Patriarhul Miron Cristea
Patriarhul Nicodim Munteanu
Patriarhul Justinian Marina
Patriarhul Iustin Moisescu

Patriarhul Teoctist Arăpaşu

Patriarhul Justinian Marina
Patriarhii României
Patriarhul Justinian Marina
Activitatea pastoral misionară
Activitatea publicistică şi editorială
Despre Patriarhul Justinian Marina
Construcţii şi restaurări de biserici
Roadele iubirii de oameni
Galerie foto

Detalii site:
Iniţiator: Bogdan Aligică
Designer: Alin Drăguşin

Realizat şi  administrat de: Gloria Grup - Consultanta in Sisteme de Management | Finantari Nerambursabile | Solutii IT & Imagine
Pentru păreri şi sugestii
Untitled Document

 

Părintele Patriarh Justinian Marina

Cuvânt înainte

Cartea aceasta scrisa de doctorul George Stan, acela care a fost "medic personal" – vreme de peste 15 ani – al Parintelui Patriarh Justinian Marina, se citeste – mai ales de cei care l-au cunoscut – cu emotia si respectul pe care le datoram marilor personalitati din istoria neamului nostru românesc.

Personal, ma bucur de aparitia acestei carti, dorita si asteptata de multa vreme de toata suflarea româneasca, pentru ca pe autorul acestei cuprinzatoare alcatuiri biografice l-am cunoscut înca de pe vremea când îsi începea studiile la Institutul Teologic din Bucuresti, în anul universitar 1950-1951, când ma aflam, din însarcinarea Patriarhului Justinian, în responsabilitatea de Rector al Institutului Teologic.

Alcatuirea aceasta, rod a peste trei ani de stradanii pentru a reusi sa concentreze noianul de amintiri despre Patriarhul Justinian în doar 260 pagini, a fost si o dorinta a noastra, a tuturor, care am cunoscut stradaniile marelui Patriarh timp de 29 de ani, prin care a urmarit organizarea si consolidarea vietii bisericesti, pe principii canonice, mentinând prestigiul Bisericii Ortodoxe Române – "acest leagan sfânt al neamului nostru" – în fata întregii lumi, într-o perioada în care poporul nostru a fost supus unui regim comunist ateu, ce urmarea îndepartarea de obârsia lui crestina.

Chipul Patriarhului Justinian, întiparit în sufletele tuturor slujitorilor si credinciosilor Bisericii noastre, este zugravit aici, cu real talent de catre medicul sau personal, încât oricare dintre noi toti care l-am cunoscut si am slujit în Biserica, în timpul arhipastoririi sale, parcurgând minunatele pagini de amintiri ale acestor trei decenii, atât de scumpe noua, suntem coplesiti de emotie.

Autorul ne proiecteaza, în 12 imagini, viata si activitatea Marelui nostru Patriarh, prezentând mai întâi cadrul istoric al începutului de veac XX, întronizarea Patriarhului la 6 iunie 1948 si continuând cu bogata sa activitate în slujba Bisericii si a neamului, calauzit de credinta în ocrotirea lui Dumnezeu, prin toate eforturile si stradaniile daruite cu netarmurita dragoste pentru Biserica strabuna. Sunt prezentate cele mai importante împliniri ale Patriarhului nostru, privind organizarea temeinica pe principiile canonice ale Bisericii Ortodoxe; asezarea învatamântului teologic sub conducerea Bisericii, pentru ca acesta sa ofere slujitori devotati (cler de mir si calugari); Apostolatul social, exemplul de jertfire pentru credinta si neam pe care trebuia sa-l ofere primul Ierarh al tarii, atât în ceea ce priveste ctitoriile din toate domeniile vietii interne si externe ale Bisericii Ortodoxe Române, cât si în ceea ce priveste dimensiunile europene contemporane ale relatiilor interbisericesti, intercrestine si interreligioase, pe care acest mare Patriarh le-a promovat în premiera mondiala, se poate spune, la jumatatea veacului XX, pe baza învataturii si Traditiei Sfintei Biserici Ortodoxe de Rasarit.

În spiritul hotarârilor Conferintelor Panortodoxe, care au avut loc în acea perioada, Patriarhul Justinian a initiat si dezvoltat contacte cu: Biserica Vechilor Catolici, cu Biserica Anglicana, cu unele Biserici Catolice nationale, cu Biserici si denominatiuni protestante si cu Bisericile orientale, considerate "cele mai apropiate de noi în credinta si în spiritualitatea originara a Crestinismului".

Astfel, se poate spune ca marele nostru Patriarh a manifestat o larga deschidere catre toate Bisericile crestine si – în primul rând – catre Biserica Romano-Catolica, pe care – cum spunea Patriarhul Justinian – "o iubim si o respectam ca pe o venerabila Biserica sora". "Nadajduim, cu încredere – spunea Patriarhul Justinian, în 1973 – în sosirea vremii când aceste doua surori bune vor face sa înceteze rivalitatea dintre ele, reaprinzând focul dragostei fratesti între ele si în acelasi timp între toate celelalte Biserici crestine" (Apostolat social, 1973, p. 101-102).

În legatura cu contactele contemporane între diferitele Biserici, în cadrul Consiliului Ecumenic al Bisericilor, marele nostru Patriarh spunea: "Suntem datori sa ne iubim, sa dialogam si mai ales sa colaboram în iubire. întâlnindu-ne mai întâi prin slujirea noastra comuna în lume, ne vom întoarce spre punctele noastre de credinta diferite, din care am pornit la aceasta slujire, pentru a ne întâlni si în ele" (Apostolat social, 1971, p. 280). Dar, în afara Consiliului Ecumenic al Bisericilor, Biserica Ortodoxa Româna, în timpul Patriarhului Justinian, a devenit membra a Conferintei Bisericilor Europene, "al carui scop este împrietenirea si securitatea popoarelor europene" (Apostolat social, 1971, p. 226).

Marele nostru Patriarh propunea, la vremea aceea, ca într-o etapa viitoare trebuie angajate nu numai Bisericile crestine, ci toate religiile din lume. "Consiliul Ecumenic al Bisericilor – spunea Patriarhul Justinian – ar trebui sa gaseasca principiile si metodele care sa permita, pe baze mult mai largi, închegarea unui Consiliu Mondial al tuturor religiilor... ce ar putea realiza, de pe pozitia acelor elemente comune oricarei credinte religioase, o lucrare binecuvântata de sprijinire a telurilor spre care tind toate popoarele si pe care le urmareste – în activitatea ei – Organizatia Natiunilor Unite". Aceasta propunere a Patriarhului nostru din anul 1968 se facea în spiritul împlinirii Testamentului lui Hristos pentru slujirea omului, care este fratele noastru al tuturor, indiferent de culoarea pielii sale sau de credintele sale. "Ea izvoraste – spunea Patiarhul Justinian – din exemplul viu pe care îl constituie viata religioasa din România, ... unde înca din 1949, din initiativa Bisericii Ortodoxe Române s-au rezolvat: pacea, fratietatea si colaborarea strânsa între toate cultele religioase – crestini de orice confesiune, mozaici, mahomedani..." (Apostolat social, 1968, p. 339-340).

În timpul arhipastoririi sale, Patriarhul Justinian a gasit solutii tuturor problemelor Bisericii noastre, care trebuia sa-si împlineasca misiunea sa, în vremuri de cumplita prigoana comunista atee. Atunci, vizitele reciproce între conducatorii sau reprezentantii Bisericilor, au avut menirea sa contribuie, atât la "promovarea legaturilor de prietenie între Biserici", cât si la "crearea si dezvoltarea unor bune si fructuoase relatii între popoare", într-o vreme în care "Cortina de fier" despartea lumea în doua tabere complet izolate: a lumii libere si a lumii oprimate de regimul comunist-ateu.

Portretul Patriarhului Justinian Marina pe care l-a realizat medicul sau personal, doctorul George Stan, ne este oferit noua, tuturor celor de astazi si de mâine. Este portretul aceluia care, la intrarea sa în monahism, a primit numele binecredinciosului împarat Justinian, a carui praznuire o facem în ziua de 2 august. Se cuvine a fi apreciata aceasta stradanie a autorului, el însusi teolog de vocatie si fiu de preot, recunoscut printr-o activitatea pastorala deosebita, supus si el la încercari specifice acelor decenii. Poate si situatia tatalui sau l-a determinat pe tânarul licentiat în Teologie, George Stan, sa urmeze medicina. Aceasta, ca si felul cum o slujea, i-a atras aprecierea fericitului întru adormirea Patriarhului Justinian spre a-i fi de folos în îngrijirea sanatatii subrezite. Pâna când se vor redacta vredniciile unice în istoria noastra bisericeasca, agonisita de acest ierarh, care a slujit Biserica noastra din 1945 pâna în 1977, lucrarea aceasta, prima de acest fel, va fi, socotim, folositoare fiilor si fiicelor Bisericii noastre, carora le-o recomandam cu dragoste parinteasca.

 

 

† T E O C T I S T,
Arhiepiscop al Bucurestilor,
Mitropolit al Munteniei si Dobrogei,
LOCTIITOR AL CEZAREEI CAPADOCIEI
si
Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române

 

 
Copyright © Biserica Ortodoxă Română
Calendar creştin ortodox
Calendar saptamanal

27-31 august

27 L     Cuv. Pimen; Sf. Mucenici: Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordovei.

28 M   Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mucenic Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel.

29 M   (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora.  (Post). 

30 J     Sf. Ierarhi: Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patriarhii Constantinopolului.

31 V    Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului.

1-2 septembrie

  1 S     † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, Cuv. Marta.  (Începutul anului bisericesc).

  2 D    Sf. Mucenic Mamant; Sf. Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului

Duminica a 14-a după Rusalii; Ap. II Corinteni 1, 21-24 şi 2, 1-4; Ev. Matei 22, 1-14 (Pilda nunţii fiului de împărat); glas 5, voscr. 3

Untitled Document
Noutăţi

30 iulie 2007
Părintele Patriarh Teoctist a trecut la cele veşnice

Sfinţi Români
Învăţătura de credinţă
Click aici pentru Învăţătura de credinţă creştină ortodoxă
Sfânta scriptură sau Biblia
Click aici pentru a putea citi Biblia online
Newsletter
Nume:
 
E-mail:
 

În construcţie, vă rugăm reveniţi!