PE TREPTELE SLUJIRII CREŞTINE – VOL. XII

 

TEOCTIST

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

 

C U P R I N S

 

 

Prefaţă          

 

Rectitorirea mânăstirii Dealu – Târgovişte

Cuvântarea rostită de Prea Sfinţitul Episcop Teoctist Botoşăneanul, Vicar Patriarhal, cu ocazia punerii pietrei de temelie pentru clădirile din jurul bisericii mânăstirii Dealu, 11 iulie, 1955 (S-a rânduit publicarea acestui Cuvânt în volumul de faţă, ca un omagiu pentru pururea regretatul Patriarh Justinian, cel ce a reactivat această mânăstire)        

 

Vestitori şi mărturisitori ai ortodoxiei româneşti în lume

Scurt interviu acordat reprezentanţilor mass-mediei,  prezenţi la Aeroportul Bucureşti-Otopeni, sâmbătă, 4 noiembrie 2000     

 

Interviu I

Interviu acordat presei poloneze la sosirea pe aeroportul internaţional din Varşovia, la începutul pelerinajului de şase zile în Polonia, 4 nov. 2000 

         

Interviu II

          Interviu acordat ziarului polonez Rzeczpospolita – 4 nov. 2000   

         

Rugăciune de seară la începutul Pelerinajului în Polonia

Cuvânt rostit după cuvântul de întâmpinare al P. F. Mitropolit Sava, la primirea în catedrala mitropolitană "Sf. Maria Magdalena" din Varşovia – 4 nov. 2000

 

La plinirea poruncii iubirii

Cuvânt rostit după Sf. Liturghie săvârşită în catedrala mitropolitană "Sf. Maria Magdalena" din Varşovia, 5 nov. 2000     

 

Întru păstrarea comuniunii şi unităţii de credinţă

Cuvânt rostit la primire, în catedrala din Bialystok după cuvântul de întâmpinare rostit de P. S. Episcop Iacob, în seara zilei de 5 nov. 2000 

         

Istoria Poloniei – adevărată panoplie spirituală

Cuvânt rostit la dineul oficial de la reşedinţa episcopală din Bialystok – 5 nov. 2000    

 

În dialog cu presa poloneză

Câteva răspunsuri oferite la conferinţa de presă organizată la sediul Episcopiei din Bialystok, în dimineaţa zilei de 6 nov. 2000  

 

Descoperind frumuseţi ale Bisericii Ortodoxe din Polonia

Cuvânt rostit la biserica parohiei "Sf. Duh" din Bialystok, după slujba de întâmpinare – 6 nov. 2000    

 

Admirând imaginea bisericii Sf. Sofia, în Polonia

Cuvânt rostit la biserica Sf. Sofia din Bialystok, după slujba de întâmpinare şi cuvântul de bun venit al părintelui paroh – 6 nov. 2000       

 

Bogăţia lucrării Duhului Sfânt, în Polonia – La "Lavra Bunei-vestiri" din Suprasl

Cuvânt rostit la Lavra Bunei-vestiri din Suprasl, după slujba de întâmpinare şi cuvântul de bun venit al părintelui stareţ, 6 nov. 2000        

 

Iubirea stă la temelia întâlnirii noastre

Cuvânt rostit în catedrala "Învierea Domnului" din oraşul Bielsk Podlaski, după slujba de  întâmpinare şi cuvântul de bun venit, rostit de părintele paroh Andrej, 6 nov. 2000     

 

Ortodoxia – întrupare a iubirii treimice pe pământ

Cuvânt rostit la agapa oferită de parohia "Învierea Domnului" din oraşul Bielsk Podlaski. A fost de faţă Doamna Ireny Comaroschi, Ambasador al României la Varşovia – 6 nov. 2000    

 

La mânăstirea închinată surorilor lui Lazăr

Cuvânt rostit la mânăstirea Grabarka închinată sfintelor Marta şi Maria, după slujba de întâmpinare şi cuvântul de bun venit rostit de maica stareţă Hermiona, 6 nov. 2000    

 

Îndemn pentru "lupta cea bună", la mânăstirea cu hramul "Sf. Onufrie"

Cuvânt rostit la mânăstirea Sf. Onufrie din Jableczna după cuvântul de întâmpinare al părintelui stareţ Gheorghe, 6 nov. 2000       

 

În biserica sfinţită de marele Mitropolit Petru Movilă

Cuvânt rostit în catedrala ortodoxă din Lublin, după slujba de întâmpinare şi cuvântul de bun venit rostit de P. S. Episcop Abel – marţi, 7 noiembrie 2000   

 

Unitatea Bisericii nu este o simplă utopie (Laudatio)

Cuvânt rostit de către Pr. prof. Waclaw Hryniewicz, cu ocazia acordării titlului de Doctor Honoris Causa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist de către Universitatea Catolică din Lublin, Aula Magna – marţi, 7 nov. 2000     

 

Mărturisirea jertfelnică a valorilor evanghelice, în contextul sistemului totalitar din România

Prelegerea academică susţinută în Aula Magna a Universităţii Catolice din Lublin, după primirea titlului de Doctor Honoris Causa – 7 nov. 2000

         

Biserica Ortodoxă reprezintă şi poporul în mijlocul căruia trăieşte

Cuvânt rostit cu prilejul primirii în audienţă de către Dl Alexander Kwasniewski, preşedintele Poloniei – 8 nov. 2000     

 

Biserica Ortodoxă Română şi procesul de integrare europeană

Răspuns la câteva întrebări puse la conferinţa de presă de la sediul Consiliului  Ecumenic al Bisericilor din Polonia – Varşovia 8 nov. 2000

           

Împreună cu membrii Consiliului Ecumenic al Bisericilor din Polonia

Cuvânt rostit la întâlnirea cu membrii C.E.B. din Polonia, la invitaţia Excelenţei Sale Episcopul luteran Jan Szarek – preşedintele C.E.B., din Polonia – 8 nov. 2000   

 

La întâlnirea cu preşedintele Seimului Polonez

Cuvânt rostit la întâlnirea cu Dl Maciej Plazynski, preşedintele Seimului Polonez, 8 nov. 2000  

 

Urcând pe treptele unei scări duhovniceşti

Cuvânt rostit la primirea în biserica "Sf. Ioan Scărarul", (într-o suburbie a oraşului Varşovia), după cuvântul de bun venit rostit de părintele paroh, 8 nov. 2000      

 

Întâlnire cu Primatul Poloniei, în duh ecumenic

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei oficiale la  reşedinţa Eminenţei Sale Cardinalul Josef Glemp, Primatul Poloniei, 8 nov. 2000

 

Împreuna, în strădania pentru unitatea creştină

Cuvânt rostit la recepţia oferita de Dna Ireny Comaroschi, Amabasadorul României la Varşovia, la încheierea vizitei în Polonia a delegatiei Bisericii Ortodoxe Române, 8 nov. 2000

 

Aşezământ teologic de educatie ecumenică

Cuvânt rostit cu ocazia întâlnirii cu profesorii şi studenţii Academiei Teologice Creştine din Varşovia, 9 nov. 2000     

 

Ortodoxia şi Europa

Prelegere susţinută în Amfiteatrul Academiei Teologice Creştine din Varşovia, 9 nov. 2000     

 

Întâlnire de suflet cu elevii Seminarului teologic ortodox din Varşovia

Cuvânt rostit cu prilejul vizitei la Seminarul teologic ortodox din Varşovia, 9 nov. 2000 

 

Vizita în Polonia, o pagină de mare valoare pentru Bisericile noastre

Cuvânt rostit la dejunul oferit în trapeza Seminarului teologic ortodox din Varşovia, 9 nov. 2000       

 

Puterea credinţei şi a iubirii de ţară

Cuvânt rostit la întâlnirea cu Dna prof. dr. Alicja Grzekowiak, Mareşalul Senatului Poloniei, 9 nov. 2000         

 

Impresii memorabile ale vizitei în Polonia

Declaraţia oferită ziariştilor prezenţi la aeroportul Bucureşti-Otopeni, la revenirea în ţară, după vizita efectuată în Polonia (4-9 nov. 2000)        

 

Pe drumul cel bun, la început de mileniu

Cuvânt rostit la deschiderea lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti Aula Palatului Patriarhiei (21 februarie 2001)  

 

Prima duminică a Ortodoxiei, în mileniul III

Pastorala Sfântului Sinod al B.O.R. la Duminica Ortodoxiei (4 martie 2001)        

 

O zi de întreită sărbătoare la biserica Sf. Elefterie

Cuvânt rostit la slujba Sf. Liturghii săvârşite în Duminica a II-a a Postului Mare (Sf. Grigorie Palama), la biserica Sf. Elefterie (11 martie 2001)       

 

Lumina lumii

Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului (15 aprilie 2001)        

 

Prea Sfântă Treime, mărire Ţie!

Cuvânt rostit la praznicul Sf. Treimi, hramul bisericii mânăstirii Radu Vodă, 4 iunie 2001

 

Papa Ioan Paul II, Episcopul Romei, membru de onoare al Academiei Române

Cuvânt rostit cu prilejul alegerii Papei Ioan  Paul al II-lea, ca membru de onoare al Academiei Române (9 iunie 2001), Aula Academiei Române

           

La ceas aniversar (50 de ani de viaţă ai Î. P. S. Mitropolit Daniel

Cuvânt de preţuire adresat Î. P. S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la împlinirea vârstei de 50 ani (22 iulie 2001)    

 

La 600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei

Mesaj adresat prin postul de radio Trinitas-Iaşi (26 iulie 2001)    

 

Pios omagiu primului întregitor al românilor, ocrotitor al Ortodoxiei

Cuvânt rostit la slujba de pomenire a voievodului Mihai Viteazul, cu prilejul comemorării a 400 de ani de la sfârşitul său martiric (biserica "Mihai Vodă" din Bucureşti, 9 august 2001)        

 

Din slavă-n slavă

Cuvânt rostit la comemorarea a 400 de ani de la jertfa voievodului Mihai Viteazul şi a 500 de ani de la sfinţirea Bisericii Mânăstirii Dealu (8 sept. 2001)

 

Popas de rugăciune pentru cel de al IV-lea Patriarh al României

Cuvânt rostit la slujba de pomenire a Patriarhului Iustin Moisescu, la împlinirea a 15 ani de la trecerea sa la cele veşnice, Catedrala patriarhală, 11 august 2001

 

Pelerini spre unitate

Cuvânt rostit la Simpozionul AIDRom –  Palatul Patriarhiei (joi, 23 august 2001)

 

Îndemn şi pildă spre împlinirea lucrării dumnezeieşti

Cuvânt rostit la sărbătoarea zilei onomastice a Prea Fericirii Sale, Reşedinţa Patriarhală, 3 sept. 2001

 

Lumina luceferilor ortodoxiei româneşti

Cuvânt rostit la slujba înmormântării Dlui Prof. dr. Iorgu Ivan, biserica "Sf. Ecaterina", 4 septembrie 2001            

 

Importanţa aspectului moral-religios în educaţia şcolară

Cuvânt rostit la întrunirea inspectorilor de specialitatea Religie. Palatul Patriarhiei – 6 septembrie 2001         

 

"... Plângeţi cu cei ce plâng!" (Rom. 12, 15)

Cuvânt rostit la slujba de pomenire a victimelor atentatului terorist din S.U.A. de la 11 sept. 2001, Catedrala Patriarhală (14 sept. 2001)         

 

Toţi suntem chemaţi să contribuim la educarea tinerei generaţii

Mesajul adresat cu prilejul începutului noului an şcolar 2001-2002, 15 septembrie 2001

 

Îndemn spre educaţia adevărată

Cuvânt rostit la deschiderea anului şcolar 2001-2002, la şcoala nr. 194 – "Marin Sorescu" din Bucureşti, Cartierul Berceni – 15 septembrie 2001       

 

Solidaritate în sprijinirea copiilor defavorizaţi, pentru a merge la şcoală 

Cuvânt rostit la deschiderea oficială a acţiunii de binefacere "Eu vreau să merg la şcoală", Unirea Shoping Center, 17 septembrie 2001  

 

Popas aniversar al Bisericii Apostolice Armene

Cuvânt rostit la întâlnirea solemnă de la Etchmiadzin-Armenia, 22 septembrie 2001     

 

Familia, aşezământ sacru al vieţii pe pământ

Mesaj adresat la deschiderea Congresului international "Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin", Palatul Patriarhiei, 25-27 sept. 2001        

 

Rugăciune comună la o întrunire internaţională – binecuvântată de Dumnezeu

Cuvânt rostit la slujba Vecerniei oficiată la terminarea Congresului internaţional "Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin" – Catedrala patriarhală, 26 septembrie 2001

 

Grija Bisericilor pentru sănătatea şi apărarea familiei

 Cuvânt rostit la încheierea lucrărilor Congresului international "Familia şi viaţa la începutul unui nou mileniu creştin" – Aula Palatului Patriarhiei, 27 septembrie 2001  

 

Păstrarea, întru răbdare, a Cuvântului lui Dumnezeu

Cuvânt rostit la Sf. Liturghie săvârşită în biserica "Sf. Spiridon Nou" – 30 septembrie 2001       

 

Păzeşte vistieria ce ţi-a fost încredinţată

Cuvânt rostit la înmânarea toiagului şi mantiei, P. S. Episcop-vicar Varsanufie Prahoveanu (după hirotonirea întru arhiereu), în biserica "Sf. Spiridon Nou", 30 sept. 2001  

 

Să aducem rod însutit

Cuvânt rostit la deschiderea anului de învăţământ 2001-2002, la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, 1 octombrie 2001         

 

"Ieşit-a Semănătorul"

Cuvânt rostit la deschiderea anului universitar 2001-2002 la Facultatea de Teologie "Patriarhul Justinian" din Bucureşti, Paraclisul "Sf. Ecaterina", 4 oct. 2001         

 

Să umblăm pururea în căile Domnului

Cuvânt rostit la Mânăstirea Polovragi, cu ocazia vizitei în judeţul Gorj, 6 octombrie 2001       

 

Simţind împreună cu Brâncuşi

Cuvânt rostit la Complexul muzeistic "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu, cu prilejul vizitei în judeţul Gorj, 6 octombrie 2001     

 

Pietre vii ale credinţei la Mânăstirea Lainici

Cuvânt rostit în biserica Mânăstirii Lainici (6 oct. 2001)   

 

Nouă târnosire pe dragi plaiuri hunedorene

Cuvânt rostit la ceremonia de întâmpinare la biserica cu hramul "Sf. Mare Muceniţă Varvara" din municipiul Petroşani (7 octombrie 2001)      

 

Vrednicii pilduitoare

Cuvânt rostit în biserica "Sf. Varvara" din Petroşani, după săvârşirea slujbei de sfinţire, 7 oct. 2001    

 

Biserica, stâlp al societăţii

Cuvânt rostit cu prilejul primirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii "Valea Jiului" din Petroşani, Aula Universităţii (7 octombrie 2001)          

 

Laudatio

Cuvânt rostit de Rectorul Universităţii "Valea Jiului" din Petroşani, cu prilejul conferirii titlului de Doctor Honoris Causa Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist (7 oct. 2001)      

 

Conştiinţa lucrului bine făcut

Cuvânt rostit la Primăria oraşului Petroşani cu prilejul conferirii titlului de "Cetăţean de onoare" al municipiului Petroşani (7 oct. 2001)            

 

Urmarea sfinţilor, lumina vieţii

Cuvânt rostit la slujba Vecerniei din catedrala "Sf. Treime" din Petroşani (7 oct. 2001)  

 

Întâlnire de suflet

Cuvânt rostit la Prefectura municipiului Târgu-Jiu, ca răspuns la întâmpinarea Dlui profesor Toni Greblă, prefectul judeţului Gorj, 8 oct. 2001           

 

Să vieţuim în Dumnezeu

Cuvânt rostit la Mânăstirea Cămărăşasca, cu prilejul vizitei în Arhiepiscopia Craiovei (8 oct. 2001)      

 

Gând de pioasă amintire blândului Arhiepiscop Victorin

Cuvânt înainte pentru ediţia 2002 a Almanahului Credinţa, editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi editat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română în America şi Canada (10 oct. 2001)      

 

Biserica Ortodoxă Română, Biserică a unui popor de cultură latină

Cuvânt rostit la întâlnirea cu reprezentanţii ţărilor membre NATO şi în Parteneriat pentru pace, participanţi la Simpozionul organizat la Palatul Patriarhiei, 11 oct. 2001  

 

Respect pentru rodul pământului, pentru pâine – simbolul unităţii umanităţii

Cuvânt înainte la cartea: "Drumul pâinii în istoria Dobrogei", 7 nov. 2001            

 

Teologia palamită, reper al căii ortodoxe

Cuvânt rostit la Simpozionul "Sfântul Grigorie Palama", Bucureşti, 12 nov. 2001  

 

Omul, zidire a lui Dumnezeu

Cuvânt rostit la simpozionul "Tineretul creştin şi pericolul traficului de fiinţe umane", Palatul Patriarhiei, 12 nov. 2001

 

Distincţie după vrednicie

Cuvânt rostit la festivitatea de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Bucureşti, Dlui Prof. dr. Georgios Mantzaridis – Palatul Patriarhiei, 13 nov. 2001

 

Şapte ani de strădanii arhiereşti, în noua Episcopie a Harghitei şi Covasnei

Mesajul adresat P. S. Ioan al Covasnei şi Harghitei la împlinirea a 50 de ani de viaţă şi 7 ani de slujire arhierească – 14 nov. 2001 

 

Bucuria unităţii la ceas aniversar

Cuvânt rostit la sărbătorirea împlinirii a 15 ani de Patriarhat ai Prea Fericirii Sale, Catedrala patriarhală, 16 nov. 2001     

 

Gând bun, spre viitoare împliniri

Cuvânt rostit la agapa oferită cu prilejul aniversării a 15 ani de la înscăunarea sa ca Patriarh al României, Reşedinţa Patriarhală, 16 nov. 2001         

 

Mesaj de aleasă cinstire

Mesajul Sanctităţii Sale Bartolomeu I – Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, cu prilejul împlinirii a 15 ani de Patriarhat ai Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist - 2 nov. 2001        

 

Sf. Mare Muceniţă Ecaterina

Cuvânt rostit la Sf. Liturghie săvârşită în biserica Sf. Ecaterina, 25 nov. 2001    

 

La prima prăznuire a Sf. Ecaterina, în mileniul III

Cuvânt rostit la agapa prăznuirii Sf. Ecaterina, în noua sală de mese a Căminului studenţesc ecumenic din cadrul Facultăţii de Teologie – Bucureşti (25 nov. 2001)

         

Cuvânt de început

Cuvânt înainte la Anuarul Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian" a Universităţii din Bucureşti (30 nov. 2001)

           

Cuvânt pastoral la întâia sărbătoare naţional-bisericească a poporului român

Proclamarea şi cinstirea zilei de 30 nov. – ziua Sf. Apostol Andrei – ocrotitorul României, de către Sf. Sinod, ca zi de sărbătoare naţional-bisericească (30 nov. 2001)  

 

Rodul binecuvântatelor strădanii

Cuvânt rostit cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la reactivarea episcopiei Vadului şi Feleacului, Catedrala arhiepiscopală Cluj (6 dec. 2001)

           

Vestitorii Betleemului

Mesaj adresat Coralei Facultăţii de Teologie din Bucureşti, cu prilejul prezentării concertului de Crăciun, Aula Palatului Patriarhiei (18 dec. 2001)    

 

Întruparea Domnului, Înălţarea firii omeneşti

Pastorală la Sărbătoarea Naşterii Domnului – 2001            

 

Jertfelnicia credincioşilor ne impune o responsabilitate prisositoare

Cuvânt rostit la întâlnirea cu preoţii din Bucureşti în ziua de Anul Nou – 1 ian. 2002 – Aula Palatului Patriarhiei     

 

Jubileu binecuvântat

Cuvânt înainte la "Îndrumătorul bisericesc", editat de Arhiepiscopia Sibiului, 1-3 ianuarie 2002, cu prilejul aniversării a 150 de ani de apariţie

 

Rugăciunea, calea spre unitate şi pace

Cuvânt rostit la deschiderea săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor, Catedrala Patriarhală (18 ian. 2002)         

 

Popas aniversar

Mesaj adresat P. S. Episcop Epifanie al Buzăului la aniversarea a 70 de ani de viaţă (22 ian. 2002)    

 

"Supuneţi totul încercării, păstraţi ce e bine"

          (I Tes. 5, 21)

Cuvânt rostit la deschiderea lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor (24 ian. 2002)  

 

Rezultate îmbucurătoare

Cuvânt rostit la încheierea lucrărilor Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor (24 ian. 2002)

           

Cartea frumosului

Cuvânt rostit la lansarea cărţii "Filocalia", versiune românească de la Prodromu, în două volume, a antologiei în limba greacă, publicată la Veneţia în 1872, de Sf. Nicodim Aghioritul şi Sf. Macarie, Mitropolitul Corintului,  holul Palatului Patriarhiei (24 ian. 2002)

           

Locaş de învăţământ, aşezat pe "temelia cea tare a lui Dumnezeu" (II Tim. 2, 19)

Cuvânt rostit la slujba de sfinţire a pietrei de temelie a noului edificiu al Seminarului teologic "Nifon Mitropolitul", din Bucureşti     

 

Chemarea Sfinţilor Trei Ierarhi

Cuvânt rostit la serbarea Hramului Facultăţii de Teologie "Patriarhul Justinian" din Bucureşti, Aula Palatului Patriarhiei, 30 ian. 2002

 

Închinare smerită

Cuvânt rostit cu prilejul împlinirii vârstei de 87 de ani, Catedrala Patriarhală, 7 februarie 2002  

 

Împlinirea unei dorinţe de suflet

Cuvânt de răspuns rostit la recepţia organizată în rotonda Palatului Patriarhiei, cu prilejul împlinirii a 87 ani de viaţă a Prea Fericirii Sale, 7 februarie 2002

           

Roadă a bunelor legături

Cuvânt rostit cu prilejul vernisajului expoziţiei de fotografie: "Biserici din lemn ale regiunii Bialystok" (Polonia), deschisă la Palatul Patriarhiei Române, de către Institutul Polonez din Bucureşti, 15 febr. 2002          

 

Familia şi copiii

Cuvânt rostit cu prilejul lansării albumului: "Icoana din sufletul copilului" şi a volumului dedicat Congresului internaţional "Familia şi Viaţa la începutul unui nou mileniu creştin", Rotonda Palatului Patriarhiei, 18 febr. 2002  

 

Patru decenii de slujire arhipăstorească la Mitropolia Banatului

Mesaj adresat Î. P. S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, cu prilejul împlinirii a patru decenii de înaltă slujire arhierească, Cabinetul patriarhal, 4 martie 2002

           

"Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri" (Evrei 13, 7)

Cuvânt rostit la sărbătorirea a 52 de ani de arhierie ai Prea Fericirii Sale, Biserica Mânăstirii Radu-Vodă, 5 martie 2002

           

"Voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu"

Cuvânt rostit la şedinţa de deschidere a lucrărilor Adunării Naţionale Bisericeşti, Aula Palatului Patriarhiei, 14 martie 2002        

 

Ofranda noastră – izvor de recunoştinţă şi mulţumire adusă lui Dumnezeu

Pastorala Sf. Sinod al B.O.R. la Duminica Ortodoxiei, 24 martie 2002      

 

"In memoriam". Păstorul cel bun al Bisericii Ortodoxe Române

Cuvânt rostit la slujba parastasului pentru Patriarhul Justinian în Biserica Mânăstirii Radu Vodă, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, 26 martie 2002     

 

Împreună părtaş cu toţi membrii Academiei

Interviu acordat revistei "Academica", cu ocazia participării la Adunarea festivă prilejuită de aniversarea a 136 de ani de la înfiinţarea Academiei Române, 4 aprilie 2002     

 

La moaştele Sfântului Ierarh Calinic

Cuvânt rostit la slujba Sf. Liturghii săvârşită în biserica "Sf. Gheorghe" din Mânăstirea Cernica, în ziua Praznicului Sf. Ierarh Calinic, 11 aprilie 2002

           

Bucuria Floriilor

Cuvânt rostit la Sf. Liturghie săvârşită la Duminica Floriilor în Catedrala patriarhală – 28 aprilie 2002

           

Untdelemnul bucuriei

Cuvânt rostit la cea de a nouăsprezecea sfinţire, de la autocefalia Bisericii noastre, a Sfântului şi Marelui Mir, Catedrala patriarhală, joi, 2 mai 2002  

 

Învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, contemporană cu toate generaţiile

Cuvânt rostit la slujba Deniei celor 12 Evanghelii, din Joia Mare – 2 mai 2002, Catedrala patriarhală   

 

Învierea Domnului, restaurarea libertăţii noastre

Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului – 5 mai 2002     

 

Păstrători ai valorilor nemuritoare

Cuvânt rostit la slujba din noaptea Învierii Domnului, Catedrala patriarhală, 5 mai 2002            

 

Vestirea Evangheliei la toate neamurile

Cuvânt rostit la slujba Vecerniei din Duminica Învierii Domnului (a doua "Înviere"), Catedrala patriarhală, 5 mai 2002      

 

Cuvânt sărbătoresc

Cuvânt rostit la întâlnirea cu preoţii Capitalei  în prima zi de Paşti, în aula Palatului Patriarhiei, 5 mai 2002          

 

Să ne călăuzim viaţa după statornicia şi răbdarea sfinţilor

Cuvânt înainte la volumul: "Sf. Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărăteşti şi Cuvântări de laudă la sfinţi", E.I.B.M., Buc. 2002 (21 mai)            

 

"Minunat este Dumnezeu întru sfinţii Săi" (Ps. 67, 36)

Cuvânt rostit la sărbătoarea Sf. Împăraţi Constantin şi Elena – Hramul Catedralei patriarhale, 21 mai 2002            

 

Binecuvântare

Cuvânt înainte la cartea Arhim. Grigore Băbuş, "Izvoare liturgice şi pastorale", Bucureşti, mai 2002      

 

Grija pentru buna creştere, educare şi formare a copiilor

Mesajul pentru buna creştere, educare şi formare a copiilor, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului, 1 iunie 2002       

 

Precuvântare

Cuvânt înainte la Biblia revizuită, redactată şi comentată de Î. P. S. Arhiepiscop Bartolomeu al Clujului, tipărită ca ediţie jubiliară a Sf. Sinod, iunie 2002    

 

La hramul Sânzienelor Bucovinei

Mesaj adresat Î. P. S. Arhiepiscop Pimen al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la împlinirea a două decenii de la hirotonirea pentru slujirea arhierească (la sărbătoarea Sf. Treimi, 24 iunie 2002)  

 

Postfaţă        

 

Postface       

 

Repere biografice     

 

Indici