PE TREPTELE SLUJIRII CREŞTINE – VOL. XIII

 

TEOCTIST

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

CUPRINS

 

I. ÎN BUCURIA CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR

DIN S.U.A. ŞI CANADA

 

În duhul Tradiţiei Bisericii noastre

Cuvânt de răspuns, la salutul I.P.S. Mitropolit Iosif, rostit în numele preoţilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, la primirea oficială în Catedrala "Sfântul Ioan Botezătorul" din Montreal–Canada (joi, 11 iulie 2002)      

 

Păstrarea credinţei şi a limbii române

Conferinţa susţinută în faţa preoţilor şi credincioşilor Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada, în Catedrala "Sfântul Ioan Botezătorul" din Montreal – Canada (12 iulie 2002 – după Vecernie)         

 

La lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada

Discursul rostit la lucrările Congresului Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada – Catedrala "Sfântul Ioan Botezătorul" din Montreal – Canada (sâmbătă, 13 iulie 2002)       

 

Hirotonirea şi instalarea I.P.S. Nicolae al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din America şi Canada

Cuvânt rostit, după Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala Ortodoxă Română din Montreal–Canada, cu prilejul hirotoniei şi instalării noului Arhiepiscop al românilor ortodocşi din S.U.A. şi Canada, în persoana Înalt Prea Sfinţitului Nicolae (duminică, 14 iulie 2002)      

 

Cuvânt de suflet la agapa bucuriei

Cuvânt rostit la agapa organizată de Parohia Română la hotelul Universel din Montreal–Canada (duminică, 14 iulie 2002)

         

Consideraţii importante ale vizitei în Canada

Declaraţie de presă, în cadrul Conferinţei de presă de la hotelul Universel din Montreal, la încheierea vizitei în Canada (15 iulie 2002)     

 

Interviu

Câteva răspunsuri la întrebările adresate de ziarişti, în cadrul Conferinţei de presă de la Hotelul Universel din Montreal (15 iulie 2002) 

 

 

II. DIN GRĂDINA MAICII DOMNULUI

ÎN CETATEA ETERNĂ

(CELE ŞAPTE ZILE LA ROMA, 7–14 OCTOMBRIE 2002)

 

O adevărată imagine a Cincizecimii – Piaţa Sfântul Petru din Roma

Răspuns la cuvântul de întâmpinare al Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea, la ceremonia de primire, în Piaţa Sfântul Petru, cu ocazia vizitei istorice la Roma, la invitaţia Sanctităţii Sale (Piaţa "Sfântul Petru" din Roma – 7 octombrie 2002)       

 

Ambrozia ospitalităţii vaticane (Domus Sanctae Marthae)

Cuvânt rostit la dineul oferit în onoarea Prea Fericirii Sale, de către Eminenţa Sa Cardinalul Kasper Walter, Preşedintele Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine (Domus Sanctae Marthae – Roma, 7 octombrie 2002)    

 

În biserica Sancta Maria Transtevere, evocând primul mileniu de comuniune creştină

Cuvânt rostit în biserica "Sfânta Maria Transtevere" din Roma, cu prilejul vizitei delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Roma (8 octombrie 2002)

         

Biserica "Scala caeli" – semnul ospitalităţii şi comuniunii noastre

Cuvânt rostit după slujba Vecerniei în biserica "Scala caeli" din Roma, atribuită Parohiei ortodoxe române din Roma, de către Biserica Romano-Catolică (9 octombrie 2002)

         

Medicii – apărători ai darului divin al vieţii

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la spitalul "Bambino Gesu" din Roma (9 octombrie 2002) 

 

Ambasada, punte de legătură şi conciliere între ţări

Cuvânt de răspuns la întâmpinarea D-lui. Dr. Mihail Dobre, Ambasadorul României pe lângă Sfântul Scaun, la recepţia oferită de Ambasada României (10 octombrie 2002)   

 

Descoperirea şi valorificarea mărturiilor unităţii creştine

Cuvânt rostit, cu prilejul vizitei la Institutul Pontifical Oriental – "Pio Romeno" din Roma, ca răspuns la întâmpinarea P. Cuv. Arhimandrit Olivier Raquez, rectorul Colegiului (11 octombrie 2002)        

 

Dar din darul Sfintelor Moaşte ale Sfântului Silvestru

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la Bazilica "Sfântul Ioan Lateran" din Roma, închinată Sf. Silvestru, papă al Romei, (sec.IV), după cuvântul Eminenţei Sale Cardinalul Camilio Ruini, Episcopul Vicar al Romei (11 octombrie 2002)      

 

Moştenirea liturgică de "Communio in sacris" din primul mileniu creştin

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la Institutul Pontifical "Pio Romena" din Roma, în capela Colegiului, după salutul de primire adresat de P.C. Părinte Cyril Vasil, Decanul Facultăţii de Drept Canonic Oriental (11 octombrie 2002)

         

Mărturia comună – vocaţie chenotică a tuturor creştinilor

Cuvânt rostit la Palatul Apostolic, cu prilejul întrevederii cu Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea (12 octombrie 2002)      

 

Un moment istoric, deosebit de important al legăturilor cu Biserica Romano-Catolică

Declaraţia comună a Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea şi a Prea Fericirii Sale Părintele Patriarh Teoctist (Vatican, 12 octombrie 2002)      

 

Lumini ale Învierii – Mărturisitori ai credinţei, în secolul al XX-lea

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la biserica "Sfântul Bartolomeu all Isola", după slujba de sfinţire a Icoanei mărturisitorilor secolului XX (12 octombrie 2002)   

 

Comuniune de rugăciune şi nădejde în Unitatea Bisericilor

Omilia rostită în Bazilica "Sfântul Petru" din Roma, cu prilejul participării la Missa săvârşită de Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea (13 octombrie 2002)   

 

Ospitalitatea cetăţii Sf. Ambrozie – Milano

Cuvânt rostit în biserica românească "Sfântul Ambrozie" din Milano-Italia, cu prilejul vizitei la Roma a delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române, după cuvântul de întâmpinare al I.P.S. Iosif, Mitropolitul Eparhiei Ortodoxe Române din Europa Occidentală şi Meridională şi al P.C.Pr. Dr. Traian Valdman, vicar administrativ pentru Italia şi Paroh al Bisericii Ortodoxe Române din Milano (13 iulie 2002)

         

Dinamismul spiritual şi sacralitatea unui pelerinaj săvârşit întru smerenie şi pocăinţă

Cuvânt de răspuns la salutul Eminenţei Sale Cardinalul Dionigi Tettamanzi, la primirea în Paraclisul Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Milano (14 octombrie 2002)  

 

"Santa Maria Maggiore" – un locaş al mărturisirii comune de credinţă

Cuvânt rostit la primirea în Domul din Milano (14 octombrie 2002)

         

Mărturia comună a creştinilor, în faţa lumii

Cuvânt rostit la Conferinţa Episcopiilor din Lombardia, în localitatea Rho, lângă Milano, prezidată de Eminenţa Sa Cardinalul Dionigi Tettamanzi (14 octombrie 2002)  

 

 

III. PENTRU O EUROPA UNITĂ ÎN SPIRITUL CREDINŢEI

ŞI TRADIŢIEI CREŞTINE

 

Hristos este Cel care ne adună pe noi, creştinii

Cuvânt rostit la Primăria oraşului München, cu prilejul vizitei pastoral-misionare şi ecumenice în Germania (Joi, 8 mai 2003)      

 

Regăsirea sufletului creştin al Europei

Cuvânt rostit în Domul Catolic din München, la slujba Vecerniei (Joi, 8 mai 2003)        

 

Împreună-rugăciune pentru construirea unei noi lumi

Cuvânt rostit la agapa oferită de Excelenţa Sa Cardinalul Fr. Wetter, a restaurantul Bayerischer Hof, din München (8 mai 2003)        

 

Nici o instituţie europeană sau mondială nu se poate substitui Bisericilor

Cuvânt rostit cu prilejul întâlnirii cu membrii Senatului Universităţii "Ludwig Maximilian" din München (Vineri, 9 mai 2003)  

 

Disciplina care ne introduce în cunoaşterea tainelor

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii "Ludwig Maximilian" din München (9 mai 2003)        

 

Dreptul fundamental la credinţă

Cuvânt rostit cu prilejul primirii de către Dl. primar general Ulrich Maly, la Primăria din Nürnberg (Vineri, 9 mai 2003)

         

Biserica – acoperământul sufletelor noastre

Cuvântul adresat membrilor Adunării Eparhiale a Mitropoliei Ortodoxe Române din Germania, Europa Centrală şi de Nord, în Catedrala Ortodoxă Română din Nürnberg (Sâmbătă, 10 mai 2003)      

 

Un nou păstor între neamuri

Cuvânt rostit după slujba de hirotonire a P.S. Sofian Braşoveanul – Vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din Germania, Catedrala Ortodoxă Română din Nürnberg (Duminică, 11 mai 2003)      

 

Slujitori ai înfrăţirii creştine

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la parohia Romano-Catolică din Etterhausen – lângă Regensburg – (Luni, 12 mai 2003)

         

Dumnezeu face totul posibil

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la Institutul pentru Bisericile Orientale de la Regensburg, Capela Institutului (Luni, 12 mai 2003)

         

Biserica, rază de mângâiere printre străini

Cuvânt rostit cu prilejul întâlnirii cu membrii comunităţii ortodoxe române din Berlin, în Catedrala Sf. Ioan din Berlin (Luni, 12 mai 2003)

         

Mărturie comună

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la parohia ortodoxă sârbă, Catedrala comunităţii sârbe din Berlin (Marţi, 13 mai 2003)     

 

Pledoarie pentru o Europă creştină

Cuvânt rostit cu prilejul recepţiei oferite în onoarea Prea Fericirii Sale de către Excelenţa Sa Dl. Cosmin Vieriţă, Ambasadorul României la Berlin (Marţi, 13 mai 2003)       

 

Bilanţ spre lauda lui Dumnezeu

Evaluare a vizitei în Germania a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist, făcută la Conferinţa de presă ce a avut loc la Academia Catolică din Berlin (Marţi, 13 mai 2003)   

 

 

IV – În al doilea an al mileniului III

 

Fraţii mai mici ai lui Iisus

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a Căminului de zi pentru copii autişti "Sfânta Margareta" din Bucureşti (10 mai 2002 – Izvorul Tămăduirii)  

 

Teologie şi spiritualitate în opera Părintelui Dumitru Stăniloae

Mesajul adresat cu ocazia organizării primei sesiuni internaţionale de comunicări ştiinţifice "Dumitru Stăniloae" – Braşov 2002 (Cabinetul patriarhal, 13 mai 2002)     

 

Ataşament faţă de valorile noastre spirituale

Mesaj adresat D-lui Rector Conf. Univ. dr. Emil Moroianu, Universitatea C. Brâncuşi – Tg-Jiu, cu prilejul sărbătoririi a zece ani de existenţă (Cabinet – 17 mai 2002)       

 

Copiii pentru copii

Cuvânt rostit la spectacolul organizat de UNICEF, cu prilejul zilei internaţionale a copilului, desfăşurat sub deviza: "Să schimbăm lumea împreună cu copiii" (Palatul Naţional al Copiilor, 27 mai 2002)     

 

Religia în şcoală (I)

Cuvânt adresat Conferinţei semestriale a preoţilor din protoieriile Ilfov şi II Capitală (Aula Patriarhiei – 28 mai 2002)     

 

Religia în şcoală (II)

Cuvânt adresat Conferinţei semestriale a preoţilor din protoieriile I şi III Capitală (Aula Patriarhiei – 30 mai 2002) 

 

Creştini, raze de lumină pentru lume

Cuvânt rostit la lucrările anuale ale Federaţiei Eurodiaconia, organizaţie a Bisericilor europene cu sediul la Bruxelles, găzduită la Bucureşti de Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România (AIDROM), cu tema: "Politici sociale şi rolul diaconiei în viitorul Europei – Bucureşti (Palatul Patriarhiei, 31 mai 2002)         

 

De ziua copilului

Cuvânt rostit la spectacolul dedicat Zilei copilului de către Patriarhia Română şi Sectorul 2 Capitală (Teatrul de vară "Lia Manoliu" – 31 mai 2002)      

 

Copiii – viitorul neamului şi al omenirii

Mesajul adresat, cu prilejul Zilei internaţionale a copilului (1 iunie 2002)

         

Copiii, îngerii lumii

Cuvânt rostit la mânăstirea Christiana (în ziua de 2 iunie 2002)  

 

Europa de mâine sub lumina religiei şi a credinţei

Cuvânt rostit la deschiderea lucrărilor Conferinţei "Bisericile şi valorile euro-atlantice" (Palatul Patriarhiei – 3 iunie 2002) 

 

O bijuterie a Capitalei

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a bisericii de lemn, din parohia cu hramul "Cuviosul Ioan Iacob Hozevitul", Cartierul Balta Albă – Bucureşti 9, iunie 2002  

 

Întru pomenirea eroilor

Cuvânt rostit la Sărbătoarea Înălţării Domnului şi Ziua Eroilor (Catedrala patriarhală, 13 iunie 2002)   

 

Bucuria sfârşitului de an şcolar

Cuvânt rostit la serbarea de sfârşit de an şcolar a elevilor Seminarului teologic din Bucureşti, (Aula Palatului Patriarhiei, 13 iunie 2002) 

 

Sub cupola Ateneului Român

Cuvânt rostit la lucrările Forului Naţional al Culturii (Ateneul Român – 19 iunie 2002)    

 

Râvna Casei Tale

Cuvânt rostit la festivitatea anunţării rezultatelor concursului de proiecte arhitectonice pentru Catedrala patriarhală din Bucureşti (Palatul Parlamentului, sala de expoziţii "C. Brâncuşi" – 20 iunie 2002)         

 

Roade ale Duhului Sfânt

Cuvânt rostit la târnosirea bisericii cu hramul "Pogorârea Duhului Sfânt" din cartierul Titan – Balta Albă, din Bucureşti (23 iunie 2002 – Duminica Rusaliilor) 

 

Parlamentul Ortodoxiei

Cuvânt rostit la deschiderea celei de-a IX-a sesiuni a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei (A.I.O.), cu tema: "Globalizarea şi Ortodoxia" (Palatul Patriarhiei, 27 iunie 2002)      

 

Lucrarea socială şi culturală a Bisericii noastre

Cuvânt rostit la deschiderea celui de-al doilea seminar privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, organizat de Patriarhia Română, în colaborare cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (O.I.M.), (Palatul Patriarhiei, 27 iunie 2002)         

 

"Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Lui"

Cuvânt rostit la hramul mânăstirii Antim ( 30 iunie 2002 – Duminica Tuturor Sfinţilor)   

 

Rod editorial binecuvântat

Cuvânt rostit la deschiderea şedinţei Sfântului Sinod (2 iulie 2002)       

 

Pe Taborul Transilvaniei

Cuvânt rostit la sărbătoarea hramului mânăstirii Nicula, din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului (15 august 2002) 

 

Copilul înseamnă viaţă, în înţelesul sublim al cuvântului

Cuvânt rostit la deschiderea Conferinţei Naţionale, cu tema: "Coordonate actuale ales sistemului de protecţie a copilului în România" (Palatul Patriarhiei – 3 septembrie 2002)        

 

Cuvânt de cinstire

Mesaj adresat P.C. Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu la împlinirea vârstei de 70 de ani         

 

"Drepţii au pururea lumină"

Cuvânt rostit la slujba înmormântării P. Cuv. Arhim. Sofian Boghiu, stareţul mânăstirii Antim din Bucureşti (16 septembrie 2002)

 

Părintele Sofian vine la Căldăruşani, pentru a fi cu ai săi!

Cuvânt rostit la punerea în mormântul pregătit din vreme, în cimitirul mânăstirii Căldăruşani de Prea Cuviosul Arhimandrit Sofian Boghiu (16 septembrie 2002) 

 

Slujirea arhierească

Cuvânt rostit la hirotonirea în arhiereu a P. S. Episcop vicar patriarhal Ciprian Câmpineanul, Biserica "Sf. Spiridon Nou", Bucureşti (22 septembrie 2002)

         

Deschidere de an şcolar, 2002–2003

Cuvânt rostit la deschiderea anului de învăţământ la Seminarul teologic din Bucureşti, Biserica mânăstirii Radu Vodă din Bucureşti (24 septembrie 2002)

         

Ctitorirea bisericii cu hramul: Sfânta Cuvioasa Parascheva şi Sfântul Ierarh Antim Ivireanul

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a pietrei de temelie a bisericii cu hramul: "Sf. Cuv. Parascheva" şi "Sf. Ierarh Antim Ivireanul" din parohia "Sf. Vineri", cartierul drumul Taberii din Bucureşti, după slujba Vecerniei (29 septembrie 2002)

 

Deschidere de an academic

Cuvânt rostit la deschiderea anului universitar la Facultatea de Teologie din Bucureşti, biserica "Sf. Ecaterina" (3 octombrie 2002)       

 

Cultivarea vocaţiei preoţeşti în Seminar

Cuvântul rostit la consfătuirea cu directorii Seminariilor teologice din ţară, (Bucureşti, 23–24 octombrie 2002) 

 

Inima, locaşul Duhului Sfânt

Cuvânt rostit la Praznicul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se păstrează în Catedrala Patriarhală. Au participat ierarhi din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei, cler şi credincioşi (Duminică, 27 oct. 2002)         

 

Sfinţii ne călăuzesc spre viaţa veşnică

Cuvântul rostit la Sfânta Liturghie săvârşită în biserica "Sf. Silvestru" din Bucureşti, cu prilejul oferirii moaştelor Sf. Ierarh Silvestru, aduse din partea bisericii "San Giovanni in Lateran" din Roma (3 noiembrie 2002) 

 

Omagiu Preotului şi profesorului Ioan G. Coman

Cuvânt rostit la şedinţa de deschidere a Congresului de Patrologie "Ioan G. Coman" din Bucureşti (Palatul Patriarhiei – 10 noiembrie 2002)     

 

"Umblaţi cu vrednicie, potrivit chemării cu care aţi fost chemaţi"

Cuvânt rostit la întâlnirea de la Centrul Patriarhal şi Centrul Eparhial Bucureşti, cu prilejul împlinirii a 16 ani de Patriarhat (Reşedinţa Patriarhală – 16 noiembrie 2002)

 

Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina

Cuvânt rostit la Sfânta Liturghie săvârşită în Catedrala patriarhală la împlinirea a 16 ani de Patriarhat (Duminică – 17 noiembrie 2002)

         

Între trecut şi viitor

Cuvânt de răspuns la omagierea celor 16 ani de slujire patriarhală de către I.P.S. Teofan, Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei, în numele ierarhilor, clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române (Catedrala Patriarhală – 17 noiembrie 2002)

         

"Întru adormire lumea nu ai părăsit"

Cuvânt rostit la slujba de târnosire a bisericii de lemn, închinată 'Adormirii Maicii Domnului", din incinta Spitalului Municipal din Bucureşti (Duminică, 21 noiembrie 2002)  

 

Prezenţă binecuvântată

Cuvânt rostit la Hramul bisericii "Sfânta Ecaterina" din Bucureşti, Paraclisul Facultăţii de Teologie – "Patriarhul Justinian" (25 noiembrie 2002)

         

Strădania întru descoperirea Tainei Cuvântului

Cuvânt rostit la festivitatea lansării Bibliei – Ediţia Jubiliară a Sfântului Sinod, la Academia Română (28 noiembrie 2002)       

 

Triptic de sărbători

Cuvânt rostit la slujba Te-Deumului din ziua de 1 Decembrie – Sărbătoarea Naţională a României (Catedrala patriarhală – 1 decembrie 2002)

 

Tămăduirea femeii gârbove

Cuvânt rostit la Sfânta Liturghie săvârşită la biserica "Boteanu" din Bucureşti (Duminica a XXVII-a după Rusalii – 8 decembrie 2002) 

 

Interviu

Interviu acordat redacţiei revistei "Pentru Patrie", nr. 12 (Decembrie 2002)      

 

Patrimoniul eclesial purtător al specificului cultural-naţional

Cuvânt rostit la deschiderea sesiunii de comunicări ştiinţifice, cu tema: "Patrimoniul eclezial – Patrimoniu cultural", organizată de Patriarhia Română şi Ministerul Culturii şi Cultelor (Palatul Patriarhiei – 10 decembrie 2002)

         

Pacea colindelor

Cuvânt adresat membrilor A.S.C.O.R., cu ocazia Concertului de colinde, susţinut în Catedrala patriarhală, după slujba Vecerniei (16 decembrie 2002)

 

Întruparea Domnului, viaţa şi sensul redate lumii

Pastorală la sărbătoarea Naşterii Domnului (25 decembrie 2002) 

 

 

V – ÎN AL TREILEA AN AL MILENIULUI III

 

Gânduri la Anul Nou 2003

Cuvânt rostit la întâlnirea cu preoţii Capitalei, cu prilejul concertului de colinde şi cântări religioase de Anul Nou, prezentat de Corala Sf. Andrei a preoţilor din Bucureşti. Aula Palatului Patriarhiei (1 ianuarie 2003) 

 

Înfăţişarea Părintelui mitrofor Vasile Vasilachi la porţile vieţii veşnice

Mesaj adresat I.P.S. Dr. Nicolae Condrea, Arhiepiscopul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române în America şi Canada, la încetarea din viaţă a P. Cuv. Arhimandrit Mitrofor Dr. Vasile Vasilachi (9 ianuarie 2003)    

 

Drumul nostru spre Emaus

Cuvânt rostit la deschiderea săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştină – Catedrala Romano-Catolică Sf. Iosif din Bucureşti (18 ianuarie 2003) 

 

Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei

Cuvânt rostit la Comemorarea victimelor pogromului legionar din 21–23 ianuarie 1941. Sinagoga cea Mare din Bucureşti (22 ianuarie 2003)     

 

Prin rugăciune, pe calea spre unitatea creştină

Cuvânt rostit cu ocazia încheierii Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştină. Catedrala patriarhală din Bucureşti (25 ianuarie 2003)     

 

Prilej înnoitor de ideal

Cuvânt rostit cu ocazia hramului Seminarului teologic din Bucureşti. Biserica mânăstirii Radu Vodă (25 ianuarie 2003)

 

"Voi sunteţi lumina lumii!"

Cuvânt rostit la slujba hramului Facultăţii de Teologie din Bucureşti (30 ianuarie 2003) 

 

Din împlinirile duhovniceşti ale Hramului

Cuvânt rostit la prezentarea programului artistic al studenţilor Facultăţii de Teologie din Bucureşti. Aula Palatului Patriarhiei (30 ianuarie 2003)

         

Mulţumiri şi iubire

Cuvânt rostit la festivitatea aniversării zilei de naştere a Prea Fericirii Sale. Catedrala patriarhală din Bucureşti şi Holul Palatului Patriarhiei (7 februarie 2003)  

 

Pentru o integrare creştină

Cuvânt rostit la Forumul Naţional "UE-2007" iniţiat de Dl. Ion Iliescu, preşedintele României. Palatul Parlamentului României (14 februarie 2003)

 

Rugăciunea Vameşului

Cuvânt rostit la slujba de pomenire a P.S. Episcop Roman Ialomiţeanul, la 9 ani de la trecerea sa la cele veşnice. Mânăstirea Cernica (16 februarie 2003)  

 

Întru pomenirea vrednicului Ierarh Valerian

Cuvânt rostit la slujba de pomenirea de şapte ani a episcopului Valerian Zaharia. Biserica Podeanu din Bucureşti (22 februarie 2003)        

 

Aleasă cinstire slujitorilor muzicii

Cuvânt rostit cu prilejul sărbătoririi a 80 de ani de viaţă ai muzicologului şi profesorului Viorel Cosma. Sediul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (24 martie 2003)        

 

Cu eforturi unite, în slujba Bisericii noastre

Cuvânt rostit la lucrările Adunării Naţionale Bisericeşti. Aula Palatului Patriarhiei (6 martie 2003)        

 

Icoana – punte de legătură între pământ şi cer

Cuvânt rostit cu prilejul sărbătoririi a 10 ani de la înfiinţarea revistei pentru copii "Chemarea credinţei". Palatul Patriarhiei Române (25 martie 2003)

         

"Madrigalul", o glăsuire de unică rezonanţă

"Predeslovie" la un nou disc – "Madrigal" (5 aprilie 2003)  

 

Doamne, ajută necredinţei mele

Cuvânt rostit în Duminica a IV-a a Postului Mare la Sfânta Liturghie, când a participat şi Excelenţa Sa Simeon de Saxa Coburg Gotha, fostul suveran al Bulgariei, actualul Prim ministru al Bulgariei, însoţit de soţia sa şi de alţi membri ai Gu-vernului bulgar. Catedrala patriarhală (6 aprilie 2003)   

 

Cinstire îndreptăţită

Cuvânt rostit la ceremonia decorării, de către Preşedintele României, Domnul Ion Iliescu, a P. C. Pr. Costică Popa, parohul bisericii româneşti din Caracas (Venezuela), cu ordinul naţional "Serviciul credincios", în grad de Cavaler, Palatul Cotroceni (17 aprilie 2003)        

 

De la Cruce la Înviere

Cuvânt rostit la spectacolul pascal "De la Cruce la Înviere", organizat la Centrul cultural "Ion Manu" – Otopeni (18 aprilie 2003)

         

Lumina vieţii

Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului – 2003  

 

O nouă activitate pastorală

Cuvânt rostit cu ocazia lansării cursului intitulat: "Comunicare şi slujire, prin limbajul mimico-gestual". Palatul Patriarhiei (16 mai 2003)     

 

În faţa provocărilor lumii contemporane

Alocuţiune inaugurală, la sesiunea ştiinţifică: "Filosofia şi Teologia, în faţa provocărilor lumii contemporane". Aula Academiei Române (27 mai 2003)    

 

"Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale" (Psalm 50, 13)

Cuvânt rostit cu prilejul acordării titlului de Doctor Honoris Causa, de către Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti (30 mai 2003).