Agenda de lucru a P. F. Părinte TEOCTIST,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,

în perioada 1 - 15 octombrie 2005

 

 

Sâmbătă 1 octombrie a.c.:

-          A participat la dezvelirea efigiei Regelui Carol I şi ceremonia de acordare a numelui său Universităţii Naţionale de Apărare, rostind rugăciunea de binecuvântare.

Duminică 2 octombrie a.c.:

-          A participat la Sfânta Liturghie la Mănăstirea Cristiana, din Bucureşti, cu prilejul sfinţirii şi inaugurării Căminului de bătrâni, organizat prin strădania Maicii Stareţe Benedicta Chirobocea şi sprijinul Patriarhiei prin P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul. Cu acest prilej a rostit cuvânt de învăţătură şi a vizitat noul Cămin modern.

Luni 3 octombrie a.c.:

-          A primit pe P.C. Pr. Mărginean Vasile Adrian, Capelan General pentru Penitenciarele din România şi Şef al Secţiei de Asistenţă religioasă din cadrul Ministerului Justiţiei.

Marţi 4 octombrie a.c.:

-          A primit pe dl. Gheorghe Flutur, Ministrul Agriculturii.

-          A primit pe IPS Mitropolit Teofan, al Olteniei, IPS Arhiepiscop Nifon, al Târgoviştei şi IPS Arhiepiscop Andrei, al Alba Iuliei, aflaţi la lucrările Comisiei Mixte: Parteneriat Social şi Retrocedări.

Miercuri 5 octombrie a.c.:

            Primiri:

-          Dna Livia Drăghici, Biblioteca Centrul Laterini, Roma.

-          Dl. Dr. Adrian Harghel, pentru prezentarea cărţilor "Meşterul Manole al Crucii” şi "Teo-antropologia Crucii-Introducere”.

-          P.S. Ioachim Băcăoanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Romanului, care a participat la definitivarea textelor slujbelor Mitropolitului Grigorie Dascălul şi a Cuviosului Stareţ Gheorghe de la Cernica, pentru a fi prezentate la proxima şedinţă a Sfântului Sinod.

Joi 6 octombrie a.c.:

-          A primit pe dna Anna Benaki-Psarouda, Preşedintele Parlamentului Republicii Elene, aflată în vizită oficială în România. A fost însoţită de E.S. dl. Thanos Dendoulis, Ambasadorul Republicii Elene la Bucureşti şi de o numeroasă delegaţie. Au fost de faţă PP.SS. Episcopi Ambrozie Sinaitul şi Ciprian Câmpineanul, vicari patriarhali, P.C. Cons. Michael Tiţa, P.C. Pr. Eugen Moraru, redactor la Editura Institutului Biblic şi de Misiune Orotdoxă al BOR.

-          A prezidat, la Mănăstirea Radu-Vodă, conferinţa Stareţilor şi Stareţelor mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor. Au participat PP.SS. Episcopi Sebastian Ilfoveanul şi Varsanufie Prahoveanul, vicari ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Vineri 7 octombrie a.c.:

-          A primit pe P.C. Pr. Vlaicu Patriciu, consilier juridic al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidentală şi Meridională, cu problema achiziţionării unei clădiri pentru biroul de reprezentare a BOR la Bruxelles.

Luni 10 octombrie a.c.:

-          A primit pe dna Elena Sava, noul Ambasador al României la Ottawa, Canada.

-          A primit pe dna Viorica şi dl. George Cucu, credincioşi români din Washinton, S.U.A, însoţiţi de P.Cuv. Arhim. Grigore Băbuş.

Marţi 11 octombrie a.c.:

-          A primit pe P.Cuv. Arhim. Avacum Bucălae, parohul bisericii Sf. Matei, Otawa, la întoarcerea în Canada.

Miercuri 12 octombrie a.c.:

-          A primit pe P.Cuv. Arhim. Iuvenalie Ionaşcu, parohul bisericii Sfântul Ioan Casian, Scala Coeli-Tre Fontane din Roma, Italia.

Joi 13 octombrie a.c.:

-          A plecat cu o cursă specială spre Iaşi însoţit de o delegaţie numeroasă din care au făcut parte I.P.S. Arhiepiscop Nifon al Târgoviştei, PP.SS. Episcopi Ambrozie Sinaitul şi Ciprian Câmpineanul, consilieri, preoţi şi diaconi.

-          La sosirea pe aeroportul din Iaşi a fost întâmpinat de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei, ierarhi ai Sfântului Sinod, I.P.S. Mitropolit Pantelimon, de Veroia, clerici şi credinicoşi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

-          A primit titlul de Doctor honoris causa al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi a răspuns cuvântului dlui Prof. Univ. Dr. Dumitru Oprea, Rectorul Universităţii. Cuvântul Laudatio a fost rostit de I.P.S. Mitropolit Daniel al Moldovei şi Bucovinei.

-          A participat la concursul coral "Cântaţi Domnului”, ediţia a III-a, susţinut de corurile liceelor din Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi a rostit cuvânt de învăţătură.

Vineri 14 octombrie a.c.:

-          A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană Sfinţii Trei Ierarhi din Iaşi, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, înconjurat de ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii noastre şi ai altor Biserici Ortodoxe surori.

-          În cadrul Sfintei Liturghii a proclamat canonizarea Sfântului Ierarh Dosoftei al Moldovei şi a rostit cuvânt de învăţătură.

-          A primit Diploma de cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi, oferită de dl. Primar Gheorghe Nichita.

-          A acordat un amplu interviu postului de Radio Trinitas semnalând pentru ascultători importanţa canonizării Sfântului Ierarh Dosoftei şi importanţa lucrării sfinţilor în viaţa credincioşilor.

 

 

 

La invitaţiile la care nu a putut răspunde personal, P.F. Părinte Patriarh TEOCTIST a fost reprezentat de:

 

Sâmbătă 1 octombrie a.c.:

-          P.S. Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a oficia Sfânta Liturghiei la Mănăstirea Cheia, jud. Prahova.

-          P.S. Episcop Sebastian Ilfoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, şi P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a participa la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, hramul bisericii noi a Mănăstirii Crasna.

-          P.S Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la festivitatea de deschidere a anului universitar 2005-2006 la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

Luni 3 octombrie a.c.:

-          P.S. Episcop Vincenţiu Ploieşteanul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită cu prilejul Zilei Unităţii Germane.

-          P.S Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa,  în perioada 3-6 octombrie a.c., la cea de-a IX-a Convocare de pregătire a preoţilor din Armată.

Marţi 4 octombrie a.c.:

-          P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a săvârşi Sfânta Liturghie şi slujba Tedeumului în Paraclisul Sfânta Ecaterina, al Facultăţii de Teologie din Bucureşti, cu ocazia deschiderii anului universitar 2005-2006.

Joi 6 octombrie a.c.:

-          P.S. Episcop Ambrozie Sinaitul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită de către AmbasadaGreciei cu prilejul vizitei oficiale în România a dnei Anna Psarouda-Benaki, Preşedintele Parlamentului Republicii Elene.

Duminică 9 octombrie a.c.:

-          P.S. Episcop Varsanufie Prahoveanul, vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, pentru a oficia Sfânta Liturghiei la Paraclisul Universitar Sf. Nicolae, din Bucureşti şi slujba Tedeumului pentru deschiderea anului universitar 2005-2006.

-          P.C. Cons. Diac. Nicu Octavian, Sectorul Învăţământ, pentru a participa la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti (Palatul Şuţu) la evenimentul cultural dedicat memoriei victimelor holocaustului, organizat de Fundaţia pentru Democraţie, Cultură şi Libertate.

Miercuri 12 octombrie a.c.:

-          P.S Episcop Ciprian Câmpineanul, vicar patriarhal, pentru a participa la recepţia oferită de Ambasada Spaniei cu prilejul Zilei Naţioanle a acestei ţări.

Vineri 14 octombrie a.c.:

-          P.C. Cons. Diac. Nicu Octavian, Sectorul Învăţământ, pentru a participa la Concertul Orchestrei Naţionale Radio.