
Bucureşti, Reşedinţa Patriarhală,