Agenda de lucru a P. F. Părinte TEOCTIST,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
în perioada 1 august  -  31 august 2006

3 august, joi

·         În cursul dimineţii,  Prea Fericirea Sa a cercetat şantierul din incinta Institutului Biblic şi de Misiune – Ateliere, însoţit de P C Pr. Nicolae Crângaşu, Consilier Economic, şi Dl. Arh. Florea Voicu.

 

4 august, vineri

·         Doamna Doina Nicoleta Weinrich, din Constance, Germania, a oferit pentru Colecţia Patriarhiei o icoană a Sfântului Ierarh Nicolae cu valoare de patrimoniu.

·         Familia Timu, Tinel şi Otilia, cu fiul lor Ştefan, din Laval, Montreal, Canada, au prezentat mesajul Părintelui Paroh Gheorghe Chişcă şi al întregii comunităţii româneşti.

7 august, luni

Primiri:

·         Domnul General Olimpiodor Anghelescu, Prim Adjunct al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, cu invitaţia la slujba de sfinţire a noii biserici cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil ridicată în cadrul Comenduirii Jandarmeriei Române.

·         PC Pr. Paroh Octavian BĂluŞel de la Parohia Sfânta Treime din Philadelphia, SUA, pentru binecuvântare.

8 august, marţi

Primiri:

·         PS Episcop Dr. Damaschin Coravu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, a intervenit spre a li se acorda Crucea Patriarhală unor credincioşi.

·         PC Pr. Gabriel Popescu, cu D-na Georgeta, de la Sidney, Australia, pentru sfat şi binecuvântare la reîntoarcerea la misiune.

9 august, miercuri

 

10 august, joi

·         Dl.Viorel Roman, membru al Consiliului Naţional Bisericesc, a prezentat programul de finanţare a Căminului de Bătrâne din Mănăstirea Pasărea. La primire au luat parte P S Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul şi P C Pr. Nicolae Puşcaş, Inspector Eparhial.

11 august, vineri

·         Domnul  Prof.  Dr.  Arh. Virgiliu  Polizu  împreună cu P C Pr. Stănescu Emilian, Consilier Patriarhal, şi Dl Arh. Voicu Florea cu proiectele construirii intrării principale în Reşedinţa Patriarhală.

13 august, duminică

·         A săvârşit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură.

14 august, luni

·         Excelenţa Sa, Doamna Ruth Morales Prado, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Filipine la Bucureşti, la începutul misiunii diplomatice în ţara noastră, a fost primită în audienţă de prezentare. La întrevedere a luat parte PC Diac. Nicu Octavian, Consilier Patriarhal, şi Dl. Bogdan Popescu, Inspector Eparhial, în calitate de translator.

15 august, Praznicul Adormirii Maicii Domnului

·         A săvârşit Sfânta Liturghie în Catedrala Patriarhală şi a rostit cuvânt de învăţătură la praznic.

16 august, miercuri

Primiri:

·         P C Pr. Rosario Scognamilio, Rectorul Institutului Ecumenic Greco – Bizantin Sfântul Nicolae, Bari, Italia, a primit binecuvântarea Prea Fericirii Sale. Prea cucernicia Sa a prezentat salutul întregii societăţi academice a Institutului pe care îl coordonează şi  situaţia studenţilor români aflaţi la studii acolo subliniind rezultatele bune, seriozitatea şi evlavia lor. 

·         Excelenţa Sa, Domnul Marinel Ioana, Ambasadorul României la Caracas, Venezuela, a prezentat un raport al situaţie românilor de acolo şi al activităţii de susţinere a lor calitatea de fii ai Bisericii.

17 august, 2006

Primiri:

·         P C Pr. Costică Dumitru, Protoiereu al Protopopiatului Câmpina împreună cu P C Pr. Ioan Popa , Paroh al Parohiei Sfinţii Trei Ierarhi, Filipeştii de Pădure, Protoieria Câmpina, şi Dl. Zotescu Stelian, Membru al Consiliului Parohial, cu invitaţia la slujba de resfinţire a bisericii parohiei mai sus menţionate.

·         D-ra Claudia Stănilă, corespondentă a Postului de Difuziune Radio Vaticana,  a primit binecuvântare pentru activitatea importantă pe care o desfăşoară.

18 august, 2006

Primiri:

·         Reverend Martin Jacques, noul Capelan al Bisericii Anglicane din Bucureşti şi  Domnul Iain Lindsday, Însărcinatul cu Afaceri al  Ambasadei Regatului  Unit al Marii Britanii la Bucureşti.

·         Domnul Adrian Lemeni, Ministru Secretar de Stat la Ministerul Culturii şi Cultelor, a prezentat rezultatul ultimelor intervenţii la Guvern ale ministerului pe care îl coordonează, în raport cu Biserica.

21 august, luni

·         Monseńor Jaume Gonzales-Agapito Garnell, Delegat Episcopal pentru Familie şi Viaţa, Ecumenism şi Relaţii Interreligioase de la Arhiepiscopia Romano-Catolică din Barcelona, însoţit de PC Pr. Salvador Biarnes i Biarnes şi PC Pr. Paroh Aurel Bundă de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Barcelona, Spania, a prezentat mesajul Excelenţei Sale, Luiz  Martinez Sistach, Arhiepiscop Romano – Catolic de Barcelona.

22 august, marţi

Primiri:

·         ÎPS Dr. Nifon Mihăiţă, Arhiepiscop al Târgoviştei, a prezentat unele probleme dezbătute în cadrul şedinţei Consiliului Ecumenic de la Geneva, Elveţia.

·         ÎPS Iosif Pop, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, în legătură cu unele probleme ale Mitropoliei pe care o Arhipăstoreşte.

·         După amiaza a vizitat şantierul de la Mănăstirea „Duminica Sfinţilor Români” din incinta Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române împreună cu PS Episcop Varsanufie Prahoveanul.

27 august, duminică

·         A sfinţit Biserica construită  la Sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei cu Hramul Sfinţii Arhangheli Mihail Şi Gavriil, a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit cuvânt de laudă ctitorilor şi de învăţătură  ofiţerilor  şi  soldaţilor prezenţi de faţă. La praznic au luat parte ÎPS Chiril, Mitropolit de Tessaliotissa şi Fanarioferfaton, Carditza, Grecia şi PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanu.

29 august, marţi

·         ÎPS Serafim joantă, Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord, a fost primit în audienţă cu unele probleme privitoare la  Mitropolia pe care o arhipăstoreşte.

30 august,miercuri

·         Dl. Colonel Marian Tudose, Şef al Serviciului Protocol al Jandarmeriei Române, şi Dl. Colonel Constantin Ilinca, Comandantul U. M. 0259, Jandarmi, care asigură paza şi securitatea Palatului Patriarhiei, au prezentat mesajul de mulţumire al Inspectorului General al Jandarmeriei Române, General Costică Silion, transmis cu ocazia  sfinţirii Bisericii cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, din cadrul Comenduirii Jandarmeriei Române.

31 august, joi

Primiri:

·         ÎPS Ignatie, Mitropolit de Arta, Grecia, aflat în pelerinaj în ţara noastră cu un grup de fii duhovniceşti. La primire a luat parte şi P S Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul.

·         ÎPS Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Alba Iuliei, revenit din pelerinaj de la Sfântul Munte Athos, a prezentat un raport despre Schitul Românesc Prodromu.

 

Pentru a răspunde diferitelor invitaţii a delegat:

6 august, duminică

·         PS Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi să predice.

7 august, luni

·         PS Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Capela din incinta Spitalului IX, Dr. Alexandru   Obregea, din Bucureşti, cu hramul Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla,  şi a transmite binecuvântări.

·         PS Episcop Dr. Ciprian Câmpineanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie şi a predica la Parohia Sfânta Parascheva, Pajura, Protoieria III Capitală în ziua hramului bisericii.

13 august, duminică

·         PS Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Parohia  Sfăntul Ioan Botezătorul – Dristor, Protoieria III Capitalăşi a predica.

·         PS Episcop Dr. Ciprian Câmpineanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Parohia Sfântul Spiridon – Vechi, Protoieria I Capitală şi a transmite părinteşti binecuvântări credincioşilor.

15 august, marţi

·         PS Episcop Vincenţiu Ploieşteanu spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Schitul Stavropighie Sfânta Maria – Techirghiol, a rosti cuvânt de învăţătură obştei şi a binecuvânta pelerinii aflaţi la tratament în aşezământul Sfintei Patriarhii.

·         PS Episcop Dr. Ciprian Câmpineanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Sfânta Mănăstire Ţigăneşti în ziua hramului şi a transmite părinteşti binecuvântări Prea Cuvioasei Maici Stareţă şi obştei.

·         PS Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Sfânta Mănăstire Sinaia şi a rosti cuvânt de învăţătură la praznic părinţilor şi fraţilor aflaţi în ascultare.

16 august, miercuri

·         PS Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Parohia Sfinţii Martiri Brâncoveni, Protoieria Ilfov Nord, şi a predica în ziua hramului.

26 august, sâmbătă

·         PS Episcop Dr. Sebastian Ilfoveanul spre a pune piatra de temelie unei noi biserici parohiale cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în comuna Diţeşti, Protopopiatul Câmpina, Judeţul Prahova, şi a transmite cuvântul de bun început ctitorilor.

29 august, marţi

·         ÎPS Serafim Joantă, Mitropolitul Europei Centrale şi de Nord spre a săvârşi Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală şi a rosti cuvânt de învăţătură la praznic.