Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhii României
Patriarhul Nicodim Munteanu
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Nicodim Munteanu
 
 
 
 
 

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

Activitatea publicistică şi editorială

Este unul din traducătorii Bibliei româneşti; a tradus şi prelucrat din ruseşte peste o sută de lucrări teologice, cărţi de predici sau broşuri religioase (după arhiepiscopii Sergiu al Valdimirului şi Inocenţiu al Odessei, preoţii Constantin Stratilatov, Grigorie Petrov şi Serghei Cetfericov, profesorul A. P. Lopuhin, Lev Tolstoi, teologul englez F. V. Farrar - tot din limba rusă ş. a.); cîteva lucrări teologice originale, mai ales de zidire sufletească pentru credincioşi, cuvântări, pastorale, cărţi de rugăciuni ş. a.


Lucrări originale şi prelucrări:

 • Ce să crezi şi cum să trăieşti? Adecă schema credinţei şi moralei creştine, Bucureşti, 1905, 47 p. (ed. a X-a în 1935, 31 p.)
 • Cuvântări liturgice, Bucureşti, 1906, 114 p.
 • Călăuza creştinismului la biserică sau Cum se cuvine să stea creştinul în biserica la slujba Sf. Liturghii, Bucureşti, 1907, 96 p. (ed. a XII-a, Neamţ, 1943, 102 p., plus alte două ediţii la Sibiu)
 • Ortodoxia şi creştinismul apusean. Prelucrare după A.P. Lopuhin şi alţii, Bucureşti, 1912, 51 p.; ed. a II-a, Sibiu, 1922, 75 p.; ed. III-a, Bucureşti, 1943, 111 p.
 • Cuvântări liturghice. Dumnezeu şi dreptatea lui. Mâna lui Dumnezeu în lumea văzută. Scurtă explicare a Sf. Liturghii şi pomenirea morţilor. Originale şi prelucrări, Măn. Neamţ, 1933, 416 p.
 • Cuvântări, pastorale şi îndemnuri, Măn. Neamţ, 1940, XII+462 p.

Traduceri:

 • După Inocenţiu, Arhiepiscopul Odessei: Sase cuvântări despre natură, Bucureşti, 1904, 80 p. (ed. a Il-a.Chişinău, 1924, 42 p.; ed. a IlI-a, Neamţ, 1931, 85 p.); 51 de cuvântări la Postul Mare, Bucureşti, 1909, 384 p. (ed. a II -a, 58 cuvântări.... Neamţ, 1932, 507 p.; reeditată la Bucureşţi 1998, 279 p.); Predici la sărbătorile împărăteşti. Neamţ, 1933, 510 p.; Cuvântări la sărbătorile Maicii Domnului, Duminici..., Neamţ, 1933, 443 p.; Predici despre căderea Iui Adam, păcat, moarte şi înviere, Neamţ, 1939, 544 p.
 • După Sergiu, arhiepiscop de Vladimir, Cuvântări: apologetice asupra adevărurilor fundamentale ale religiunii creştine ortodoxe, Bucureşti, 1905, 486 p. (ed. a II-a, Neamţ, 1932, 400 p.).
 • După preotul Constantin Stratilatov: 26 predici la credinţa creştină sau tâlcuirea Crezului, Bucureşti, 1912, 183 p.; 23 predici la nădejdea creştină sau lămuriri asupra rugăciunii "Tatăl nostru" şi a celor 9 fericiri, Chişinău, 1928, 88 p. 75 predici catehetice pentru popor. Tâlcuirea crezului, Tatăl nostru, 9 Fericiri şi 10 Porunci, Neamţ, 1932, 446 p.
 • După preotul Grigorie Petrov: Pe urmele lui Hristos, Bucureşti, 1908-1909; 218+211 p.(ed. a II-a, Chişinău, 1926, 260 p. ed a III-a, Neamţ, 1943, 262 p.); Viaţa de seminar , Bucureşti , 1909, 248 p. (ed. a II-a, Neamţ, 1943, 174 p); Un păstor model, Bucureşti. 1918, 280 p. (ed a II -a, Sibiu, 1925, 224 p.; ed. a III-a, Neamţ. 1938, 394 p.).
 • După Lev N Tolsloi Meniirea ştiinţei şi artei sau: Religia este ştiinţa ştiinţelor, Neamţ, 1932, 411 p. şi câteva broşuri, toate în mai multe ediţii.
 • După protoiereul Serghei Cetfericov, Paisie, stareţul mănăstirii Neamţ Viaţa, învăţătura şi influenţa lui asuprii Bisericii Ortodoxe. Neamţ, 1933, 431 p. (ed. a ll-a, Neamţ, 1940 1943, 416p.).
 • După F. V. Farrar: Viaţa şi operele Sfinţilor Părinţi şi învăţători ai Bisericii, vol. I, Chişinău, 1932, 441 p.; vol. II, Neamţ, 1934, 416 p. şi vol. III, Neamţ, 1935, 478 p.; Predici pentru tineretul şcolar. Neamţ, 1935, 416 p.; Primele zile ale creştinismului, 3 părţi, Neamţ, 1938, 599 + 439 + 493 p.; Viaţa şi operile Sf. Apostol Pavel, 3 părţi, XXIII + 637 + 510 + 432 p.; Viaţa lui lisus Hristos, 2 vol., Neamţ, 1944-1945, 640 + 576 p.
 • A. P. Lopuhin, Istoria biblică. Vechiul Testa ment, 4 vol. Bucureşti, 1944-1946, 584 + 560 + 640 + 566 p.; Noul Testament, 2 vol., Bucureşti, 1947, 702 p.
 • Cele mai multe din aceste traduceri au apărut în colecţia "Ogorul Domnului", cu 35 vol., iniţiată de patriarh pe când se găsea la mănăstirea Neamţ (1932-1947).
 • A tradus Noul Testament (cinci ediţii: Neamţ, 1924, 1926, 1931 şi 1937 şi Bucureşti, 1941) şi Psaltirea (trei ediţii: Chişinău, 1927, Bucureşti, 1931, 1943, plus una la Cluj, în 1943). În Biblia sinodală din 1936 îi aparţin 24 de cărţi din Vechiul Testament (restul tradus de Gala Galacti on şi Vasile Radu); în ediţia Bibliei sinodale din 1944 îi aparţin 24 de cărţi din Vechiul Testament şi toate cele 27 din Noul Testament. Textul Bibliei sinodale din 1936 stă la baza ediţiilor din 1968, 1975 şi 1982. In 1913 a publicat Mica Biblie (VI + 398 p.), în colaborare cu Arhim. Iuliu Scriban şi Pr Pavel Savin (de atunci au mai apărut câteva ediţii). Împreună cu prof. I. D. Stefănescu a publicat Biblia ilustrată. Locuri alese, însoţite de ilustraţii de artă şi lămuriri ştiinţifice. Neamţ, 1936, 4 f. + XVII + 182 p. +4 f. + XCVI pl.

Colaborări - îndeosebi cu traduceri şi prelucrări din limba rusă - la revistele: "Biserica Ortodoxă Română", "Viitorul" - Iaşi, "Luminătorul" - Chişinău, "Mitropolia Moldovei" - Iaşi ş.a.

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

3-9 septembrie

  3 L    Sf. Sfinţit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist.

  4 M   Sf. Sfinţit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sf. Prooroc Moise.

  5 M   † Sf. Prooroc Zaharia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban.

  6 J     † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc.  Macarie.

  7 V    Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului.  Sf. Mc Sozont.

  8 S     (†) Naşterea Maicii Domnului.

  9 D    Sfinţii şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuvios Onufrie de la Vorona; Sf. Mucenic Severian; Cuv.  Teofan Mărturisitorul.

Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci; Ap. Galateni 6, 11-18; Ev. Ioan 3, 13-17 (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); glas 6, voscr. 4

Untitled Document
Noutăţi

30 iulie 2007
Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veşnice

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!