Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Al VI-lea Patriarh
Patriarhul Daniel Ciobotea
Formare şi experienţă profesională
Activitatea academică şi de cercetare
Activitatea misionară şi socială
Activităţi şi responsabilitaţi în domeniul academic şi de cercetare
 
Galerie foto
Linkuri utile
Untitled Document

Activitatea misionară şi socială

1. Iniţiator, sprijinitor şi coordonator de programe culturale, educaționale și sociale:

Iaşi, ca Mitropolit (1990–2007) și locțiitor de Mitropolit (30 septembrie 2007 – 8 iunie 2008):

  •  Consolidarea şi restaurarea Catedralei mitropolitane din Iaşi, iniţiată în anul 1995; 
  •  Înscrierea oraşului Iaşi în programul internaţional de pelerinaj Pilgrim 2000, alături de alte trei oraşe din Europa (2000); 
  •  Excursie de studii în Grecia efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2001); 
  •  Pelerinaj de studii la Constantinopol şi în Asia Mică efectuat de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (2003); 
  •  Pelerinaj la Muntele Athos al unui grup de călugări de la Mănăstirea Sihăstria şi de la Catedrala mitropolitană din Iaşi (mai 2003); 
  •  Patrimoniul religios al României – permanenţă spirituală. Cursuri de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti, Mănăstirea Neamţ (19-26 septembrie 2004); 
  •  Cursuri de limba engleză eclezială la Institutul Ecumenic „Sfântul Nicolae” – Iaşi; 
  •  Program de Dezvoltare şi Finanţare Rurală, Iaşi (2005); 
  •  Pelerinaj în Ţara Sfântă şi Egipt al unui grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (februarie 2006); 
  •  Hristos împărtăşit copiilor – proiect catehetic internaţional în parteneriat cu organizaţia World Vision (2006); 
  •  Cursul de pregătire a personalului din muzeele religioase din România, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Iaşi (19 iunie - 1 iulie 2006); 
  •  Constituirea Consiliului Misionar Consultativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, Centrul Eparhial Iaşi (17 iunie 2006); 
  •  Pentru îmbelşugarea roadelor pământului. Programe în agricultură şi silvicultură, pentru dezvoltarea şi susţinerea activităţii economice din cadrul mănăstirilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Mănăstirea Bistriţa (23 iunie 2006); 
  •  Curs de pregătire a preoţilor pentru accesarea de fonduri europene, în colaborare cu Centrul Regional de Dezvoltare Rural Iaşi (2-6 octombrie 2006); 
  •  Excursie de studii în Egipt şi Iordania efectuată de către un grup de profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi (februarie 2007);
  •  Modernizarea tipografiei de la Mănăstirea Golia Iași (2007-2008);
  •  Organizarea noului studio Radio TRINITAS în incinta Centrului Eparhial Iaşi (7 iunie 2008).

Bucureşti, ca Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al României (2007 – până în prezent):

  •  Protocol de cooperare al Bisericii Ortodoxe Române cu Guvernul României în domeniul incluziunii sociale, în special pentru ajutorarea persoanelor defavorizate (2 octombrie 2007). 
  •  Concursul coral Tineri, lăudaţi pe Domnul! pentru formaţiile corale ale seminariilor şi facultăţilor teologice ortodoxe din Mitropolia Munteniei şi Dobrogei (2008);

  •  Concursul național de muzică bisericească Lăudaţi pe Domnul! (2008);

  •  Proiectul naţional Hristos împărtăşit copiilor - program de cateheză al copiilor în fiecare parohie (2008); 
  •  Proiectul socio-educaţional Alege şcoala!, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, în colaborare cu organizația internațională World Vision
  •  Proiectul Întreprinderi sociale pentru integrarea socială a foştilor deţinuţi, în colaborare cu Federaţia Filantropia şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor; 
  •  Proiectul Integrare pe piaţa muncii pentru persoanele traficate
  •  Protocol privind parteneriatul pe 5 ani între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul local al Primăriei Sectorului 1 din Municipiul Bucureşti, privind construcţia de biserici, restaurarea unor lăcaşe de cult, precum şi desfăşurarea unor activităţi sociale (13 iunie 2008);
  •  Protocol privind parteneriatul pe 5 ani între Patriarhia Română, Arhiepiscopia Bucureştilor şi Consiliul local al Primăriei Sectorului 2 din Municipiul Bucureşti, privind construcţia de biserici, restaurarea unor lăcaşe de cult, precum şi desfăşurarea unor activităţi sociale, aprobat cu hotărârea numărul 77/2010 (16 iunie 2010);
  •  Cu Primăria Capitalei s-au încheiat convențiile nr. 4631/22.12.2010, nr. 2975/10.11.2011 și 883/12.04.2012 între Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic a Primăriei Municipiului București și Administrația Patriarhală;
  •  Program social şi pastoral în vremuri de criză economică (Sf. Sinod al BOR, 7 iulie 2010); 
  •  Măsuri de sprijinire a familiilor preoţilor din parohiile sărace (Sf. Sinod al BOR, 7 iulie 2010); 
  •  Proiectul Reţea teritorială de furnizori creştini de servicii sociale – parteneri strategici în domeniul incluziunii sociale, în colaborare cuFederaţia „Filantropia” şi Organizaţia Internaţională pentru Caritate Creştin Ortodoxă - IOCC; 
  •  Proiectul socio-educaţional Alege şcoala!, extins la nivel naţional cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar, în colaborare cu World Vision (1 septembrie 2010); 
  •  Proiectul Împreună pentru servicii sociale mai bune în colaborare cu Federaţia Filantropia şi IOCC (10 noiembrie 2010). 
  •  Proiectul FORTE - Formare trainică pentru parteneriat social (15 martie 2011).

 

2. ACTIVITĂŢI SOCIAL-FILANTROPICE

 • Fondator de instituţii în calitate de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei:
  • Cabinetul stomatologic „Sfântul Pantelimon”, Iaşi (1993); 
  • Asociaţia Medicilor şi Farmaciştilor Ortodocşi din România, AMFOR, Iaşi (1993); 
  • Cantine pentru săraci la Iaşi, Paşcani, Dorohoi, Hârlău (1993-1995); 
  • Asociaţia creştină „Pelerinul”, Iaşi (1996); 
  • Dispensar policlinic „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Iaşi (1998); 
  • Centrul de Diagnostic şi Tratament „Providenţa”, Iaşi (2000);
  • Fabrica de lumânări „Albina”, Iaşi – 2001 (sursă financiară a acestor activităţi);
  • Centrul de educaţie şi informare medicală „Providenţa II” Iaşi (2002);
  • Institutul social-caritativ „Diaconia”,  Iaşi (2003); 
  • Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”,  Iaşi (2002); 
  • Centrul social-cultural „Sfântul Paisie de la Neamţ”, Mănăstirea Neamţ (2004); 
  • Centrul social-cultural „Sfântul Ilie”, Mănăstirea Miclăuşeni (2005);
 • Fondator de instituţii în calitate de Arhiepiscop al Bucureștilor, Mitropolit al Munteniei și Dobrogei și Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române (din 2007 până în prezent):
  • Noua fabrică de lumânări „Făclia Sfinţilor Români”, Bucureşti - 28 octombrie 2008 (sursă financiară a acestor activităţi);
  • Organizarea administrativă a Reprezentanţei Bisericii Ortodoxe Române pe lângă instituţiile europene, Bruxelles, Belgia (2009);
  • Centrul de studii biblice şi pelerinaje „Sfântul Ioan Iacob” din cadrul Aşezământului Românesc de la Ierihon;
  • Centrul „Sfântul Dionisie Exiguul” din Calabria, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei;
  • Centre de Studii Ortodoxe „Dumitru Stăniloae” (Teologie, Spiritualitate, Cultură), primul la Paris, în cadrul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române de la Paris, al doilea în cadrul Reprezentanţei Patriarhiei Române la Bruxelles şi al treilea la Viena (capela ortodoxă română);
  • Centrul pastoral-misionar şi de Asistenţă Socială de la Gyula, în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria;
  • Proiectul socio-educaţional Alege şcoala!, cu scopul prevenirii şi combaterii abandonului şcolar (20 iunie 2009);
  • Centrul de pregătire pentru patrimoniu „Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române, Bucureşti (2010);
  • Programul de ajutor alimentar Masa Bucuriei al Patriarhiei Române (2009);
  • Centrul social-cultural „Sfântul Apostol Andrei” al Patriarhiei Române, Bucureşti (2008);
  • Centrul de Pelerinaj „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române (2008);
  • Agenţia de turism „Basilica Travel a Patriarhiei Române (2008);
  • Centrul social-pastoral „Sfânta Maria” - Techirghiol, al Patriarhiei Române (2008);
  • Centrul social-pastoral „Sfântul Mare Prooroc Ilie Tesviteanul” – Călimăneşti (2008);
  • Centrul social-medical „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” – Olăneşti (2008);
  • Modernizarea bazei de odihnă şi tratament balnear „Sfântul Pantelimon” – Techirghiol, a Patriarhiei Române (2009);
  • Centrul social-cultural „Miron Patriarhul”, Dragoslavele, al Patriarhiei Române, jud. Argeş (2009);
  • Centrul social-pastoral „Sfânta Treime” – Buşteni, al Arhiepiscopiei Bucureștilor (2008);
  • Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Mănăstirea Cernica (2008);
  • Centrul cultural-social „Iustin Patriarhul” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Bucureşti (2008);
  • Centrul socio-medical „Sfântul Spiridon - Vechi” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Bucureşti (16 mai 2009);
  •  Centrul de zi pentru copii „Sfântul Stelian” (Fundația „Bucuria Ajutorului­”) al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Bucureşti (2011);
  • Centrul social-pastoral „Sfânta Cruce” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Mănăstirea Caraiman (20 iulie 2012);
  • Centrul social-cultural „Sfântul Ierarh Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Mănăstirea Radu Vodă, Bucureşti (2012);
  • Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Bucureşti (2012);
  • Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Bucureşti (2012);
  • Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice „Sfântul Silvestru” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Bucureşti (2013).
 • Susţinător al:
  • Asociaţiei Studenţilor Creştini Ortodocşi din România (ASCOR); 
  • Frăţiei Ortodoxe Române (FOR); 
  • Societăţii (Naţionale) Ortodoxe a Femeilor din România (SNFOR) în prezent (SFOR); 
  • Ligii Tineretului Ortodox Român (LTOR).
3. ACTIVITĂŢI LITURGICE ŞI MISIONARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE

a) Aducerea moaştelor unor sfinţi şi a unor relicve sfinte la Iaşi:

 • 1992 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Xiropotamu din Muntele Athos (Grecia); 
 • 1996 – moaştele Sfântului Apostol Andrei, Patras (Grecia); 
 • 2000 – moaştele Sfântului M. Mc. Gheorghe, Livadia (Grecia); 
 • 2000 – moaştele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare şi Sfântului Grigorie Teologul de la Bucureşti; 
 • 2001 – Brâul Maicii Domnului, Volos (Grecia); 
 • 2002 – moaştele Sfântului Ioan Casian, Marsilia (Franţa); 
 • 2003 – moaştele Sfântului Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, Tesalonic (Grecia); 
 • 2004 – fragment din lemnul Sfintei Cruci ce se păstrează la Mănăstirea Panaghia Soumela, Veria (Grecia); 
 • 2005 – moaştele Sfântului Apostol Pavel, Veria (Grecia); 
 • 2006 – moaştele Sfântului Nectarie de la Eghina (Grecia); 
 • 2007 – moaştele Sfântului Ioan Gură de Aur, Meteora (Grecia).

b) Aducerea moaştelor unor sfinţi la Bucureşti:

 • 2008 – a reluat tradiţia Pelerinajului de Florii în marile oraşe din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştiului; 
 • 2008 – moaştele Sfântului Apostol Pavel, Veria (Grecia); 
 • 2008 – moaştele Sfântului Sofronie, Patriarhul Constantinopolului, Corint (Grecia); 
 • 2009 – moaştele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, din patrimoniul Sf. Sinod al Greciei (Atena); 
 • 2010 – fragment din lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, Mitropolia de Drama (Grecia). 
 • 2011 – Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, Mitropolia de Patras (Grecia);
 • 2012 – moaştele Sfântului Ierarh Nectarie, vindecătorul de boli, Eghina (Grecia);

c) Activităţi misionare:

 • 29 noiembrie 2007 – a pus piatra de temelie pentru Catedrala Mântuirii Neamului, cu hramurile Sfântul Apostol Andrei şi Înălţarea Domnului;
  mai–octombrie 2008 – restaurarea Catedralei patriarhale Sfinții Împărați Constantin și Elena;
 • 2008–2011 – ample lucrări de restaurare a Reşedinţei patriarhale şi construirea unui zid de incintă (1.000 metri);
 • 2009 – ridicarea a șase episcopii la rangul de arhiepiscopie (Arad, Argeș, Buzău, Galați, Râmnic și Roman);
 • Reorganizarea Diasporei ortodoxe româneşti, prin înfiinţarea de noi eparhii (Episcopia Ortodoxă Română a Australiei, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord), sau înfiinţarea unor parohii în ţări mai îndepărtate, unde românii au ajuns în număr mai mare în ultimii ani (Japonia, Siria).
 • 2009 – înfiinţarea Episcopiei Devei şi Hunedoarei, cu reşedinţa în municipiul Deva şi cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara;
 • 2010 - Sfinţirea Marelui Mir la Patriarhia Română.

d) În Arhiepiscopia Iașilor:

 • Programul Nici un sat fără biserică şi casă parohială
 • A înfiinţat peste 300 de parohii, 40 de mănăstiri şi schituri, 5 protopopiate şi a iniţiat şi susţinut construirea a peste 250 de biserici noi; 
 • A hirotonit peste 600 de preoţi.

e.) Canonizări de noi sfinţi români, aniversări şi comemorări în Mitropolia Moldovei şi Bucovinei

 • 1992 – proclamarea canonizării Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfântului Ierarh Leontie de la Rădăuţi, Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul de la Voroneţ, Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, Sfântului Cuvios Antipa de la Calapodeşti;
 • 1992 – 350 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642);
 • 1997 – Jubileul Mănăstirii Neamţ – 500 de ani de la sfinţirea Bisericii Înălţarea Domnului (Monument UNESCO);
 • 2000 – Jubileu – 2.000 de ani de Creştinism (Pelerinaj internaţional la Iaşi);
  • Jubileul Mănăstirii Bistriţa – 600 de ani de existenţă;
 • 2001 – Colocviul 600 de ani de la recunoaşterea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei de către Patriarhia Ecumenică în 1401;
  • 360 de ani de la aducerea la Iaşi a moaştelor Sfintei Cuvioase Parascheva;
 • 2002 – Colocviul 360 de ani de la Sinodul de la Iaşi (1642);
  • Proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Petru Movilă;
 • 2003 – Momentul aniversar 1690 de ani de la Edictul de la Milan (313);
  • Colocviul 280 de ani de la trecerea la cele veşnice a Voievodului Dimitrie Cantemir;
  • 100 de ani de la naşterea şi 10 ani de la trecerea la cele veşnice a pr. prof. Dumitru Stăniloae;
 • 2004 – 500 de ani de la trecerea la cele veşnice a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare;
 • 2005 – proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei;
  • Proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Onufrie de la Vorona;
 • 2007 – proclamarea canonizării Mitropolitului Varlaam al Moldovei

Canonizări de noi sfinţi români, aniversări și comemorări în Patriarhia Română

 • 2007
  • Canonizarea Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni (22-24 octombrie 2007);
 • 2008
  • Proclamarea canonizării Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni (11 mai 2008);
  • Canonizarea (8 iulie 2008) şi proclamarea canonizării Sfinţilor: Cuviosul Dionisie Exiguul, Voievodul Neagoe Basarab și Mitropolitul Iachint al Țării Românești, (București, 26 octombrie 2008);
  • Proclamarea Anului omagial al Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii;
  • 130 de ani de la Războiul de Independenţă (1877-1878);
  • Canonizarea (6 martie 2008) şi proclamarea canonizării a 9 sfinţi nemţeni: Cuviosul Ioan de la Râşca şi Secu, Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi, Rafael şi Partenie de la Agapia Veche, Iosif şi Chiriac de la Bisericani, Chiriac de la Tazlău, Iosif de la Văratec (Mănăstirea Neamț, 5 iunie 2008);
  • Înscrierea în calendarul Bisericii Ortodoxe Române a Sfântului Ierarh Atanasie Patelarie al III-lea, Patriarhul Constantinopolului.
 • 2009
  • Proclamarea Anului comemorativ omagial al Părinţilor capadocieni;
  • Vizită frăţească la Patriarhia Ecumenică şi în Capadocia – Turcia (27 mai - 2 iunie 2009);
  • Proclamarea Duminicii Părinţilor şi Copiilor, în prima duminică după 1 iunie, Ziua Internaţională a Copilului;
  • CanonizareaSfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (19 iunie 2009);
  • 150 de ani de la Unirea Principatelor, împreună cu Preşedinţia României şi Academia Română;
  • Proclamarea locală (Curtea de Argeș) a canonizării Sfântului Voievod Neagoe Basarab, a Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti, şi a Sfântului Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (26 septembrie 2009);
  • Duminica migranţilor români, sărbătorită în prima duminică după 15 august în fiecare an.
 • 2010
  • Proclamarea Anului omagial al Crezului Ortodox şi al Autocefaliei Româneşti: 1.685 de ani de la Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325-2010); 125 de ani de la recunoaşterea Autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române (1885-2010);
  • Sărbătorirea a 85 de ani de la ridicarea la Rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române (4 februarie 2010).
 • 2011
  • Proclamarea Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română;
  • Canonizarea (29 octombrie 2010) şi proclamarea canonizării Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici (1 mai 2010);
  • Canonizarea (21 iulie 2011) și proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei (29 octombrie 2011);
  • Canonizarea (21 iulie 2011) și proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Simeon Ştefan, Mitropolitul Transilvaniei (30 octombrie 2011);
 • 2012
  • Proclamarea Anului omagial al Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română;
 • 2013
  • Proclamarea Anului omagial al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena în Patriarhia Română și a Anului comemorativ Dumitru Stăniloae în școlile de teologie ale Patriarhiei Române.
 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online