Agenda de lucru a Prea Fericitului Părinte TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
în perioada 16 iulie - 31 august 2005

 

Sâmbătă, 16 iulie:
A primit pe Mons. Luigi Bressan, Arhiepiscop de Torento, Italia, aflat în vizită în România.
A primit pe dl Ing. Mircea Mugescu şi dl Arhitect Voicu Florea pentru planul de restaurare a scărilor de la intrarea în Reşedinţa Patriarhală.

Duminică, 17 iulie:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală rostind cuvânt de învăţătură şi săvârşind hirotonia întru preot pe seama parhoiei Drăgăneasca, jud. Giurgiu, a tânărului teolog Adrian Cotorceanu. Tot în cadrul Sfintei Liturghii a acordat Crucea Patriarhală PCuv. Protos. Laurenţiu Movileanu, pentru slujirea sa conştiincioasă.

Luni, 18 iulie:
Primiri:
IPS Mitropolit Nectarios de Leros, Kalimnos şi Astypalea, aflat în vizită în România la invitaţia IPS Arhieiscop Andrei, al Arhiepiscopiei Alba-Iuliei.
Dl Virgil Moraru, artist plastic, patronul firmei ArtGeorgies, firmă care realizează vitralii şi mozaic artistic.

Marţi, 19 iulie:
A primit pe membrii delegaţiei Asociaţiei Comunicaţiilor prin Cablu condusă de dl Radu Petic, preşedintele Asociaţiei, care a prezentat rezultatul colectei pentru familiile sinistrate din Banat, în urma inundaţiilor din acea zonă, suma totală fiind de două miliarde lei şi unsprezece mii de EURO. Suma a fost donată Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Timişoarei, pentru construcţia de case în zonele afectate de inundaţii.

Miercuri, 20 iulie:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Parohia "Sfântul Ilie” - Rahova cu prilejul sărbătoririi Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, hramul parohiei, rostind cuvânt de învăţătură.

Joi, 21 iulie:

A vizitat Mânăstirea Antim pentru a constata stadiul lucrărilor de restaurare care se desfăşoară la biserica Sfintei Mânăstiri.
A plecat în vizită la Mânăstirea Sfânta Maria - Techirghiol.
Sâmbătă, 6 august:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Sfânta Maria - Techirghiol, rostind cuvânt de învăţătură.

Duminică, 7 august:

A participat la Sfânta Liturghie, oficiată de IPS Mitropolit Serafim, la Mânăstirea Sfânta Maria - Techirghiol, rostind cuvânt de învăţătură.

Marţi, 9 august:
A vizitat Catedrala Arhiepiscopiei Tomisului la întoarcerea de la Mânăstirea Sfânta Maria - Techirghiol.

Miercuri, 10 august:

A primit pe d-na Maria Cristea, Preşedintele Radiodifuziunii Române, la întâlnire a fost de faţă PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal.

Vineri, 12 august:

A primit delegaţia Bisericii Vechi Catolice din Germania, condusă de Episcopul Joachim Vobbe, cu prilejul vizitei în România. La întâlnire a participat PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal şi dl dr. Voicu, din Germania.
A primit pe IPS Mitropolit Daniel, al Moldovei şi Bucovinei şi pe IPS Arhiepiscop Pimen, al Sucevei şi Rădăuţilor, cu prilejul deplasării în Grecia, pentru a oferi părticele din Sfintele Moaşte ale Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, Mitropoliei de Veroia şi Naoussa.
A acordat un interviu pentru postul de radio România Actualităţi, cuprinzând un cuvânt de învăţătură pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului şi pentru cei care au suferit de pe urma inundaţiilor.

Luni, 15 august:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Mânăstirea Sinaia, cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, hramul acestei mânăstiri, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Marţi, 16 august:
A primit pe PC pr. Matei Nicolae, parohul bisericii româneşti din Nicosia, Cipru.

Miercuri, 17 august:
Primiri:
ESa dl Ovidiu Grecea, Ambasadorul României la Cannbera, Australia, însoţit de dl Laurenţiu Fulga, editor al revistei Spirit Românesc, Sydney, Australia, cu propunerea înfiinţării unei episcopii pentru preoţii şi credincioşii români de pe acest continent.
D-na Anca Vlad, Preşedintele Televiziunii Senso şi a Grupului Fildas, dl director general Ovidiu Popescu, Abbott Laboratories S.A. România, Pharma Division şi d-ra Manuela Golescu, redactor Senso TV, în legătură cu buna organizare a transmiterii Sfintei Liturghii de la Catedrala Sfintei Patriarhii.
IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, pentru a expune desfăşurarea ceremoniilor cu prilejul dăruirii unei părţi din Sfintele Moaşte ale Sfântului Ioan cel nou de la Suceava Bisericii Greciei, Mitropolia de Veria şi Naoussa, de unde s-a întors.
PS Episcop Galaction, al Alexandriei şi Teleormanului pentru unele aspecte pastorale şi asistenţa unor parohii sinistrate.
PCuv. Arhim. Nicodim Dimulescu, stareţul Mânăstirii Crasna pentru invitarea ierarhilor vicari la hramul Mânăstirii.
PC pr. Acad. Dumitru Popescu şi dl Acad. Martin Aiftincă cu cerinţa unei activităţi teologice a secţiei de specialitate din Academia Română.
Dl dr. Jurgen Henkel, reprezentant pentru România al Fundaţiei "Hans Seidel” şi dl Wolfgram Goll, jurnalist, pentru stabilirea unui interviu.
Dl Vlad Oprea, primarul oraşului Sinaia, dl Alexandru Constantin, însoţiţi de PC pr. consilier Nicolae Crângaşu în legătură cu ceremonia acordării, Prea Fericirii Sale, a Diplomei de Cetăţean de Onoare al oraşului Sinaia.

Joi 18 august:
A acordat un interviu pentru Radiodifuziunea landului Bavaria, secţia religioasă, şi alte publicaţii din Germania şi Elveţia, d-lor dr. Jurgen Henkel, reprezentant pentru România al Fundaţiei "Hans Seidel” şi Wolfram Goll, jurnalist.
A prezidat şedinţa cu protopopii şi secretarii Protoieriilor din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor, având pe ordinea de zi recentele hotărâri ale Sfântului Sinod.
A primit pe ESa dl Mihai Dobre, Ambasadorul României la Vatican, împreună cu familia, analizându-se situaţia românilor din Italia, participând şi alţi ierarhi în frunte cu IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.

Vineri, 19 august:
A participat, împreună cu alţi ierarhi, la lucrările Comisiei Mixtge pentru proprietăţi bisericeşti cu reprezentanţii Guvernului României.
A primit pe IPS Arhiepiscop Andrei al Alba­Iuliei, care a solicitat acordarea Crucii patriarhale pentru unii preoţi merituoşi din Arhiepiscopie.
A primit pe IPS Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei şi pe IPS Mitropolit Teofan al Olteniei, aflaţi la lucrările Comsiei Mixte pentru proprietăţile bisericeşti.

Luni, 22 august:
Primiri:
PCuv. Arhim. Benedict Sauciuc, stareţul Mânăstiri Neamţ, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, cu invitaţia de a vizita mânăstirea, ştiind că Prea Fericirea Sa şi-a împlinit noviciatul monahal în această mânăstire.
PC pr. Neluţu Oprea, parohul Bisericii "Sfânta Treime” a comunităţii româneşti din Sofia, Bulgaria, pentru unele aspecte pastorale.

Marţi, 23 august:
Primiri:
Dl Sebastian Duicu, Muzeul Naţional Cotroceni, pentru oferirea unei lucrări de specialitate.
Dl Sorin Dumitrescu, pictor, preşedintele Fundaţiei şi Editurii "Anastasia”, cu rugămintea de a-i vizita atelierul de creaţie.
Dl prof. Ioan Coja şi dl prof. Marcel Petrişor, pentru un dialog fructuos.
PCuv. Arhim. Visarion Marinescu, stareţul Mânăstirii Plumbuita, pentru clarificări necesare la înfiinţarea unei fundaţii.

Miercuri, 24 august:
A primit pe dl Liviu Damian, preşedintele Alianţei Pensionarilor din România, însoţit de d-na {tefania Pascu, secretar executiv al Alianţei, pentru discuţii privind problemele cu care se confruntă o mare parte a pensionarilor din ţara noastră.

Joi, 25 august:
A primit pe dl Grigore Vieru, poet, şi dl Daniil Dumitru Ionaşcu, scriitor, strănepot al poetului George Coşbuc, cu analiza situaţiei Mitropoliei Basarabiei.
A prmit pe d­na ing. Victoria Cosmin, director general al Societăţii Comerciale Textila Dacia S.A., însoţită de PS Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, în legătură cu bunul mers al Aşezământului pentru ocrotirea copiilor şi femeilor care primesc îngrijnire la "Casa Patriarhul Justinian”.

Vineri, 26 august:
Primiri:
PC conf. dr. Tache Sterea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian”, a Universităţii Bucureşti pentru aspecte de învăţământ.
PC pr. Silviu Pufulete, de la Parohia "Sfântul Gheorghe” din Londra, Anglia, expunând situaţia şi necesitatea numirii celui de-al doilea preot.
PC pr. lect. Mihai Spătărelu, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă "Patriarhul Justinian”, a Universităţii Bucureşti, director de programme în cadrul Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor din România-AidRom.
Sâmbătă, 27 august :
A primit pe dl Rene Boissin, preşedintele Clubului Diplomatic din Belgia, fondator-redactor şef al Gazetei Diplomatice de la Bruxelles, secretar general al Organizaţiei Mondiale a Presei Periodice. A fost însoţit de dl prof. dr. Theodor Purcărea, membru al Asociaţiei Internaţionale a Distribuţiei - AIDA, Bruxelles, şi de dl dr. ing. Victor Lorin Purcărea, director general al Editurii Universitare Carol Davila.

Duminică, 28 august:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala patriarhală rostind cuvânt de învăţătură.

Luni, 29 august:
A primit pe dl Jean-Arnold de Clermont, preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene-KEK, pentru discuţii privind organizarea celei de a III-a Adunări Ecumenice Europene la Sibiu, septembrie 2007. Oaspetele a asistat la Sfânta Liturghie în Catedrala patriarhală, însoţit de PC pr. Ioniţă Viorel, director de studii în cadrul Conferinţei Bisericilor Europene.

Marţi, 30 august:
A primit pe dl Adrian Iorgulescu, Ministrul Culturii şi Cultelor şi pe dl Adrian Nicolae Lemeni, Secetar de Stat pentru Culte în legătură cu urgentarea formalităţilor pentru terenul pe care se va înălţa viitoarea Catedrală a Patriarhiei.

Miercuri, 31 august:
A plecat spre Sibiu pentru a participa la slujba de înmormântare a IPS Mitropoit Antonie, al Ardealului, trecut la cele veşnice la 29 august a.c. După slujba vecerniei a prezidat şedinţa Consiliului eparhial pentru definitivarea programului înmormântării IPS Mitropolit Antonie.

Neputând răspunde personal unor invitaţii, PF Părinte Patriarh Teoctist a dat delegaţie după cum urmează:

Duminică, 17 iulie:
PS Episcop Sebastian Ilfoveanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor şi PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la târnosirea Altarului de vară "Sfântul Ilie”, al Mânăstirii Crasna.


Miercuri, 20 iulie:
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la sărbătoarea Sfântului Prooroc Ilie, hramul Bisericii Ortodoxe Bulgare, din Bucureşti, şi a transmite dragostea şi preţuirea PF Patriarh Teoctist, Sanctităţii Sale Patriarhul Maxim al Bulgariei, preotului şi credincioşilor bisericii bulgare.
PS Episcop Sebastian Ilfoveanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, pentru a participa la festivitatea de absolvire a promoţiei 2005 a Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza”.
PS Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, pentru a săvârşi slujba de târnosire a bisericii ridicate în incinta unităţii militare 0185, din Bucureşti, cu prilejul prăznuirii Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul Forţelor Aeriene Române.

Joi, 21 iulie:
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită cu prilejul Zilei Naţionale a Egiptului de către ESa d­na Wafaa Bassim, Ambasadorul Egiptului la Bucureşti.

Vineri, 29 iulie 2005:
PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru a participa la festivitatea de absolvire a promoţiei 2005 a Colegiului Naţional de Apărare.

Luni, 1 august:

PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită de ESa dl Jean Claude Richard, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene la Bucureşti, cu prilejul Zilei Naţionale a acestei ţări.

Luni, 15 august:
PS Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a participa la hramul Bisericii "Adormirea Maicii Domnului”, a Unităţii militare 0185, din Bucureşti.
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Mânăstirea Humor, din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, cu prilejul hramului.

Sâmbătă, 27 august:
PS Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la hramul Sfântului Mucenic Fanurie, la Parohia "Mihai Bravu”, Protoieria III Capitală.
PS Episcop Sebastian Ilfoveanul, pentru a participa la hramul Sfântului Mucenic Fanurie, la Parohia din localitatea Mineri, comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova.

A rezolvat zilnic problemele curente ale Administraţiei patriarhale şi ale Arhiepiscopiei Bucureştilor cu Prea Sfinţiţii Episcopi vicari şi cu ceilalţi colaboratori. A primti zilnic preoţi şi credincioşi din ţară şi de peste hotare.

 

SECRETARIATUL CABINETULUI PATRIARHAL