PATRIARHUL JUSTINIAN MARINA

UN APOSTOL AL BISERICII

ŞI AL NEAMULUI ROMÂNESC

 

 

Articol de Gheorghe Vasilescu publicat în

 ALMANAH BISERICESC, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, 2001

 

 

 

 

La centenarul naşterii sale

 

...

 

Anii copilăriei

 

...

 

Studiile teologice şi începuturile slujirii ca preot şi învăţător

 

...

 

Preot de parohie la sat şi oraş

 

...

 

Director de seminar şi conducător de tipografie

 

...

 

Preşedinte de societăţi cooperatiste, Director de bănci populare şi de cămine culturale

 

...

 

Prezenţă luminosă în viaţa publicistică

 

...

 

Arhiereu Vicar şi Mitropolit la Iaşi

 

...

 

Om al realităţii praciice

 

...

 

Părintele orfanilor

 

...

 

Patriarh al României

 

...

 

Noua legislaţie bisericească

 

...

 

Reîntregirea Bisericii strămoşeşti

 

...

 

Reorganizarea învăţământului teologic

 

...

 

Sporirea zeului pastoral al preoţilor

 

...

 

Chemarea monahismului la viaţă nouă

 

...

 

Canonizarea unor sfinţi români

 

...

 

Promovarea culturii teologice

Cartea şi tiparul bisericesc

 

...

 

Restaurarea monumentelor istorice

Rectitoriri de biserici şi mănăstiri

 

...

 

Ocrotirea patrimoniului artistic bisericesc

Strădanii în domeniul artei religioase

 

...

 

Înfăptuiri administrative şi gospodăreşti

 

...

 

Iubire părintească pentru slujitorii bisericeşti

 

...

 

Grija faţă de românii ortodocşi de peste hotare

 

...

 

Dezvoltarea relaţiilor cu Bisericile creştine

 

...

 

Epilog

 

...