Agenda de lucru a P. F. Părinte TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
în perioada 1 - 31 ianuarie 2006

 

Duminică 1 ianuarie:
A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală rostind cuvântul de învăţătură şi adresând urări pentru începutul Noului An credincioşilor din întreaga ţară.
A participat la întâlnirea cu preoţii din Arhiepiscopia Bucureştilor şi la Concertul tradiţional de Crăciun şi de Anul Nou, susţinut de Corala preoţilor din Capitală, dirijor Valentin Gruescu, şi a răspuns cuvântului festiv rostit de P.C. Pr. Prof. Dr. Nicolae Necula, Decanul Facultăţii de Teologie Patriarhul Justinian. Au fost de faţă Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari Patriarhali, Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, consilieri patriarhali şi eparhiali şi un mare număr de preoţi şi credincioşi.
Miercuri 4 ianuarie:
A participat la slujba Te-Deumului oficiată cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Teoctist şi a răspuns cuvântului omagial rostit de I.P.S. Arhiepiscop Teodosie, al Tomisului, mulţumind tuturor celor de faţă şi celor care l-au felicitat cu prilejul zilei onomastice.
Vineri 6 ianuarie:
A săvârşit slujba de sfinţire a Aghiezmei celei mari şi a rostit cuvânt de învăţătură.
Miercuri 11 ianuarie:
A primit pe dl. Bogdan Tătaru Cazaban, consilier prezidenţial, în legătură cu agenda şi protocolul vizitei în România a Eminenţei Sale Cardinal Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei.
Joi 12 ianuarie:
A primit pe dl. Andrei Chiliman, Primarul Sectorului 1, însoţit de o numeroasă delegaţie a Primăriei, pentru a semna Protocolul  privind parteneriatul între Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor şi Consiliul Local al Sectorului 1, în vederea finanţării şi realizării în parteneriat a unor acţiuni de interes public local. Din partea Arhiepiscopiei Bucureştilor au participat la întâlnire P.C. Cons. Crângaşu Nicolae, P.C. Cons. Mihai Hau şi P.C. Pr. Cristian Popa, Secretarul Cabinetului Patriarhal.
Luni 16 ianuarie:
A primit pe dl. Antonie Solomon, Primarul Municipiului Craiova, care i-a acordat, din partea Consiliului Local al Primăriei, titlul de Cetăţean de onoare al Craiovei. La ceremonie au participat I.P.S. Mitropolit Teofan, al Olteniei, dl. prof. Tudor Nedelciu, membru al Adunării Naţionale Bisericeşti, dna Maria Solomon, alţi invitaţi. Cu acest prilej Prea Fericirea Sa i-a acordat domnului Antonie Solomon Crucea Patriarhală pentru Mireni, cea mai înaltă distincţie a Patriarhiei Române.
În cursul după-amiezii a primit pe Înalt Prea Sfinţiţii Mitropoliţi şi Arhiepiscopi, pe Prea Sfinţiţii Episcopi prezenţi la lucrările Sfântului Sinod.
Marţi 17 ianuarie:
A prezidat lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, conform ordinii de zi.
Miercuri 18 ianuarie:
A participat, la Catedrala Patriarhală, la slujba de deschidere a Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor şi a adresat cuvânt de binecuvântare celor prezenţi.
Joi 19 ianuarie:
A primit în vizită de curtoazie pe E.S. dl. Danielle Mancini, Ambasadorul Republicii Italiene la Bucureşti.
A primit pe dl. deputat Mihai Ungheanu, Secretarul General al Camerei Deputaţilor, în legătură cu terenul pentru amplasarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.
A primit pe P.C. Pr. Marcus Yassa, din Biserica Ortodoxă Coptă a Egiptului, aflat în România pentru a sluji în perioada sărbătorilor Naşterii Domnului şi Bobotezei pentru membrii comunităţii copte aflaţi în ţară la studii sau în interes de afaceri.
A primit pe dl. Teofil Bendiuk, Însărcinat cu Afaceri a.i. al Ambasadei Ucrainei în România.
A primit pe dl. Sorin Daniel Solomon, Consilier al Primarului Primăriei sector 4, însoţit de P.C. Pr. Dr. Mihai Aurel, Directorul Seminarului Teologic Liceal Bucureşti, cu solicitarea de a participa şi binecuvânta Sesiunea aniversară dedicată Unirii Principatelor Române, la Palatul Patriarhiei.
Vineri 20 ianuarie:
A primit delegaţia Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România condusă de E.S. dl. Menahem Hacohen, Marele Rabin şi de dl. Aurel Vainer, Preşedintele Federaţiei. Au fost însoţiţi de dnii Ing. Paul Schwartz, Vicepreşedinte, dl. Albert Kupfenberg, secretar general. Din partea Patriarhiei Române au participat PP.SS. Episcopi Vicari Patriarhali Vincenţiu Ploieşteanul, Ambrozie Sinaitul, Ciprian Câmpineanul şi P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul, Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, PPCC Consilieri Michael Tiţa, Constantin Stoica şi Cristian Popa, secretarul Cabinetului Patriarhal.
A primit pe P.C. Pr. Gheorghe Chivu de la  parohia Jönköping-Sverige, Suedia.
A primit pe P.C. Protopop Konstantinos Karaisaridis, din Grecia, profesor la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova.
Marţi 24 ianuarie:
A participat la Sesiunea Aniversară dedicată Unirii Principatelor şi a rostit cuvânt festiv. Au fost de faţă PP.SS. Episcopi Ambrozie Sinaitul şi Ciprian Câmpineanul, vicari patriarhali, PP.SS. Episcopi Vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, dl. Adrian Inimăroiu,  Primarul Sectorului 4, E.S. dl. Prof. Univ. dr. Momcilo Luburici, Rectorul Universităţii Dimitrie Cantemir, P.C. Pr. Mihai Aurel Directorul Seminarului Teologic, preoţi consilieri ai Administraţiei Patriarhale şi ai Arhiepiscopiei Bucureştilor, profesori, studenţi, elevi şi credincioşi.
Miercuri 25 ianuarie:
A participat, la Ministerul Culturii şi Cultelor, la întâlnirea inter-ministerială pentru dezbaterile legate de Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului. A fost însoţit de P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, de PP.CC. Pr. Emilian Stănescu şi Gheorghe Ispas, consilieri patriarhali.
A participat, la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Bucureşti, la sărbătoarea Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitorul şcolilor teologice, a rostit cuvânt de învăţătură şi a inaugurat demisolul la noua clădire unde s-au dat în folosinţă primele clase.
Joi 26 ianuarie:
A prezidat lucrările Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Vineri 27 ianuarie:
A primit pe dl. Prof. Radu Ciuceanu.
A primit pe dl. Petru Badea, preşedinte al S.C. Aedificia Carpaţi, membru al Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureştilor.
Luni 30 ianuarie:
A asistat, la Catedrala Patriarhală, împreună cu E.S. Cardinal Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, aflat în vizită oficială în România, la Sfânta Liturghie săvârşită de I.P.S. Mitropolit Laurenţiu, al Ardealului şi Arhiepiscop al Sibiului.
A participat la festivitatea de conferire a Ordinului Naţional „Serviciul Credincios” în grad de Mare Cruce, Eminenţei Sale Cardinal Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, de către E.S. dl. Traian Băsescu, Preşedintele României.
A participat la Concertul festiv susţinut de corul mixt al Facultăţii de Teologie şi prelegerea festivă susţinută de P.C. Pr. Lect. Daniel Benga, cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii învăţământului teologic superior, şi a rostit cuvânt de îndemn către studenţi.
Marţi 31 ianuarie:
A primit vizita E.S. dnei Esperantza Aguire Gil de Biedma, Preşedintele Guvernului regional pentru Madrid, însoţită de E.S. dl. Pablo Garcia-Berdoy, Ambasadorul Spaniei la Bucureşti şi de o numeroasă delegaţie. Au fost de faţă PP.SS. Episcopi Ambrozie Sinaitul şi Ciprian Câmpineanul, vicari patriarhali, PP.CC. Pr. Michael Tiţa şi Constantin Stoica, consilieri patriarhali, dl. Bogdan Popescu, inspector Sectorul învăţământ.

La invitaţiile la care nu a putut răspunde personal, PF Părinte Patriarh Teoctist a fost reprezentat de:

Sâmbătă 7 ianuarie:
P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Ioan Botezătorul,  din Ploieşti, cu prilejul hramului acestei parohii.
P.S. Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la parohia Cuţitul de Argint, din Capitală, cu prilejul hramului.
P.S. Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la parohia Prăjani, Prahova, cu prilejul hramului.
Duminică 15 ianuarie:
P.S. Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a participa la slujba de pomenire a poetului naţional Mihai Eminescu, la Cimitirul Belu şi la comemorarea de la Monumentul poetului din faţa Ateneului Român, însoţit de P.C. Pr. Cons. Nicolae Aurel şi P.C. Diac. Nicu Octavian.
Joi 19 ianuarie:
P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la Biserica Anglicană la rugăciunea ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Vineri 20 ianuarie:
P.S. Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a participa la Biserica Reformată la rugăciunea ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Sâmbătă 21 ianuarie:
P.C. Pr. Florin Şerbănescu şi P.C. Pr. Dorel Moţoc, pentru a participa, la Biserica Greco-Catolică, la rugăciunea ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Luni 23 ianuarie:
P.S. Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi P.C. Pr. Mihai Aurel, Directorul Seminarului Teologic, pentru a participa, la Biserica Armeană, la rugăciunea ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Marţi 24 ianuarie:
P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, şi P.C. Pr. Cons. Cristian Popa, secretarul Cabinetului Patriarhal, pentru a participa, la Biserica Evanghelică, la rugăciunea ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
Miercuri 25 ianuarie:
P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, şi P.C. Diac. Costin Spiridon, pentru a participa, la Biserica Romano Catolică, la rugăciunea ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor.
P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a participa la Ceremonia de comemorare a 65 de ani de la Pogromul evreilor din Bucureşti şi a Zilei Internaţionale a Holocaustului, organizată de Federaţia Comunităţilor evreieşti din România.
P.S. Varsanufie Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la Seminarul Teologic Liceal Ortodox Bucureşti, cu prilejul sărbătorii Sfântului Grigorie Teologul, ocrotitorul şcolilor teologice.
Vineri 27 ianuarie:
P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa, la Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir, la conferirea titlului Doctor honoris causa Excelenţei Sale Baroneasa Emma Nicholson, membru al Parlamentului European, din partea acestei Universităţi.
Duminică 29 ianuarie:
P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la primirea, la Aerportul Otopeni, a Eminenţei Sale Cardinal Christoph Schönborn, Arhiepiscopul Vienei, aflat în vizită oficială în România.
Luni 30 ianuarie:
P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la Parohia Sfântul Vasile, din Ploieşti, cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi.
P.S. Episcop-vicar Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la Paraclisul Facultăţii de Teologie Patriarhul Justinian, cu prilejul sărbătorii Sfinţilor Trei Ierarhi, ocrotitorii învăţământului teologic superior.