Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Daniel Ciobotea

 
Al VI-lea Patriarh
Patriarhul Daniel Ciobotea
Formare şi experienţă profesională
Activitatea academică şi de cercetare
Activitatea misionară şi socială
Activităţi şi responsabilitaţi în domeniul academic şi de cercetare
Galerie foto
Linkuri utile
Untitled Document

Activitatea academică şi de cercetare

1. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE ŞI CULTURALE

  Fondator de instituţii:

  • ca Mitropolit la Iași (1990–2007) și locţiitor de Mitropolit (30 septembrie 2007 – 8 iunie 2008):
  • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae, Iaşi (1990);
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, de la M-rea Agapia (1991);
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe”, Botoşani (1992);
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Iacob”, Dorohoi (1993);
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile”, Iaşi (1995);
  • Seminarul Teologic Ortodox „Sfinţii Constantin şi Elena”, Piatra Neamţ (1996);
  • Academia Ortodoxă „Sfântul Ioan de la Neamţ”, M-rea Neamţ (1993);
  • Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală „Sfânta Teodora de la Sihla”, Piatra Neamţ (1993);
  • Şcoala Teologico-Sanitară Postliceală „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Iaşi (1994);
  • Centrul Mitropolitan de Cercetări „T.A.B.O.R.”, Iaşi (1994);
  • Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul”, Durău (1995);
  • Biblioteca Ecumenică „Dumitru Stăniloae”, Iaşi (1995); 
  • Institutul Ecumenic „Sfântul Nicolae”, Iaşi (1997);
  • Muzeul Memorial „Sfântul Paisie Velicicovski” de la Mănăstirea Neamţ (1997);
  • Institutul Cultural-Misionar „TRINITAS”, Iaşi: Editură, Tipografie (1997) şi Post de RADIO (17 aprilie 1998);
  • Centrul de Conservare şi Restaurare a Patrimoniului religios „Resurrectio”, Iaşi (1998);
  • Muzeul Memorial „Mitropolitul Visarion Puiu” de la Schitul  Vovidenia – Neamţ (1999);
  • Casele Memoriale: „Arhimandrit Paisie Olaru” şi „Arhimandrit Cleopa Ilie” de la M-rea Sihăstria – Neamţ (1999);
  • Centrul de Pelerinaj „Sfânta Parascheva”, Iaşi (2000);
  • Muzeul „Sala Gotică” al Mănăstirii Sfinţii Trei Ierarhi, Iaşi (2001);
  • Muzeul Memorial „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Crăiniceni – Dorohoi (2003);
  • Muzeul „Anastasia Doamna” – Sala Gotică a Mănăstirii Cetăţuia (2005);
  • Centrul „Ierusalim – Hozeva” de la Seminarul Teologic „Veniamin Costachi” - Mănăstirea Neamţ (2005);
  • Tipografia rotativă „Albina”, Iaşi (2006);
  • Trinitas TV - post de televiziune creştin ortodox, înfiinţat la Iaşi în anul 2007, transferat la București în același an.
  • ca Arhiepiscop, Mitropolit şi Patriarh la Bucureşti (din 30 septembrie 2007):
  • Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, care cuprinde Radio Trinitas, TV Trinitas, Ziarul Lumina, Agenţia de ştiri Basilicaşi Biroul de presă al Patriarhiei Române, Bucureşti (27 octombrie 2007);
  • Centrul de Pelerinaj „Sfântul Apostol Pavel” al Patriarhiei Române, Bucureşti (2008);
  • Editurile Basilica şi Trinitas ale Patriarhiei Române, Bucureşti (2008);
  • Iniţierea, susţinerea şi supervizarea lucrărilor de construire a Catedralei Mântuirii Neamului;
  • Înfiinţarea Imprimeriei Pharos, Popeşti-Leordeni (18 martie 2011);
  • Casa Memorială „Arhimandrit Arsenie Papacioc” de la Mănăstirea „Sfânta Maria” – Techirghiol, Stavropighie patriarhală (2011);
  • Modernizarea Tipografiei Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti (2012);
  • Modernizarea Bibliotecii Sfântului Sinod, Bucureşti (2012);
  • Înfiinţarea Centrului Naţional de Formare Continuă „Dumitru Stăniloae” al Patriarhiei Române (28 octombrie 2012);
  • Editura Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti (2008);
  • Reorganizarea Centrului Eparhial Bucureşti (locaţie şi funcţionare) (2011);
  • Înfiinţarea librăriei şi magazinului Galeriile „Cuvântul Vieţii” (2012).

 

Fondator de publicaţii:

 • Vestitorul Ortodoxiei, periodic de informaţie bisericească, teologie şi spiritualitate al Patriarhiei Române, Bucureşti (după 22 decembrie 1989), pe când era consilier patriarhal;
 • Teologie şi Viaţă, revistă de gândire şi spiritualitate – fosta revistă Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi (1991);
 • Candela Moldovei, buletinul oficial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi (1992);
 • Ziarul Lumina, primul cotidian creştin din România, Iaşi (februarie 2005, prima apariţie);
 • Vestitorul Ortodoxiei, revistă de informație bisericească a Patriarhiei Române, serie nouă, Bucureşti (2008).

 

Iniţiator al unor proiecte sau lucrări colective de cercetare:

 • Istoria Învăţământului Teologic Superior din Moldova şi Bucovina, Ed. Trinitas, Iaşi, 2007;
 • Florilegii patristice: Lumina din inimi, Ed. Trinitas, Iaşi, 2003, 864 p.; Lumina Sfintelor Scripturi,Ed. Trinitas, Iaşi, 2007, vol. I, 963 p., vol. II, 1.046 p.; Părinţii Bisericii, învăţătorii noştri (vol. I), E.I.B.M.O., Bucureşti, 2009, 628 p.;
 • Actualizarea Statutului Bisericii Ortodoxe Române (2007) şi a Regulamentelor de aplicare a lui;
 • Diortosirea Liturghierului (2008-2012) şi a altor cărţi de cult;
 • Studia Basiliana, colecţie dedicată Anului comemorativ omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al tuturor Sfinţilor Capadocieni, a Editurii Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2009;
 • Mănăstiri şi schituri din Arhiepiscopia Bucureştilor – Pridvoare ale Cerului, Ed. Basilica, Bucureşti, 2009;
 • Domnitorii şi Ierarhii Ţării Româneşti – Ctitoriile şi mormintele lor, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2009, 1.327 p.;
 • Reînnoirea colecţiei Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB), în cadrul Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2009;
 • Fototeca Ortodoxiei Româneşti (site online)Bucureşti, 2010;
 • Enciclopedia Ortodoxiei RomâneştiE.I.B.M.O., Bucureşti, 2010, 767 p.;
 • Teologia Ortodoxă în secolul al XX-lea şi la începutul secolului al XXI-lea, Ed. Basilica, Bucureşti, 2011, 859 p.;
 • Ctitoriile Sfântului Voievod Neagoe Basarab, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2012, 247 p.;
 • Sfântul Voievod Neagoe Basarab – ctitor de biserici şi cultură românească, Ed. Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2012, 482 p.;
 • Istoricul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universităţii din Bucureşti 1881-2012, Ed. Basilica, Bucureşti, 2013;
 • Monografii-album ale protopopiatelor (protoieriilor) din Arhiepiscopia Bucureştilor, Ed. Basilica, Bucureşti: Protoieria III Capitală, 2009; Protoieria II Capitală, 2010; Protoieria Ilfov Sud, 2010; Protoieria I Capitală, 2011; Protoieria Ilfov Nord, 2012; Protoieria Ploieşti (în curs de redactare); Protoieria Câmpina (în curs de redactare); Protoieria Urlaţi (în curs de redactare); Protoieria Vălenii de Munte (în curs de redactare);
 • Proiectul Cateheze pentru viaţă (2012).  Se adresează copiilor, tinerilor, adulţilor şi vârstnicilor;
 • Istoria monahismului ortodox român de la origini până astăzi (3 volume) în colaborare cu Academia Română, în curs de apariţie;
 • Istoria parohiilor din Biserica Ortodoxă Română (12 volume), în curs de elaborare;
 • Dicţionar de Muzică Bisericească, în curs de apariţie;
 • Dicţionar Biblic Ortodox, în curs de redactare;
 • Dicţionar de Teologie Ortodoxă, în curs de redactare;
 • Dicţionar de Istoria Religiilor, în curs de redactare;
 • Istoria Bisericii Ortodoxe Române în context internaţional, în curs de redactare.

 

Organizator de simpozioane, colocvii, congrese, expoziţii:

-  ca Mitropolit la Iași (1990–2007), listă selectivă:

 • Prima sinaxă monahală contemporană din Arhiepiscopia Iaşilor (5-6 septembrie 1990); 
 • Simpozionul naţional Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, Mănăstirea Neamţ (1994); 
 • Simpozionul Armata şi Biserica – instituţii fundamentale ale unităţii şi continuităţii româneşti, Iaşi (1996); 
 • Simpozionul internaţional iudeo-creştin Morala socială a profeţilor şi spiritualitatea Psalmilor, Durău (1998);
 • Simpozionul Dimensiunea socială a dialogului interconfesional, Durău (1999); 
 • Comitetul Central al Conferinţei Bisericilor Europene, Iaşi (2000); 
 • Simpozionul internaţional Iluminism şi isihasm, Durău (2001); 
 • Colocviul ştiinţific jubiliar Mitropolia Moldovei 600, Iaşi (2001); 
 • Consultarea internaţională Autoritate şi învăţătură autoritativă a Comisiei „Credinţă şi Constituţie” din cadrul Consiliului Mondial al Bisericilor, Durău (2002); 
 • Colocviul naţional de presă Biserica în mass-media şi mass-media în Biserică, Durău (2003); 
 • Simpozionul Preot Dumitru Stăniloae – teolog al Ortodoxiei ecumenice, Iaşi (2003); 
 • Simpozionul internaţional Drepturile omului – dimensiune spirituală şi acţiune civică, organizat în colaborare, Iaşi (3-5 mai 2004); 
 • Patrimoniul religios al României – permanenţă spirituală europeană. Cursuri de perfecţionare a ghizilor şi muzeografilor din muzeele bisericeşti – organizat în colaborare, Mănăstirea Neamţ (19-26 septembrie 2004); 
 • Dezvoltarea rurală în România – un nou început – Conferinţa internaţională dedicată agriculturii – organizată în colaborare cu alte instituții, Durău (4-5 octombrie 2004); 
 • Simpozionul interconfesional Cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu într-o lume schimbătoare, Iaşi (6 octombrie 2004); 
 • Simpozionul naţional Monumentul, tradiţie și viitor, ediţia a VI-a, Iaşi (7-9 octombrie 2004);
 • Cea de-a XII-a întrunire a Comisiei mixte de Dialog Ortodox-Luteran, Durău (7-13 octombrie 2004); 
 • Simpozionul internaţional Aspecte ale vieţii spirituale în Europa de Sud-Est din preistorie până în perioada medievală – organizat în colaborare, Iaşi (18 octombrie 2004); 
 • Simpozionul ecumenic internaţional Hristos în mijlocul nostru: valoarea vieţii liturgice pentru societatea de astăzi, Durău (9-13 mai 2005); 
 • Simpozionul internaţional iudeo-creştin Viaţa – dar divin şi responsabilitate umană în tradiţiile iudaică şi creştină, Iaşi (15-19 mai 2005); 
 • Simpozionul internaţional Contacte etnice şi interferenţe culturale la nordul şi vestul Mării Negre de la colonizarea greacă până în zilele noastre – Aula Academiei Române, Iaşi (13 iunie 2005); 
 • Simpozionul Biserică şi Stat în România şi Europa de Est astăzi – în colaborare cu Centrul de studii postcomuniste „St. Francis Xavier University din Canada, Iaşi (5-6 octombrie 2005); 
 • Expoziţia de fotografie şi icoană Lumina de la Răsărit – în colaborare cu Institutul Polonez din Bucureşti, Iaşi (19 ianuarie 2007); 
 • Conferinţa anuală a Academiei Internaţionale de Genealogie O istorie familială peste frontiere – în colaborare cu mai multe instituţii, Iaşi (9-13 mai, 2007); 
 • Simpozionul Dialogul dintre teologie şi filosofie – în colaborare cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Durău (15-16 mai, 2007); 
 • Simpozionul Drepturile omului. Dimensiune spirituală şi acţiune civică, Iaşi (15-17 iunie 2007); 
 • Conferinţa Agricultura ecologică, o alternativă sănătoasă şi salvatoare, Iaşi (4 mai 2007); 
 • Seminarul Probleme actuale privind conservarea şi reabilitarea clădirilor cu valoare istorică, Iaşi (18 mai 2007).

- ca Arhiepiscop, Mitropolit şi Patriarh la Bucureşti (din 30 septembrie 2007), listă selectivă:

 • Simpozionul Semnificaţia Războiului de Independenţă din 1877 pentru popoarele ortodoxe din Balcani, Palatul Patriarhiei (21 octombrie 2008); 
 • Simpozionul Sfântul Apostol Pavel, autor de scrieri biblice citite în Sfânta Liturghie, Palatul Patriarhiei (23 octombrie 2008); 
 • Expoziţia Biblia şi Liturghia, Palatul Patriarhiei (28 octombrie 2008); 
 • Simpozionul Violenţa în familie şi consecinţele ei sociale, în parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Palatul Patriarhiei (11-12 decembrie 2008); 
 • Primul Simpozion tematic consultativ Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală, Palatul Patriarhiei (15 decembrie, 2008); 
 • Simpozionul internaţional Demnitate şi justiţie pentru toţi, Palatul Patriarhiei (13 decembrie 2008); 
 • Simpozionul aniversar Întâlnire în lumina Învierii desfăşurat cu ocazia împlinirii a 10 ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, Palatul Patriarhiei (7 mai 2009); 
 • A III-a ediţie a Simpozionului „Dialogul dintre teologie şi filozofie” cu tema Semnificaţia universului şi valoarea vieţii umane – o cale necesară de a înţelege viaţa, Bucureşti (14-15 mai 2009); 
 • Consultaţia cu tema Asistenţa socială la nivel local – în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor, Bucureşti (18 mai 2009);
 • Simpozionul interreligios Diaspora – o realitate a societăţii actualePalatul Patriarhiei (29-30 mai 2012).
 • Al II-lea Simpozion tematic consultativ Noua Catedrală Patriarhală – Catedrala Mântuirii Neamului: arhitectură, structură, utilitate cultuală şi culturală, Palatul Patriarhiei (26 iunie 2009); 
 • Al II-lea Congres naţional Hristos împărtăşit copiilor, Mănăstirea Brâncoveanu – Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov (1-3 septembrie 2009); 
 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în sec. XIII-XIV, Aşezământul Sfântul Pantelimon din staţiunea Lacu Sărat, judeţul Brăila (28-29 septembrie 2009); 
 • Congresul Internaţional de Teologie dedicat Sfântului Vasile cel Mare, Palatul Patriarhiei (1-4 noiembrie 2009); 
 • Conferinţa internaţională pentru promovarea dialogului în domeniul incluziunii sociale, Palatul Patriarhiei (17-18 noiembrie 2009); 
 • Al III-lea Simpozion tematic consultativ privind proiectarea Noii Catedrale Patriarhale, Bucureşti, Palatul Patriarhiei (9-10 decembrie 2009); 
 • Colocviul cu tema Cuvântul lui Dumnezeu al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase, Palatul Patriarhiei (26-28 august 2010); 
 • Al III-lea Congres naţional Hristos împărtăşit copiilor, Palatul Patriarhiei (2 septembrie 2010); 
 • A IV-a ediţie a Congresului Naţional al Facultăţilor de Teologie Ortodoxă din Patriarhia Română, Palatul Patriarhiei (27-28 septembrie 2010); 
 • Conferinţa cu tema Platforma globală pentru reflecţie teologică 2010. Unitate şi misiune astăzi: mărturii şi opinii venite de la cei marginalizaţi, organizată la Palatul Patriarhiei în colaborare cu Consiliul Mondial al Bisericilor (6 octombrie 2010);
 • Conferinţa Părintele Teofil – Duhovnicul bucuriei, Palatul Patriarhiei (8 decembrie 2010); 
 • Conferinţa internaţională cu tema Cooperarea Stat - Biserică în vederea promovării conceptului de economie sustenabilă în timp de criză, Palatul Patriarhiei (12 mai 2012);
 • Conferinţa Politici de migraţie în timpuri de criză economică, Palatul Patriarhiei (17 iunie 2011);
 • Simpozionul Arheologia credinţei. Cercetări arheologice la biserici bucureştene şi din împrejurimi, Palatul Patriarhiei (3 octombrie 2011);
 • Congresul internaţional de teologie Familia creştină, o binecuvântare pentru Biserică şi societate, Palatul Patriarhiei (1-3 noiembrie 2011); 
 • Conferinţa cu tema Medicină şi spiritualitate – o abordare multidisciplinară a pacientului vârstnic, Palatul Patriarhiei (19-20 aprilie 2012);
 • Simpozionul internaţional dedicat Tainei Sfântului Maslu şi îngrijirii bolnavilor, Palatul Patriarhiei (15-16 mai 2012);
 • Concursul Icoana Ortodoxă – lumina credinţei, Palatul Patriarhiei (21 mai 2012);
 • Conferinţa Renaşterea spiritului de întrajutorare şi solidaritate – către o dezvoltare rurală durabilă, Palatul Patriarhiei (31 octombrie şi 1 noiembrie 2012).
 
© Biserica Ortodoxă Română
Untitled Document
Noutăţi

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online