Agenda de lucru a Prea Fericitului Părinte TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

în perioada 1 - 15 septembrie 2005

 

 Joi 1 septembrie a.c.:

-                                 În seara precedentă a prezidat Consiliul eparhial, definitivând programul înmormântării, potrivit testamentului răposatului ierarh şi stabilind modul de funcţionare a cancelariei pe timpul locoteneţei Prea Fericirii Sale.

-                                 A săvârşit, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod slujba înmormântării I.P.S. Mitropolit Dr. Antonie, al Ardealului, şi a rostit cuvântul ocazional.

Vineri 2 septembrie a.c.:

-                                 A săvârşit slujba de înmormântare a I.P.S. Mitropolit Dr. Antonie, al Ardealului, în noua biserică a Mănăstirii Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, a rostit cuvântul de omagiere şi a prezidat procesiunea ocolind biserica Mănăstirii şi îndeplinind rânduiala punerii în mormânt.

-                                 A participat împreună cu toţi cei prezenţi, ierarhi, preoţi, credincioşi şi stareţi  de mănăstiri, la agapa de pomenire pregătită de mănăstire.

Sâmbătă 3 septembrie a.c.:

-                                 A participat la slujba Te Deum-ului cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Teoctist şi a mulţumit tuturor celor de faţă şi celor care l-au felicitat cu prilejul zilei onomastice.

 Luni 5 septembrie a.c.:

-                                 A săvârşit, în faţa Catedralei Patriarhale, rugăciunea popasului creştinesc şi a rostit cuvântarea omagială a răposatului Alexandru Paleologu, scriitor, ambasador, om politic şi fiu al Bisericii noastre.

Marţi 6 septembrie a.c.:

-                                 A plecat spre Mănăstirea Vorona la invitaţia I.P.S. Mitropolit Daniel, al Moldovei şi Bucovinei, pentru a participa la hramul Mânăstirii şi proclamarea canonizării Sf. Cuvios Onufrie, de la mănăstirea Sihăstria Voronei.

-                                 A făcut un popas la Episcopia Romanului, unde s-a întâlnit cu P.S. Episcop Eftimie.

-                                 La vremea vecerniei a fost întâmpinat la Mânăstirea Vorona, Botoşani, de Î.P.S. Mitropolit Daniel, P.S. Episcop Ioachim Băcăoanul, P.S. Episcop Corneliu Bârlădeanul, P.Cuv. Protos. Luca Diaconul, exarhul mânăstirilor, P.C. Pr. Lucian Leonte, Protopop de Botoşani, Maica Teofana Scântei, stareţa Mânăstirii Vorona, iar în biserică a răspuns cuvântului de întâmpinare al I.P.S. Mitropolit Daniel.

Miercuri 7 septembrie a.c.:

-                                 În cursul dimineţii a purtat discuţii cu Î.P.S. Mitropolit Daniel şi Maica Teofana, pentru definitivarea ultimelor aspecte legate de ceremonia de proclamare a canonizării Cuviosului Onufrie în cadrul slujbei Sfintei Liturghii de a doua zi.

-                                 A primit pe Primarul comunei Stăuceni, Dl. Chihaia Mihai, însoţit de viceprimarul Epuraş Cosmin şi familiile Timofte Mircea şi Mateiuc Doru din Tocileni, care au adresat rugămintea Prea Fericirii Sale de a primi titlul de cetăţean de onoare a comunei Stăuceni şi ca şcoala din satul Tocileni să poarte numele de "Patriarhul Teoctist”.

-                                 În cursul după amiezii a acordat un amplu interviu pentru Radio  Trinitas, realizat de Pr. Ciprian Apetrei, director.

-                                 A acordat un interviu pentru Radio România Actualităţi cu privire la însemnătatea actului de canonizare al Cuviosului Onufrie de la Sihăstria Voronei, realizat de dl. Mircea Motrici.

Joi 8 septembrie a.c.:

-                                 A săvârşit slujba Sfintei Liturghii cu prilejul hramului Sf. Mânăstiri Vorona înconjurat de  Î.P.S. Daniel, al Moldovei şi Bucovinei, Î.P.S. Pimen, al Sucevei şi Rădăuţilor, P.S. Calinic, al Argeşului, P.S. Casian, al Dunării de Jos, P.S. Laurenţiu Streza, al Caransebeşului, P.S Irineu Slătineanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Râmnicului,  P.S. Ioachim Băcăoanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului şi P.S. Corneliu Bârlădeanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Huşilor. În cadrul Sfintei Liturghii s-a proclamat canonizarea Sfântului Cuviosului Onufrie, iar Tomosul de canonizare a fost citit de P.S. Vincenţiu Ploieştenul, vicar patriarhal, Secretarul Sfântului Sinod.

-                                  A rostit cuvânt solemn de învăţătură şi cinstire a Cuviosului Onufrie, a cărui tradiţie de sfinţenie exista din vremea în care Prea Fericirea Sa începea viaţa monahală la Sihăstria Voronei.

-                                 A acordat crucea Patriarhală P.Cuv. Maici Teofana Scântei, stareţa Mănăstirii Vorona.

-                                 A primit titlul de cetăţean de onoare al comunei Vorona, din partea Primarului comunei, dl. Ştefan Aurel, înconjurat de o frumoasă ceată de elevi, dornici de a-şi exprima sentimentele la microfon.

-                                 A acordat un interviu pentru radio România Actualităţi cu privire la însemnătatea zilei, realizat de dna Izabela Aivăncesei.

-                                 A primit pe P.C. Pr. Prof. Dr. Vizitiu Mihai, Consilier pentru învăţământ al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, pe P.C. Pr. Prof. Grigore Diaconu, Directorul Seminarului Teologic Botoşani şi pe  P.Cuv. Arhim.Timotei Aioanei, exarh cultural al Mitropoliei.

Vineri 9 septembrie a.c.:

-                                 A asistat la slujba Sfintei Liturghii de la Sihăstria Voronei, oficiată de Î.P.S. Daniel împreună cu ceilalţi ierarhi, a rostit cuvânt de învăţătură şi a oferit I.P.S. Mitropolit Daniel un engolpion şi o cruce, iar Stareţului Mânăstirii, P.Cuv. Protos. Ghedeon Huţănaşu, Crucea Patriarhală.

-                                 A vizitat complexul Mânăstirii Sihăstria Voronei unde Prea Fericirea Sa a început viaţa monahală în anul 1928.

Sâmbătă 10 septembrie a.c.:

-                                 A vizitat împreună cu Î.P.S. Mitropolit Daniel,al Moldovei şi Bucovinei, cu P.S. Episcop Calinic, al Argeşului şi Muscelului, şi P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, biserica din satul Victoria, comuna Stăuceni, construită de Prea Fericirea Sa pe când era Mitropolitul Moldovei.

-                                 A primit în cadru festiv titlul de cetăţean onoare al comunei Stăuceni, din partea Primarului dl. Chihaia Mihai, rostind cuvânt de învăţătură şi mulţumire locuitorilor şi oficialităţilor prezente la acest moment.

-                                 S-a recules la mormântul părinţilor, Dumitru şi Marghioala Arapaşu, unde Î.P.S. Daniel şi P.S. Calinic au oficiat o slujbă de pomenire depunând o coroană şi buchete de flori.

-                                 A vizitat Şcoala Generală cu clasele I-VIII din satul natal Tocileni, fiind întâmpinat de dl. director Dumitru Bârzu, de învăţătorii şi elevii şcolii. Cu acest prilej a dezvelit placa prin care şcoala a primit numele de "Patriarhul Teoctist” şi a rostit cuvânt de recunoştinţă şi mulţumire.

-                                 A vizitat biserica parohiei Tocileni şi a rostit cuvânt sufletesc enoriaşilor şi locuitorilor acestui sat.

-                                 A vizitat Mânăstirea Popăuţi din Botoşani aflată în plină reconstrucţie şi restaurare sub grija stareţului Luca Diaconu, exarhul zonal.

-                                 A vizitat noul şi modernul Seminar Teologic din Botoşani, condus de Pr. Prof. Grigore Diaconu.

-                                 La înapoierea spre Bucureşti a vizitat pe P.S. Episcop Eftimie, al Romanului, rămânând seara la reşedinţa episcopală.

Duminică 11 septembrie a.c.:

-                                 A vizitat Schitul Sfânta Maria Cricov, lângă Urlaţi – Prahova, pentru a vedea lucrările la noua biserică de zid, depozitul de carte veche şi casa de oaspeţi a mânăstirii,  aflată în grija P. Cuv. Stareţ Cleopa Florescu.

Luni 12 septembrie a.c.:

-                                 A participat la deschiderea Simpozionului Internţional cu tema Libertatea religioasă în context românesc şi european, organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Asociaţia Conştiinţă şi Libertate şi a ţinut o alocuţiune la tema simpozionului.

-                                 A primit pe dl. George State, membru în Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Miercuri 14 septembrie a.c.:

-                                 A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală, cu prilejul praznicului împărătesc al Înălţării Sfintei Cruci, şi a rostit cuvânt de învăţătură.

-                                 A primit pe P.S. Episcop Sofronie, al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, care s-a întors din Italia.

-                                 A primit pe P.Cuv. Maică Lucia Bostan, Mănăstirea Samurcăşeşti, loc. Ciorogârla, în legătură cu unele probleme de ordin economic..

Joi 15 septembrie a.c.:

-                                 A primit pe E.S. Georgios Konstantopoulos, Ministrul Sănătăţii din Grecia, aflat la lucrările Comitetului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, şi pe E.S. dl.Thanos Dendoulis, Ambasadorul Greciei la Bucureşti.

 

Neputând răspunde personal unor invitaţii, P.F. Părinte Patriarh TEOCTIST a fost reprezentat de:

 Duminică 4 septembrie a.c.:

-                                 P.S. Episcop, Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la Parohia Valea Plopului, jud. Prahova şi slujba de sfinţire a troiţei cu hramul Sf. Mare Mc. Gheorghe.

Marţi 6 septembrie a.c.:

-                                 P.S. Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită de Ambasada Ucrainei în România, cu prilejul Zilei Independenţei acestei ţări.

Joi 8 septembrie a.c.:

-                                 P.S. Episcop, Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie la Mănăstirea Pisiota, jud. Prahova cu prilejul hramului.

-                                 P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită cu prilejul Zilei Naţionale a Republicii Slovace.

Luni 12 septembrie a.c.:

-                                 P.S. Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a participa la deschiderea anului şcolar la Colegiul Economic A.D. Xenopol din Bucureşti.

Miercuri 14 septembrie a.c.:

-                                 P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a participa la hramul bisericii Inălţarea Sfintei Cruci, a schitului Caraiman, din localitatea Buşteni, Prahova.

-                                 P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, şi P.C. Pr. Cons. Florin Şerbănescu, pentru a participa la vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică, Un artist al culorilor- Vasile Grigore.

-                                 P.C. Protoiereu Gheorghe Lazăr, Protoieria Ploieşti, pentru a participa la cea de-a 5-a aniversare a Fundaţiei medicale "Recipio”.

 

A rezolvat zilnic problemele curente ale Administraţiei Patriarhale şi ale Arhiepiscopiei Bucureştilor cu Prea Sfinţiţii Episcopi Vicari şi cu ceilalţi colaboratori. A primit zilnic preoţi şi credincioşi din ţară şi de peste hotare.

SECRETARIATUL CABINETULUI PATRIARHAL