PE TREPTELE SLUJIRII CREŞTINE – VOL. XIV

 

TEOCTIST

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

 

CUPRINS

Prefaţă - Acad. Virgil Cândea        

 

I. DE LA AREOPAGUL ATENEI

LA ALTARUL CUVIOSULUI NICODIM

 

Mărturisind împreună credinţa cea dreaptă

Cuvânt la întâmpinarea Prea Fericitului Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, în Salonul oficial al aeroportului Otopeni, 4 iunie 2003

 

Întâlnire în bucuria Înălţării Domnului

Cuvânt rostit la primirea Prea Fericitului Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, în Catedrala Patriarhală, 4 iunie 2003

 

Întru lumina eroilor noştri

Cuvânt rostit la slujba Sfintei Liturghii săvârşite în ziua Înălţării Domnului, împreună cu Prea Fericitului Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, în biserica Sfântul Spiridon-Nou, 5 iunie 2003

 

Evocarea eroilor noştri

Cuvânt rostit la agapa frăţească oferită în cinstea delegaţiei Bisericii Greciei, Palatul Patriarhal, 5 iunie 2003  

 

Icoana este "Dumnezeirea pe pământ"

Cuvânt rostit cu prilejul lansării albumului "România – pământ al icoanei", holul Palatului Patriarhiei, 6 iunie 2003

 

Dumnezeu ne-a fost în ajutor

Cuvânt rostit cu prilejul unui prânz oferit în onoarea P.F. Christodoulos al Bisericii Ortodoxe a Greciei, reşedinţa Patriarhală, 6 iunie 2003

 

În mijlocul clerului şi credincioşilor din Mitropolia Olteniei

Cuvânt rostit după slujba Te-Deum-ului săvârşită în Catedrala mitropolitană din Craiova, cu prilejul vizitei efectuate în Arhiepiscopia Olteniei, împreună cu Prea Fericitul Christodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi a toată Elada, 6 iunie 2003

 

În credinţa înaintaşilor au odrăslit mari personalităţi

Cuvânt rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, celor doi Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Elenă şi Română, 7 iunie 2003

 

Să dăm Europei exemplul de credinţă şi iubire creştină

Alocuţiune prezentată după momentul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii din Craiova, 7 iunie 2003

 

Îndemn şi binecuvântări ostenitorului Seminarului de la Bucovăţ

Cuvânt cu prilejul vizitei la Seminarul teologic de la Bucovăţ, lângă Craiova, 7 iunie 2003

 

Darul bucuriei trăit în catedrala Madona Dudu

Cuvânt la slujba Sfintei Liturghiii săvârşită în biserica Maica Domnului-Dudu (Madona-Dudu) din Craiova, 8 iunie 2003

 

La coloana veşniciei lui Dumnezeu

Cuvânt cu prilejul primirii în oraşul Tg. Jiu a celor doi Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Elenă şi Română, la "Coloana Infinitului" din parcul oraşului, 8 iunie 2003    

 

Mănăstirea Polovragi, strajă a Cheilor Olteţului

Cuvânt cu prilejul vizitei celor doi Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Elenă şi Română, la mănăstirea Polovragi, 9 iunie 2003        

 

Călătorie printre ctitoriile sfinţilor

Cuvânt cu prilejul vizitei la mănăstirea Hurezi, Eparhia Râmnicului, 9 iunie 2003 

 

Mănăstirea Bistriţa – o fereastră spre cer

Cuvânt cu prilejul vizitei mănăstirii Bistriţa-vâlceană, 9 iunie 2003

         

Icoana, izvor de viaţă şi unitate creştină

Cuvânt cu prilejul pelerinajului la mănăstirea Dintr-un Lemn din eparhia Râmnicului, unde se află – din vechime – icoana făcătoare de minuni, 9 iunie 2003        

 

Popas la ctitoria Sfântului Calinic Cernicanul

Cuvânt în catedrala episcopală a Râmnicului, 10 iunie 2003

         

Biserica Domnească, mărturie a vechilor legături cu Bizanţul

Cuvânt în Biserica Domnească Sf. Nicolae din Curtea de Argeş, 10 iunie 2003   

 

La Altarul legendarului meşter Manole

Cuvânt de răspuns la primirea de către P.S. Episcop Calinic al Argeşului şi Muscelului, în Catedrala episcopală din Curtea de Argeş, ctitoria Domnitorului Neagoe Basarab, 10 iunie 2003   

 

Importanţa relaţiilor panortodoxe

Cuvânt la întâlnirea celor doi Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Elenă şi Română, cu Dl. Adrian Năstase, primul ministru al Guvernului României, la Palatul Victoria. În cadrul acestei întâlniri, Prea Fericitul Christodoulos a oferit în dar pentru viitoarea Catedrală a mântuirii neamului, iconostasul Catedralei, 10 iunie 2003     

 

Retrăirea unei dorinţe împlinite

Cuvânt cu prilejul vizitei celor doi Întâistătători ai Bisericilor Ortodoxe Elenă şi Română în eparhia Sloboziei şi a Călăraşilor, Catedrala Episcopală – mănăstirea Sfinţii Voievozi – din Slobozia, 11 iunie 2003        

 

 

II. DE LA FARUL ALEXANDRIEI

LA MARAMUREŞUL VOIEVODAL

 

Sub călăuzirea Maicii Domnului

Cuvânt la întâmpinarea Prea Fericirii Sale Petru al VII-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi în Catedrala Patriarhală, 5 septembrie 2003

 

Adunare binecuvântătoare de Dumnezeu

Cuvânt la primirea Prea Fericirii Sale Petru al VII-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi, în Catedrala din Târgu Mureş, 6 septembrie 2003     

 

Înflorit-a pustia

Cuvânt la Sf. Liturghie, după slujba sfinţirii bisericii noi a mănăstirii Recea, 7 septembrie 2003

         

Mărturii grăitoare ale moşilor şi strămoşilor noştri

Cuvânt de mulţumire la primirea celor doi Întâistătători de Biserici Ortodoxe, cu prilejul vizitării mănăstirii Bârsana din Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, 7 septembrie 2003

 

La Altarul sfinţit de Patriarhul Justinian (1975)

Cuvânt la sosirea în Rozavlea, înainte de începutul Sfintei Liturghii la sărbătoarea Naşterii Maicii Domnului, 8 septembrie 2003   

 

La Rozavlea se deschide poarta cerului

Cuvânt adresat P.S. Episcop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului şi credincioşilor prezenţi la praznicul Naşterii Maicii Domnului în biserica din comuna Rozavlea, 8 septembrie 2003     

 

Mănăstirea Rohia, întruparea frumuseţii şi liniştii monahale

Cuvânt în altarul de vară de la mănăstirea Rohia din judeţul Maramureş, 8 septembrie 2003    

 

Împlinirea unei dorinţe sfinte

Cuvânt rostit după slujba de sfinţire a altarului Catedralei noi din Baia Mare, 9 septembrie 2003        

 

Plai – "gură de rai"

Cuvânt cu prilejul vizitei pastorale în Ţara Oaşului, adresat credincioşilor, în faţa Catedralei din Negreşti-Oaş, 10 septembrie 2003    

 

Cuvânt de preţuire şi dragoste tuturor fiilor Maramureşului

Cuvânt rostit pe treptele Catedralei din Sighet, 10 septembrie 2003      

 

Întru pomenirea tuturor adormiţilor întru Domnul, în temniţa de la Sighet

Cuvânt rostit la agapa oferită de Primăria oraşului Sighet, cu prilejul vizitei Prea Fericitului Părinte Petru al VII-lea, Papă şi Patriarh al Alexandriei şi a toată Afria, 10 septembrie 2003      

 

 

III. DIN DURRESUL ALBANIEI ÎN ŢARA VRANCEI

 

Reînnoirea unor vechi legături cu o Biserică martiră

Cuvânt rostit cu prilejul primirii oficiale a Prea Fericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania, Catedrala Patriarhală, 8 noiembrie 2003   

 

Primul Ierarh care a readus la viaţă Biserica Albaneză

Cuvânt rostit la Sfânta Liturghie săvârşită împreună cu Prea Fericitul Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania, Biserica Sf. Spiridon Nou, 9 noiembrie 2003       

 

Teologia Persoanei, teologie ecumenică

Cuvânt rostit la deschiderea Congresului Internaţional de Teologie "Centenar Dumitru Stăniloae 1903-2003", în prezenţa Prea Fericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania, Palatul Patriarhiei, 9 noiembrie 2003     

 

Misionar jertfelnic şi organizator al Bisericii Ortodoxe Albaneze

Cuvânt de prezentare a Prea Fericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania, membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, 11 noiembrie 2003  

 

Darul iubirii şi al unităţii

Cuvânt rostit la sesiunea omagială, dedicată Părintelui Dumitru Stăniloae, de către Academia Română, în prezenţa Prea Fericitului Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei  şi a toată Albania, 13 noiembrie 2003      

 

Eveniment de mare semnificaţie duhovnicească

Cuvânt rostit la hramul bisericii  "Sf. Grigore Palama" a Universităţii din Bucureşti, cu ocazia vizitei Prea Fericitului Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania, 14 noiembrie 2003

         

În duhul comuniunii

Cuvânt de prezentare în Catedrala arhiepiscopală din Târgovişte, cu prilejul vizitei Prea Fericitului Părinte Anastasios, Arhiepiscopul Tiranei şi a toată Albania, 15 noiembrie 2003  

 

 

IV. ÎN AL DOILEA AN AL MILENIULUI III

 

Lumină din lumină!

Cuvânt rostit la mănăstirea "Sfânta Cruce", cu hramul "Adormirea Maicii Domnului", din Eparhia Oradiei, la slujba Vecerniei, 25 mai 2002

         

"Doamne, bine ne este să fim aici!" (Matei 17, 4)

Cuvânt rostit în Aula Mare a Universităţii din Oradea, în ajunul sfinţirii Capelei celei noi, 25 mai 2002  

 

Izvor de apă vie

Cuvânt rostit cu prilejul sfinţirii capelei celei noi a Universităţii din Oradea, cu hramul "Sfântul Teodor Studitul", 26 mai 2002        

 

Împreună, slujind Biserica

Cuvânt rostit la şedinţa de constituire a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor, Palatul Patriarhiei Române, 11 iunie 2002        

 

"Plinirea Bisericii Tale o păzeşte"

Cuvânt rostit la deschiderea şedinţei de constituire a Adunării Naţionale Bisericeşti, Aula Palatului Patriarhiei Române, 4 iulie 2002

         

Flori alese ale spiritualităţii româneşti

Cuvânt rostit la slujba Sfintei Liturghii din Duminica Sfinţilor Români, Catedrala Patriarhală, 7 iulie 2002         

 

Pe temelia Apostolilor şi Profeţilor

Cuvânt rostit la sărbătoarea hramului bisericii "Sfântul Ilie-Rahova" din Bucureşti, 20 iulie 2002         

 

"Casei Tale i se cuvine sfinţenie, Doamne" (Psalm 92, 5)

Cuvânt rostit la slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul "Acoperământul Maicii Domnului", din cartierul Balta Albă-Titan, 29 august 2002 

 

Cuvânt de preţuire Părintelui Profesor Dr. Ioan Ică

Mesaj la aniversarea vârstei de 70 ani, Reşedinţa Patriarhală, 9 septembrie 2002        

 

Zece ani de la înfiinţarea Seminarului Teologic Ortodox din Tulcea

Mesaj adresat cu prilejul sărbătoririi a zece ani de la înfiinţarea Seminarului din Tulcea, 8 noiembrie 2002         

 

O bijuterie a arhitecturii bucureştene

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a bisericii "Batiştei" din Bucureşti, 24 noiembrie 2002 

 

Cuvânt de binecuvântare şi iubire

"Cuvânt-înainte" la apariţia Calendarului "Credinţa 2003" decembrie 2002

         

Împlinire gospodărească şi duhovnicească

Cuvânt rostit la sfinţirea bisericii cu hramul "Sfântul Nicolae" din parohia Clinceni, Protoieria Ilfov, 6 decembrie 2002       

 

Iată, vin colindători!

Cuvânt rostit la concertul de colinde prezentat de elevii Seminarului teologic din Bucureşti, Aula Palatului Patriarhiei, 13 decembrie 2002       

 

Vlăstarele Tradiţiei Ortodoxe

Cuvânt rostit la concertul de colinde de Crăciun organizat de Patriarhia Română, cu participanţi din toată ţara, cu prilejul decernării premiilor expoziţiei "Icoana din sufletul copilului", ediţia a X-a jubiliară, Palatul Patriarhiei, 16 decembrie 2002       

 

Din bucuriile Crăciunului

Cuvânt rostit la serbarea Pomului de Crăciun şi oferirea de daruri unor copii aflaţi în asistenţa socială a Patriar-hiei Române, holul Palatului Patriarhiei, 20 decembrie 2002        

 

 

V. CREDINCIOS ŞI DREPT LUCRU ESTE A CINSTI

PE CEI CE S-AU SĂVÂRŞIT ÎNTRU SFINŢENIE

 

Bucuria întâlnirii cu dreptcredincioşii buzoieni

Cuvânt adresat celor care l-au întâmpinat la intrarea în judeţul Buzău, pentru a participa la aniversarea a 500 de ani de la înfiinţarea Episcopiei Buzăului, 4 octombrie 2003

 

Sfinţii ne cheamă pe toţi

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a locului viitoarei catedrale din oraşul Focşani, 4 octombrie 2003    

 

În binecuvântarea sfinţilor!

Cuvânt de răspuns la întâmpinarea P.S. Episcop Epifanie în catedrala episcopală din Buzău, 4 octombrie 2003  

Evocator popas duhovnicesc

Cuvânt rostit la mănăstirea Răteşti din Episcopia Buzăului, 4 octombrie 2003    

 

Îndemn pentru păstrarea tezaurului de credinţă şi de datini creştineşti

Cuvânt rostit la festivitatea de întâmpinare la intrarea în oraşul Panciu, 4 octombrie 2003      

 

"Iată, văd cerurile deschise..." (Fapte 7, 56)

Cuvânt rostit la slujba Sfintei Liturghii oficiată la mănăstirea Brazi, cu prilejul proclamării solemne a canonizării Sfântului Ierarh Martir Teodosie al II-lea şi a Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, mănăstirea Brazi, 5 octombrie 2003

 

Hrisov şi Tomos privind canonizarea sfinţilor români:  Sf. Ierarh Teodosie al II-lea de la mănăstirea Brazi şi Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

Text definitivat de comisia sinodală pentru canonizarea sfinţilor români la 3 martie 2003 şi aprobat de Sfântul Sinod al B.O.R., prin hotărârea nr. 821 din 4-5 martie 2003

 

 

VI. ÎN AL TREILEA AN AL MILENIULUI III

 

Învăţământ pentru cei care poartă "crucea tăcerii"

"Cuvânt-înainte" la cartea Părintelui Onu, intitulată: "Comunicare şi slujire prin limbajul mimico-gestual" – editura Universităţii din Piteşti, 30 ianuarie 2003   

 

O nouă strădanie în opera social-caritativă a Bisericii

Cuvânt rostit la slujba punerii pietrei de temelie a aşezământului socio-medical "Policlinica pentru copii – Sf. Spiridon Vechi", Biserica Sf. Spiridon Vechi, 25 martie 2003, Buna Vestire

         

Iubire şi iertare

Cuvânt rostit la întâlnirea cu preoţii şi credincioşii Capitalei în prima zi de Paşti, Aula Palatului Patriarhiei, 27 aprilie 2003

 

Apa cea vie

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a pietrei de temelie a bisericii cu hramul"Sf. Prooroc Daniel" şi "Adormirea Maicii Domnului" din cartierul Berceni-Sud, sector 4, Bucureşti, 25 mai 2003

 

Împreună lucrători ai Bisericii celei vii

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a pietrei de temelie a bisericii cu hramul "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" şi "Sfântul Ioan Botezătorul", din parcul Plumbuita-Colentina, sector 2, Bucureşti, 28 mai 2003

         

Eroism şi jertfă pentru credinţă şi neam

Cuvânt rostit la Adunarea Festivă închinată Zilei Eroilor, organizată de Asociaţia Naţională "Cultul Eroilor", Aula Palatului Patriarhiei, 3 iunie 2003       

 

Preţioase strădanii în învăţământul religios

Mesaj adresat P.S. Episcop Casian, cu prilejul întrunirii tineretului din liceele Eparhiei Dunării de Jos (mănăstirea Buciumeni), la Praznicul Sfintei Treimi, 16 iunie 2003

 

Întru nădejdea împlinirilor

Cuvânt rostit la închiderea şedinţei Sfântului Sinod, Palatul Patriarhiei, 19 iunie 2003   

 

Consacrare pentru viaţa ostaşului român

Cuvânt rostit la ceremonia depunerii jurământului militar de către tinerii ostaşi ai Batalionului de Pompieri "Dealul Spirii" din Bucureşti, 12 iulie 2003   

 

Fie ţie după credinţa ta!

Cuvânt rostit la sfinţirea pietrei de temelie a bisericii cu hramul "Naşterea Maicii Domnului", din parohia Otopeni, 13 iulie 2003         

 

Credinţa şi medicina în slujba omului

Cuvânt rostit la slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul "Naşterea Maicii Domnului" din incinta centrului de îngrijire şi asistenţă nr. 3 din sectorul 1 Bucureşti, 27 iulie 2003    

 

Că nădejde vie în slujba binelui

Cuvânt adresat absolvenţilor Academiei de Înalte Studii Militare, 30 iulie 2003  

 

La pomenirea Patriarhului Iustin (1977-1986)

Cuvânt rostit la slujba de pomenire a Patriarhului Iustin Moisescu, în Catedrala Patriarhală, 2 august 2003

         

În lumina Taborică

Cuvânt rostit la hramul bisericii "Schimbarea la faţă" din cartierul Drumul Taberei, Bucureşti, 6 august 2003

         

Un semănător al iubirii

Cuvânt rostit la slujba înmormântării Părintelui profesor Constantin Galeriu, în biserica Sfântul Silvestru, Bucureşti, 13 august 2003

         

Trăinicia şi roadele jertfei pentru Hristos

Cuvânt rostit cu prilejul praznicului "Adormirii Maicii Domnului", în mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, 15 august 2003

 

Ţinut evocator al jertfelniciei înaintaşilor

Mesaj adresat I.P.S. Mitropolit Daniel, la aniversarea a 600 de ani de atestare documentară a comunei Vorona din ţinutul Botoşanilor, 27 august 2003

         

Întru nădejdea unităţii creştine

Cuvânt rostit la adunarea jubiliară "O punte între Orient şi Occident", prilejuită de împlinirea a 25 de ani de pontificat al Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea, la Ateneul Român, 2 septembrie 2003

         

Pe urmele sfântului omonim

Cuvânt rostit la sărbătorirea zilei onomastice a Prea Fericirii Sale, în Catedrala Patriarhală, 3 septembrie 2003  (Cuviosul Teoctist)

         

Întru nădejdea roadelor învăţământului teologic

Mesaj adresat participanţilor la Congresul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din România, Centrul Cultural Pastoral "Sfântul Daniil Sihastrul", din mănăstirea Durău, 4 septembrie 2003

         

Crucea izvor de viaţă

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a pietrei de temelie a bisericii cu hramul "Sf. Prooroc Ilie", a parohiei "Înălţarea Sfintei Cruci", din cartierul Titan, Bucureşti, 14 septembrie 2003      

 

Însuşirea valorilor creştine

Cuvânt rostit la deschiderea anului de învăţământ 2003-2004, la Colegiul "A.D. Xenopol" din Bucureşti, 15 septembrie 2003      

 

Cinci secole de la atestarea oraşului Bucureşti de către Vlad Ţepeş, ctitorul mănăstirii Snagov

Cuvânt rostit cu prilejul dezvelirii bustului Domnitorului Vlad Ţepeş, "Ziua Bucureştilor", la Curtea Veche, 20 septembrie 2003  

 

Cu evlavie la altarul Sfinţilor Ierarhi Antim Ivireanul şi Calinic Cernicanul

Cuvânt rostit în Catedrala din Râmnicu-Vâlcea la sosirea prilejuită de sărbătoarea a 500 de ani de atestare documentară, în Catedrala episcopală, 26 septembrie 2003     

 

Revărsări ale darului Duhului Sfânt

Cuvânt rostit după slujba Sfintei Liturghii săvârşită în Catedrala episcopală din Râmnicu-Vâlcea, 26 septembrie 2003

         

Aleasă preţuire activităţii Institutului Naţional pentru studiul totalitarismului

Cuvânt rostit la sesiunea inaugurală a Simpozionului Internaţional "Europa în timpul războiului rece: evaluări şi perspective istoriografice", prilejuit de aniversarea a zece ani de la înfiinţarea Institutului Naţional pentru studiul totalitarismului, Academia Română, 6 octombrie 2003    

 

Cuvânt de dragoste şi comuniune

Mesaj adresat credincioşilor la sărbătoarea Sfintei Cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iaşi, Reşedinţa Patriarhală, 4 octombrie 2003    

 

Prinos de cinstire profesorului Teodor M. Popescu

Cuvânt-înainte la cartea "Meditaţii teologice", vol. II, la sărbătoarea Sf. Cuvioase Parascheva, 14 octombrie 2003       

 

Apel la responsabilitate creştină şi civică

Apelul adresat credincioşilor pentru participarea la Referendum-ul pentru aprobarea noului text al Constituţiei României, 14 octombrie 2003

         

Cinstirea valorilor universale

Cuvânt rostit la sesiunea omagială consacrată împlinirii a 25 de ani de Pontificat al Sanctităţii Sale, Papa Ioan Paul al II-lea, Academia Română, 20 octombrie 2003

 

Mărturii ale prezentului pentru generaţiile viitoare

Cuvânt rostit la sesiunea "75 de ani de radiofonie românească" (1928-2003), Academia Română, 31 octombrie 2003       

 

Continuarea operei teologice a înaintaşilor

Mesaj adresat participanţilor la Simpozionul consacrat Centenarului naşterii Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, de către Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" a Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, Reşedinţa Patriarhală, 25 noiembrie 2003   

 

Binecuvântări şi îndemnuri întru sporirea predicii Sf. Apostol Andrei

Mesaj adresat I.P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului la Praznicul Sfântului Apostol Andrei, 29 noiembrie 2003  

 

Iată, vin colindătorii

"Cuvânt-înainte" solicitat de revista "Magazin istoric", pentru luna decembrie 2003      

 

Cuvânt de preţuire

Mesaj adresat d-lui. prof. univ. dr. Emilian Popescu la popasul aniversar prilejuit de 75 de ani de viaţă, decembrie 2003       

 

Slujirea ţării şi credinţei strămoşeşti

(Către cititor) Cuvânt-înainte la volumul omagial "Mitropolitul Pimen Georgescu – viaţa şi înfăptuirile sale (1853-1934)", volum alcătuit de Aurel Pentelescu şi Gavriil Preda, decembrie 2003 Compte-rendues du XIV-čme volume      

 

P.F.P. Teoctist – Repere biografice         

 

Indici