PE TREPTELE SLUJIRII CREŞTINE – VOL. XV

 

TEOCTIST

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

C U P R I N S

 

Prefaţă (Acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga)

 

 

I

 

SFÂNTUL VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE – 500 DE ANI

 

La 475 de ani de la trecerea din viaţă a Voievodului Ştefan cel Mare (2 iulie 1979)

Studiu publicat în revista "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", anul LV (1979), nr. 7-8, p. 492-499.        

 

Parastas voievodal naţional la Mănăstirea Putna (2 iulie 1990)

Cuvânt la slujba solemnă de pomenire a voievodului Ştefan cel Mare, săvârşită la Putna, împreună cu I.P.S. Daniel, noul Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi alţi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Au participat, de asemenea, I.P.S. Arhiepiscop Vladimir al Chişinăului şi P.S. Episcop Antonie al Cernăuţilor. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor de stat, centrale şi locale, oameni de cultură din ţară şi din Republica Moldova, Mănăstirea Putna, 2 iulie 1990     

 

Sfinţii în Biserica Ortodoxă

Acest studiu a fost publicat în revista "Biserica Ortodoxă Română", anul CX, nr. 7-10 (iulie-octombrie) 1992  

 

Hotărârea Sfântului Sinod pentru canonizarea Voievodului Ştefan cel Mare

Text elaborat, definitivat şi aprobat de Comisia Sinodală pentru canonizarea Sfinţilor Români, aprobat de Sfântul Sinod în şedinţa sa din 19 iunie 1992       

 

Tomosul patriarhal şi sinodal privind canonizarea Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

Hotărârea Sfântului Sinod pentru canonizarea Voievodului Ştefan cel Mare, 20 iunie 1992      

 

Act sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române, privind canonizarea unor sfinţi români, 21 iunie 1992

Hotărârea Sfântului Sinod de instituire a cinstirii tuturor sfinţilor din neamul nostru în "Duminica Sfinţilor Români" (a doua Duminică după Pogorârea Sfântului Duh), Biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti, 21 iunie 1992     

 

Proclamarea solemnă a canonizării Sfinţilor Români

Cuvânt de învăţătură în "Duminica Sfinţilor Români", instituită pentru cinstirea tuturor sfinţilor din neamul nostru, la sfârşitul Sfintei Liturghii săvârşite în Biserica Sfântul Spiridon Nou din Bucureşti, 21 iunie 1992         

Slujbele solemne de la Mănăstirea Putna (2 iulie 1992)

Cuvânt la festivităţile prilejuite de proclamarea canonizării Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi a Sfinţilor Leontie de la Rădăuţi şi Daniil Sihastrul, Mănăstirea Putna, 2 iulie 1992 

 

Pildă pururea vie

Cuvânt la Conferinţa trimestrială a preoţilor din protoieriile I, II şi III Capitală şi din protoieriile Ilfov, Giurgiu-Nord şi Giurgiu-Sud, cu tema: "Ştefan cel Mare în conştiinţa Bisericii şi a neamului nostru", Aula Palatului Patriarhiei, 1 iunie 2004    

Dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu

Cuvânt la Conferinţa trimestrială a preoţilor din protoieria Ploieşti (3 iunie 2004)

 

Cunună a recunoştinţei noastre

Cuvânt de binecuvântare, cu prilejul lansării Albumului realizat de Agenţia Naţională de Presă, la 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare (6 iunie 2004)  

 

Întru cinstirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare

Cuvânt la deschiderea Sesiunii Solemne a Sfântului Sinod şi Adunării Naţionale Bisericeşti, consacrată comemorării a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Aula Palatului Patriarhiei (16 iunie 2004) 

 

Mare apărător al creştinătăţii

Cuvânt la încheierea Sesiunii Solemne a Sfântului Sinod şi Adunării Naţionale Bisericeşti, consacrată comemorării a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Aula Palatului Patriarhiei (16 iunie 2004)

         

Premiile nădejdilor noastre

Cuvânt la serbarea de sfârşit de an şcolar de la Seminarul teologic-liceal din Bucureşti, Aula Palatului Patriarhiei (17 iunie 2004)   

 

Promoţia "Ştefan cel Mare şi Sfânt"

Cuvânt la Festivitatea de depunere a jurământului la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti, promoţia "Ştefan cel Mare şi Sfânt" (20 iunie 2004)    

 

Cuvânt de preţuire

Mesaj cu prilejul comemorării Sfântului Voievod Ştefan cel Mare,Huşi, anul jubiliar 2004 (29 iunie 2004)         

 

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare

Cuvânt la Sesiunea solemnă "500 de ani – Ştefan cel Mare şi Sfânt", Academia Română, 30 iunie 2004

 

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare – 500 de ani

Cuvânt la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Putna, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, Mănăstirea Putna, 2 iulie 2004

 

În duhul dragostei, binecuvântăm acest popas sărbătoresc

Mesaj adresat P.S. Eftimie, Episcop al Romanului, 20 iulie 2004

 

În lumina Sfinţilor noştri înaintaşi

Cuvânt de încheiere la sărbătorirea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, rostit după conferinţa Sanctităţii Sale, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, despre "Personalitatea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare" susţinută în Aula Magna a Universităţii din Bucureşti, organizată de Facultatea de Teologie "Patriarhul Justinian", 16 octombrie 2004

         

"Tot darul desăvârşit de sus este" (Iacob 1, 17)

Cuvânt la recepţia oferită cu prilejul prezentării conferinţei Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I, în Aula Magna a Universităţii din Bucureşti şi a primirii titlului de Membru de Onoare al Academiei Române, Reşedinţa patriarhală, 16 octombrie 2004     

 

Îngrijirea ogorului sufletesc

Cuvânt de întâmpinare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Sfântul Spiridon Nou, Duminică 17 octombrie 2004        

 

"Şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne" (Ps. 25, 6)

Cuvânt la sfinţirea Bisericii parohiei Podeanu din protoieria I Capitală, Duminică, 24 octombrie 2004

         

II

 

"PE URMELE SFINŢILOR CAPADOCIENI"

 

La muntele sfânt al Capadociei

Cuvânt la Sfânta Liturghie a praznicului înălţării Domnului – în Biserica din Karbala, cu prilejul vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Istanbul şi Capadocia, 20 mai 2004       

 

Biserica lui Dumnezeu din Capadocia

Cuvânt la slujba Vecerniei în biserica Sfântul Vlasie, Konali (Misti), Capadocia, 20 mai 2004    

 

Constantinopolul, "Maica martirilor" (Sf. Grigorie Teologul)

Cuvânt de răspuns la cuvântul Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic, rostit la sfârşitul Sfintei Liturghii, cu prilejul inaugurării bazilicii "Sf. Cuv. Parascheva", oferită spre folosinţă Parohiei ortodoxe din Istanbul, 23 mai 2004         

 

În bazilica "Sf. Irina" – Constantinopol

Cuvânt la sfârşitul concertului coral oferit de corul "Harisma" din Constanţa, în biserica "Sf. Irina" – Top Kapî – Istanbul, 23 mai 2004

         

Împlinire sfântă şi istorică

Cuvânt la "agapa frăţească" oferită de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic, Reşedinţa Patriarhiei Ecumenice, Constantinopol, 24 mai 2004        

 

III

 

PREZENŢA PATRIARHULUI ECUMENIC ÎN ROMÂNIA, ÎN ANUL ŞTEFANIAN (Octombrie 2004)

 

Spirit nou de misiune patriarhală ecumenică

Cuvânt de întâmpinare a Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, la primirea în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, 15 octombrie 2004        

 

Aleasă cinstire academică Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului

Cuvânt la recepţia oferită cu prilejul prezentării conferinţei Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic, în Aula Magna a Universităţii din Bucureşti şi a primirii titlului de Membru de Onoare al Academiei Române, Reşedinţa patriarhală,16 octombrie 2004      

 

Icoane vii ale Bisericii

Cuvânt la sfârşitul Sfintei Liturghii săvârşite împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, în Biserica Sfântul Spiridon-Nou, de faţă fiind Majestatea Sa Regele Mihai I, 17 octombrie 2004       

 

Întâlniri în duhul dragostei şi slujirii Bisericii lui Hristos

Cuvânt la recepţia oferită cu prilejul vizitei Sanctităţii Sale Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, Palatul Patriarhiei, 17 octombrie 2004

 

Piscuri de trăire sufletească la ţărmul Pontului Euxin

Cuvânt la festivitatea decernării titlului de "Doctor Honoris Causa" Sanctităţii Sale, Bartolomeu I, Patriarhul ecumenic al Constantinopolului, de către Universitatea "Ovidius" din Constanţa, 21 octombrie 2004  

 

IV

 

CUVÂNTĂRI ROSTITE ÎN ANII 2003-2004

 

Comuniune de viaţă şi lucrare

Cuvânt la deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, Palatul Patriarhiei, 23 ianuarie 2003 

 

Libertatea odrăsleşte din jertfă

Cuvânt la slujba de târnosire a bisericii "înălţarea Domnului", de la Cimitirul Eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, 1 iunie 2003   

 

Tinereţea – promovarea dialogului

Cuvânt la cea de-a X-a întâlnire din cadrul Dialogului Teologic Bilateral al tinerilor din Biserica Ortodoxă Română şi Biserica Evanghelică din Germania, Palatul Patriarhiei, 23 septembrie 2003   

 

Plinătatea vieţii în Hristos

Cuvânt la praznicul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Catedrala Patriarhală, 27 octombrie 2003        

 

Intrarea Maicii Domnului în Biserică

Cuvânt la praznicul "Intrării în Biserică a Maicii Domnului", Biserica Podeanu, Bucureşti, 21 noiembrie 2003         

 

"Lăsaţi copiii să vină la Mine" (Marcu 10, 14)

Pastorală la praznicul Naşterii Domnului, 25 decembrie 2003

         

Binecuvântează, Doamne, cununa anului

Cuvânt la praznicul Tăierii împrejur cea după trup a Domnului, Sf. Vasile cel Mare şi Anul Nou, Catedrala Patriarhală, 1 ianuarie 2004 

 

Nădejdi sfinte

Cuvânt la întâlnirea cu preoţii din Capitală, în ziua de 1 ianuarie 2004, Palatul Patriarhiei        

 

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui

Cuvânt la sărbătoarea numelui, Sf. Cuvios Teoctist, Catedrala Patriarhală, 4 ianuarie 2004    

 

Să împlinim toată dreptatea

Cuvânt la sărbătoarea Botezului Domnului, Catedrala Patriarhală, 6 ianuarie 2004        

 

"Doamne, ocârmuieşte viaţa noastră"

Cuvânt la deschiderea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creştină, Catedrala Patriarhală, 19 ianuarie 2004

         

"Scrisoarea noastră sunteţi voi" (II Cor. 3, 2)

Cuvânt la Hramul Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian" din Bucureşti, Aula Palatului Patriarhiei, 30 ianuarie 2004

         

Cuvânt de iubire şi mulţumire

Cuvânt la Sf. Liturghie săvârşită cu prilejul sărbătoririi zilei de naştere a Prea Fericirii Sale, Catedrala Patriarhală, 7 februarie 2004

 

Nesfârşita depănare a timpului

Cuvânt la recepţia oferită cu prilejul sărbătoririi zilei de naştere, Holul Palatului Patriarhiei, 7 februarie 2004  

 

Imaginea comuniunii sfinţilor

Cuvânt la deschiderea lucrărilor Sfântului Sinod, 10 februarie 2004       

 

"Cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera" (Ps. 125, 5)

Cuvânt la încheierea lucrărilor Sfântului Sinod, 13 februarie 2004

 

"Ridicarea mâinilor mele, Jertfă de seară"

Cuvânt la slujba săvârşită cu prilejul împlinirii a 54 de ani de la hirotonia întru arhiereu, Catedrala Patriarhală, 5 martie 2004   

 

Post şi rugăciune

Cuvânt la Sf. Liturghie săvârşită în biserica cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" – Ghencea, 21 martie 2005  

 

"Lumină lină a sfintei slave"

Cuvânt cu ocazia primirii în noua Catedrală din municipiul Slobozia, cu hramul "înălţarea Domnului", după cuvântul de întâmpinare al P.S. Episcop Damaschin Coravu al Sloboziei şi Călăraşilor, 24 martie 2004

         

Aceasta este poarta cerului

Cuvânt la slujba de sfinţire a noii Catedrale din municipiul Slobozia, după cuvântul de prezentare al P.S. Episcop Damaschin Coravu al Sloboziei şi Călăraşilor, 25 martie 2004     

 

Copiii, imaginea frumosului

Cuvânt cu ocazia lansării Albumului muzical "Slăviţi pe Domnul cu noi împreună" al Corului de copii "Meloritm" de la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti, Palatul Patriarhiei, 29 martie 2004    

 

Pomenirea profesorului Nicolae Chiţescu

Mesaj cu prilejul centenarului naşterii profesorului Nicolae Chiţescu, 31 martie 2004    

 

"Luptă-te lupta cea bună a credinţei" (I Timotei 6, 12)

Mesaj cu prilejul aniversării a 154 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, 1 aprilie 2004  

 

Cele douăsprezece Evanghelii

Cuvânt la slujba Deniei din Joia Mare, Catedrala Patriarhală, 8 aprilie 2004

         

Lumina Învierii

Cuvânt la slujba învierii Domnului, în faţa Catedralei Patriarhale, 11 aprilie 2004 

 

"Ca bucuria voastră să fie deplină" (Ioan 15, 11)

Pastorală la praznicul învierii Domnului, 11 aprilie 2004     

 

Unitate şi comuniune

Cuvânt la slujba Vecerniei celei Mari din Duminica învierii, (a doua înviere), Catedrala Patriarhală, 11 aprilie 2004   

 

Nădejde vie şi sfântă

Cuvânt la concertul Coralei Sf. Andrei şi la întâlnirea cu preoţii Capitalei, în prima zi de Paşti, Aula Palatului Patriarhiei, 11 aprilie 2004 

 

Episcopia Felix

Mesaj cu prilejul întronizării P.S. Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, 24 aprilie 2004     

 

Mironosiţele, vestitoare ale învierii Domnului

Cuvânt după săvârşirea Sfintei Liturghii la Mănăstirea Ghighiu, 25 aprilie 2004   

 

Evanghelia, apa cea vie

Cuvânt la slujba Sfintei Liturghii în biserica Mănăstirii Ţigăneşti (Duminica Samarinencii), 9 mai 2004  

 

Secolul martirilor. Creştinii în veacul XX

Cuvânt la lansarea cărţii: "Secolul martirilor. Creştinii în veacul XX", de Andrea Riccardi, ediţie în limba română, apărută prin grija Comunităţii Sant Egidio, Aula Palatului Patriarhiei, 11 mai 2004       

 

Cuvânt de preţuire

Cuvânt la slujba parastasului, la împlinirea a 7 ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Sabin Verzan, consilier patriarhal şi paroh al bisericii Sf. Ioan Botezătorul-Ferentari din Bucureşti, 29 mai 2004         

 

Pe-o gură de rai a Prahovei

Cuvânt la slujba de binecuvântare a temeliei bisericii noi din parohia Azuga, jud. Prahova, 31 mai 2004         

 

Copiii, bucuria familiei

Cuvânt la programul organizat de sectorul "Biserica şi Societatea" al Patriarhiei Române, privind copiii din centrele de plasament nr. 1 şi 2 din Bucureşti, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, Palatul Patriarhiei, 1 iunie 2004      

 

Vatra de rugăciune

Cuvânt la slujba Hramului Mănăstirii Antim, 6 iunie 2004   

 

Porunca cea nouă

Cuvânt cu ocazia decernării titlului "Drept între popoare", Părintelui Petre Gheorghe de la Govora, de către Statul Israel, Palatul Patriarhiei, 25 iunie 2004       

 

O sfântă zi de neuitat

Cuvânt la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, Mănăstirea Techirghiol, 15 august 2004       

 

Valoarea eroismului ostaşului român

Cuvânt la şedinţa solemnă dedicată împlinirii a 60 de ani de la alăturarea României la Coaliţia Naţiunilor Unite, în cel de-al II-lea război mondial, Academia Militară, 20 august 2004      

 

Din moarte la viaţă

Cuvânt la slujba înmormântării Arhiepiscopului în retragere Lucian Florea, Catedrala arhiepiscopală Constanţa, 2 septembrie 2004       

 

"Crucii Tale ne închinăm, Hristoase!"

Cuvânt la slujba Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Pasărea, 12 septembrie 2004 

 

Pios omagiu urmaşului marilor Părinţi Alexandrini

Mesaj adresat ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Apostolice a Alexandriei, la trecerea în veşnicie a Prea Fericitului Petru al VII-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, Cabinetul Patriarhal, 13 septembrie 2004      

 

"Şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor" (Fac. 1, 2)

Cuvânt cu prilejul săvârşirii slujbei de reînhumare a osemintelor Domnitorului Şerban Cantacuzino, în biserica din incinta Palatului Cotroceni, cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", 16 septembrie 2004    

 

Început de an şcolar înălţător

Cuvânt la inaugurarea parterului noii clădiri a Seminarului Teologic Liceal "Nifon Mitropolitul" din Bucureşti şi deschiderea anului şcolar 2004/2005, Biserica mănăstirii Radu Vodă, 21 septembrie 2004

 

"Păzeşte visteria ce ţi-a fost încredinţată" (II Tim. 1, 14)

Cuvânt la deschiderea cursurilor Pastorale şi de îndrumări Misionare, seria 88, Paraclisul Sf. Ecaterina al Facultăţii de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian" din Bucureşti, 13 septembrie 2004

         

Primeşte acest odor

Cuvânt la hirotonia întru preot a tânărului diacon Marius Constantin Miu, cu ocazia târnosirii bisericii cu hramul "înălţarea Domnului" şi "Sfântul Ierarh Nicolae" din oraşul Plopeni, 19 septembrie 2004  

 

Sub bolta albastră a cerului

Cuvânt la slujba de târnosire a bisericii noi, construită în oraşul Plopeni, jud. Prahova, 19 septembrie 2004  

 

Cu Iisus la Marea Galileei

Predică la sfinţirea bisericii cu hramul "Sf. Ierarh Nicolae", a parohiei "Sf. Cuvios Antonie cel Mare" din cartierul Balta Albă, Protoieria III Capitală, duminică 26 septembrie 2004

 

Păstrând conştiinţa vie a comuniunii noastre

Mesaj adresat Sanctităţii Sale Maxim, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Bulgare, la sărbătorirea zilei de naştere, 26 septembrie 2004

 

Cuvânt de iubire şi mărturisire smerită

Mesaj adresat I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, la sărbătorea Sf. Cuvioase Parascheva, 14 octombrie 2004       

 

O vedere iconică a istoriei

Precuvântare la apariţia editorială închinată Sfintei Mănăstiri Antim şi întemeietorul acesteia, Sf. Ierarh Antim Ivireanu, elaborată de Prea Cuviosul Părinte Sofian Boghiu, 14 octombrie 2004  

 

140 de ani de împreună-lucrare a membrilor "Corpului ponderator" al României

Cuvânt la aniversarea a 140 de ani de la înfiinţarea Senatului României, Aula Academiei Române, 18 noiembrie 2004

         

Catedrala Ortodoxiei Româneşti, simbolul statorniciei şi unităţii poporului român dreptcredincios

Scrisoare adresată Domnului Prim-Ministru Adrian Năstase, 11 decembrie 2004 

 

Îndemn, încurajare şi binecuvântare pentru dascălii Ţării

Mesaj adresat dascălilor Ţării, cu prilejul Sărbătorilor Naşterii Domnului 2004 şi a Anului Nou 2005      

 

"Ca bucuria noastră să fie deplină" (Ioan 15, 11)

Pastorală la Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos, 2004    

 

Ziditorul de Dumnezeu, pentru românii de pretutindeni

Postfaţă la al XV-lea volum al operei "Pe treptele slujirii creştine" (Acad. Mihai Cimpoi) 

 

Indici (Pr. Valer Ulican)